پیامک است دیگر

آدمی است دیگر

یک روز تمام فکر و ذکرش مرگ است و یک روز فارغ 

میشود از این حرفها...
834
آدمی است دیگر

میداند تا خدا نخواهد هیچ2،2تایی 4 نمیشود...ولی باز با 

ماشین حسابش کلنجار
835
آدمی است دیگر

با یک غوره سردی اش میکند و با یک مویز گرمی....و 

چون آدم است...شاید

 برعکسش هم صدق کند...
836
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 118"
آدمی است دیگر

تمام داشته ها و نداشته هایش بند حوصله اش است...حوصله که نداشته باشد حتی ممکن است از آدم بودن

 استعفا کند... .
827
آدمی است دیگر

یک روز از خواب بیدار می شود می بیند آدم نیست...!
828
آدمی است دیگر

به آهی و دمی بند است!(آدمی=آه+دمی)"نمیدونم چرا ه حذف شده"
829
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 117"
استاد است دیگر
دلش میخواهد ۸ بدهد
820
خفه کردین دیگر
انگار دلتان کتک میخواهد بس است دیگر
821
آدمی است دیگر

یک روز حوصله ی هیچ چیز را ندارد،دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور..."
822
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 116"
دخــــتـر اسـت دیـگـر
گـاهـی ب انـدازه یـــــک وانـت بـــار در کـیـفـش جــــا مـیـدهـد
813
روده است دیـگر…
گـاهـی دلـش بــــــــــاد مـیخـواهـد… ^__^
814
لایک است دیگر
گاهی دلش می خواهد کم بخورد!
815
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 115"
خواهر است دیگر
گاهی دلش میخواهد برادرش را لو بدهد :P
806
شوهر است دیگر…
گاهی دلش میخواهد پیدایش نشود !:|
807
پسراست دیگر…
گاهی دوست دارد پست دخترا رو لایک نکند :P
808
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 114"
معلم است دیگر نمی زنه تنبیه نمی کنه هیچ کاری نمی کنه تنها سلاحش یه خود کاره.انضباط9.5اولیا که گفت چرا؟اونوقته که همراه با دفترانضباتی توضیح می ده دانش اموز خجالت می کشه ابروی پدرش هم میره.این هم نوعی خیانت است مواظب باشید!
799
یخچال ﺍﺳﺖ دیگر
ﺻﺪﺑﺎﺭ ﺩﺭﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺵ ﻛﻨﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺮﻭﺩ همچنان
آﺭﺍﻡ ﻭﺻﺒﻮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ :|
800
دختر است دیگر
گاهی دلش دنده چهار میخواهد :D
801
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 113"
گنجشک است دیگر . . .
دوست داره تو یه روزه برفی که داره برف میباره و من خیلی عجله دارم خراب کاری کنه رو مقنعه من که من فکر کنم برف افتاده رو سرم با همون تیپ برم سرجلسه امتحان و سوژه خنده ملت بشم ... 
دلداری : اشکال نداره به این فکر کن که موجبات خنده ی ملت رو فراهم کردی . . .
792
(چیز ) است دیگر 
گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند
793
راننده است دیگر 
گاهی دلش میخواهد بجای بقیه پول مثه بقالی آدامس بدهد
794
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 112"
دختر است دیگر

گاهی دلش پاستیل می خواهد
785
پدر است دیگر…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش میخواهد انواع مصالح ساختمانی را مخلوط کند و ب دیوار بمالد.
786
دل من ...محکمه ایست ...که به من میگوید...همه را دوست بدار...به همه خوبی کن...و
اگر بد دیدی...دل به دریای محبت بزن ...و
   بخشش کن ...

.

.


دل است دیگر
787
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 111"
مادر است دیگر گاهی یه گوشه می شیند و فقط گریه میکند!!! نمیدانم شاید یاد پسرش افتاده میگن خیلی وقت پیش ها رفته جبهه دیگه برنگشته..
778
ﻣﻌﻠﻢ : ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻱ ﭼﻪ ﻣﻴﮑﻨﻲ ؟
علی : ﻋﺮﻭﺳﻲ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻧﺨﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻜﺎﺭﻩ ﻣﻴﺸﻮﻱ ؟ |:
علی: ﺩﺍﻣﺎﺩ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﻳﻨﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻱ ﭼﻪ
ﻣﻴﮑﻨﻲ ؟ |:
علی : ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﻣﻌﻠﻢ : ﭘﺴﺮﺟﺎﻥ ، ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺪﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﭼﻪ
ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ؟ |:
علی : ﻋﺮﻭﺱ ﻣﻴﺎﺭﻡ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻟﻌﻨﺘﻲ ، ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻲ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ؟ |:
علی : ﻧﻮﻩ !!!!!!
پسر اﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ … ﺩﻟﺶ ﺯﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ
779
ته دیگ است دیگر

گاهی جوری میچسبد به ته قابلمه

که یک خانواده را ماتم زده میکند !
780
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 110"
دخــــتـر اسـت دیـگـر
گـاهـی ب انـدازه یـــــک وانـت بـــار در کـیـفـش جــــا مـیـدهـد :D
771
دانشجو است دیگر
گاهی دلش می خواهد مشروط نشود :|
772
استاد است دیگر
دلش میخواهد ۸ بدهد :|
773
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 109"
یخچال ﺍﺳﺖ دیگر
ﺻﺪﺑﺎﺭ ﺩﺭﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺵ ﻛﻨﻰ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺮﻭﺩ همچنان آﺭﺍﻡ ﻭﺻﺒﻮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ :|
764
ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻻﻣﺼﺐ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ :D
765
پراید است دیگر
گاهی دوست دارد به عزرائیل خدمت کند :|
766
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 108"
هم کلاسی است دیگر …
گاهی دلش میخواهد زنگ آخر بیرون وایستد و حسابت را برسد :|
757
دختر است دیگر …
نتیجه ی سونوگرافی رو میگم :|
چیه همش دوست دارین برای دخترا حرف درست کنین ؟؟
758
کوفت است دیگر

ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﻛﻮﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﻣﺎ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮ …
ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
759
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 107"
مادر است دیگر
گاهی دلش می خواهد هنگام تک به تک با دروازبان از جلوی تلویزیون رد شود :|
750
مخاطب خاص است دیگر …
بهش میگم من نباشم کی میخواد تو رو حرص بده ؟
میگه : ایرانسل ! جوابش کاملا قانع کننده بود …
من دیگه حرفی برای گفتن ندارم !
751
“چیز” است دیگر
گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند !
752
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 106"
“چیز” است دیگر
.
.
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند !
743
دختر است دیگر ...!
گاهی دلش میخواهد ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

من دوس پسرش باشم  
744
دختر است دیگر
.
.
.
.
.
گاهی هوس میکند ازدواج کند اما لامصب خواستگار نیست!!!!!!! 
745
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 105"
پسر است دیگر 
.
.
.
.
.
.
.
.
فضوله . میاد پایین ببینه دخترا چی میگن 
736
دختراست دیگر
.
.
.
.
.
.
.
بچه همسایمونو میگم مادرش رفته سونوگرافی دختر بوده
چرا فکر میکنی ضد دخترا پست میزارم...

دخترا بیاین بغلم ببینین چقدر هواتونو دارم... 
737
ته دیگ است دیگر
.
.
.
.
.
گاهی  جوری میچسبد به ته قابلمه که یک خانواده را ماتم زده میکند 
738
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 104"