پیامک است دیگر

آدمی است دیگر

یک روز تمام فکر و ذکرش مرگ است و یک روز فارغ 

میشود از این حرفها...
834
آدمی است دیگر

میداند تا خدا نخواهد هیچ2،2تایی 4 نمیشود...ولی باز با 

ماشین حسابش کلنجار
835
آدمی است دیگر

با یک غوره سردی اش میکند و با یک مویز گرمی....و 

چون آدم است...شاید

 برعکسش هم صدق کند...
836
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 118"
آدمی است دیگر

تمام داشته ها و نداشته هایش بند حوصله اش است...حوصله که نداشته باشد حتی ممکن است از آدم بودن

 استعفا کند... .
827
آدمی است دیگر

یک روز از خواب بیدار می شود می بیند آدم نیست...!
828
آدمی است دیگر

به آهی و دمی بند است!(آدمی=آه+دمی)"نمیدونم چرا ه حذف شده"
829
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 117"
استاد است دیگر
دلش میخواهد ۸ بدهد
820
خفه کردین دیگر
انگار دلتان کتک میخواهد بس است دیگر
821
آدمی است دیگر

یک روز حوصله ی هیچ چیز را ندارد،دوست دارد بردارد خودش را بریزد دور..."
822
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 116"
دخــــتـر اسـت دیـگـر
گـاهـی ب انـدازه یـــــک وانـت بـــار در کـیـفـش جــــا مـیـدهـد
813
روده است دیـگر…
گـاهـی دلـش بــــــــــاد مـیخـواهـد… ^__^
814
لایک است دیگر
گاهی دلش می خواهد کم بخورد!
815
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 115"
خواهر است دیگر
گاهی دلش میخواهد برادرش را لو بدهد :P
806
شوهر است دیگر…
گاهی دلش میخواهد پیدایش نشود !:|
807
پسراست دیگر…
گاهی دوست دارد پست دخترا رو لایک نکند :P
808
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 114"
معلم است دیگر نمی زنه تنبیه نمی کنه هیچ کاری نمی کنه تنها سلاحش یه خود کاره.انضباط9.5اولیا که گفت چرا؟اونوقته که همراه با دفترانضباتی توضیح می ده دانش اموز خجالت می کشه ابروی پدرش هم میره.این هم نوعی خیانت است مواظب باشید!
799
یخچال ﺍﺳﺖ دیگر
ﺻﺪﺑﺎﺭ ﺩﺭﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺵ ﻛﻨﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺮﻭﺩ همچنان
آﺭﺍﻡ ﻭﺻﺒﻮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ :|
800
دختر است دیگر
گاهی دلش دنده چهار میخواهد :D
801
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 113"
گنجشک است دیگر . . .
دوست داره تو یه روزه برفی که داره برف میباره و من خیلی عجله دارم خراب کاری کنه رو مقنعه من که من فکر کنم برف افتاده رو سرم با همون تیپ برم سرجلسه امتحان و سوژه خنده ملت بشم ... 
دلداری : اشکال نداره به این فکر کن که موجبات خنده ی ملت رو فراهم کردی . . .
792
(چیز ) است دیگر 
گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند
793
راننده است دیگر 
گاهی دلش میخواهد بجای بقیه پول مثه بقالی آدامس بدهد
794
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 112"
دختر است دیگر

گاهی دلش پاستیل می خواهد
785
پدر است دیگر…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش میخواهد انواع مصالح ساختمانی را مخلوط کند و ب دیوار بمالد.
786
دل من ...محکمه ایست ...که به من میگوید...همه را دوست بدار...به همه خوبی کن...و
اگر بد دیدی...دل به دریای محبت بزن ...و
   بخشش کن ...

.

.


دل است دیگر
787
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 111"
مادر است دیگر گاهی یه گوشه می شیند و فقط گریه میکند!!! نمیدانم شاید یاد پسرش افتاده میگن خیلی وقت پیش ها رفته جبهه دیگه برنگشته..
778
ﻣﻌﻠﻢ : ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻱ ﭼﻪ ﻣﻴﮑﻨﻲ ؟
علی : ﻋﺮﻭﺳﻲ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻧﺨﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻜﺎﺭﻩ ﻣﻴﺸﻮﻱ ؟ |:
علی: ﺩﺍﻣﺎﺩ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﺍﻳﻨﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻱ ﭼﻪ
ﻣﻴﮑﻨﻲ ؟ |:
علی : ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ
ﻣﻌﻠﻢ : ﭘﺴﺮﺟﺎﻥ ، ﻭﻗﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺪﺭ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭﺕ ﭼﻪ
ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ؟ |:
علی : ﻋﺮﻭﺱ ﻣﻴﺎﺭﻡ
ﻣﻌﻠﻢ : ﻟﻌﻨﺘﻲ ، ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭼﻲ
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ؟ |:
علی : ﻧﻮﻩ !!!!!!
پسر اﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ … ﺩﻟﺶ ﺯﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ
779
ته دیگ است دیگر

گاهی جوری میچسبد به ته قابلمه

که یک خانواده را ماتم زده میکند !
780
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 110"
دخــــتـر اسـت دیـگـر
گـاهـی ب انـدازه یـــــک وانـت بـــار در کـیـفـش جــــا مـیـدهـد :D
771
دانشجو است دیگر
گاهی دلش می خواهد مشروط نشود :|
772
استاد است دیگر
دلش میخواهد ۸ بدهد :|
773
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 109"
یخچال ﺍﺳﺖ دیگر
ﺻﺪﺑﺎﺭ ﺩﺭﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺵ ﻛﻨﻰ ﺍﺯ ﺭﻭ ﻧﻤﻴﺮﻭﺩ همچنان آﺭﺍﻡ ﻭﺻﺒﻮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ :|
764
ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻻﻣﺼﺐ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ :D
765
پراید است دیگر
گاهی دوست دارد به عزرائیل خدمت کند :|
766
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 108"
هم کلاسی است دیگر …
گاهی دلش میخواهد زنگ آخر بیرون وایستد و حسابت را برسد :|
757
دختر است دیگر …
نتیجه ی سونوگرافی رو میگم :|
چیه همش دوست دارین برای دخترا حرف درست کنین ؟؟
758
کوفت است دیگر

ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﻛﻮﻓﺖ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
ﻣﺎ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮ …
ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ …
759
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 107"
مادر است دیگر
گاهی دلش می خواهد هنگام تک به تک با دروازبان از جلوی تلویزیون رد شود :|
750
مخاطب خاص است دیگر …
بهش میگم من نباشم کی میخواد تو رو حرص بده ؟
میگه : ایرانسل ! جوابش کاملا قانع کننده بود …
من دیگه حرفی برای گفتن ندارم !
751
“چیز” است دیگر
گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند !
752
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 106"
“چیز” است دیگر
.
.
.
.
.
.
.
.
گاهی دلش می خواهد جای خالی تمامی کلمات فارسی را پر کند !
743
دختر است دیگر ...!
گاهی دلش میخواهد ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

من دوس پسرش باشم  
744
دختر است دیگر
.
.
.
.
.
گاهی هوس میکند ازدواج کند اما لامصب خواستگار نیست!!!!!!! 
745
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 105"
پسر است دیگر 
.
.
.
.
.
.
.
.
فضوله . میاد پایین ببینه دخترا چی میگن 
736
دختراست دیگر
.
.
.
.
.
.
.
بچه همسایمونو میگم مادرش رفته سونوگرافی دختر بوده
چرا فکر میکنی ضد دخترا پست میزارم...

دخترا بیاین بغلم ببینین چقدر هواتونو دارم... 
737
ته دیگ است دیگر
.
.
.
.
.
گاهی  جوری میچسبد به ته قابلمه که یک خانواده را ماتم زده میکند 
738
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 104"
دیروز یا ی دختره دعوام شد اعصابم خورد شد.
گفتم گیره عجب خری افتادیم.گفت خودت گیره عجب خری افتادی!!!!
نخندین بچه ها دلم براش میسوزه
729
دختر است دیگر
گاهی دلش می خواهد در سرزمین مادریش
به چشم بانو به او نگاه کنند نه به چشم یک وسیله …
730
پسره خاسته دختره رو بترسونه یه لیوان اب پاشیده تو صورت دختره.دختره صورتشو گرفته داد زده   سوختم سوختم.پسره خندیده گفته اب بود احمق.دختره دستاشو برداشته ازجلوصورتش.پسره دیده صورتش عوض شده ترسیده پا به فرار.باورش شده اسید پاشیده.نفهمیده ارایش دختره پاک شده.میگن هنوز پسره برنگشته  
731
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 103"
فقط دخترا بخونن!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
پسر است دیگر فضوله میاد پایین ببینه دخترا چه حرفی دارن میزنن
خجالت بکششش!!!
722
دختره اسم پروفایل شو گذاشته رقیب سرسخت پرسیل در چربی زدایی!!
رفتم pv میگم خانوم اسمتون چیه؟؟
.
.
.
.
میگه واااایییی شماچقدر خنگید.اسمم گلیه.
گلی....!!!!
سهراب جون مادرت قایق رو ول کن کشتی هم نساز بیا همینطوری شنا کنیم .
فقط بریم!!!
723
رئالی است دیگر …
.
.
.
.
هیچ وقت آفتاب نمی بیند چون بارسا بالا سرش ایستاده
همه بارسایی ها ♥
724
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 102"
به دختره میگم “زر گر ” رو با کدوم “ز” مینویسن؟
میگه با “ز” یه نقطه!!!

من……………..
ز
ض 
ظ
ذ
نخند، دختره دیگه!!!!
اصن واسه همینه که دوس داشتنیه :))))
715
انسان مسئولیت پذیر است دیگر....
گاهی دوست دارد ماهی قرمز عید را تا اخر تیر ماه زنده 

نگه دارد
.....
البته هنوزم ماهیم زنده س
خدا عمرش بده
716
گوشی بدبخت من است دیگر...تا حالا هف هش دفه افتاده تو چاه دستشویی


من اگه جای اون گوشی بودم نصفه شب گردن صاحبمو 

میزدم

شایدم تمام شماره هاو مخاطبین لاین و وایبر و ... بعلاوه 

تمام پیامکاشونو حذف میکردم تا بفهمه گوشی یعنی چی 

....
717
ادامه مطلب "اس ام اس است دیگر 101"
تو پیج دخترای خارجی که میری پست میزارن مینویسن:
.
.
.
اینم عکس با آرایشم!:-۰
.
.
.
و اما پیج دخترای ایرانی:
.
.
.
اینم عکس بی آرایشم!;-€
دختر است دیگه،
.
.
.گاه دلش فقط کتتتتک میخواهد...!
دخترا ناراحت نشین،فقط جنبه شوخی داشت!:-!
708
دانش آموز است دیگر دلش می خواد همه تقصیرا رو بندازه گردن معلم و بگه معلم بلد نیست درس بده.
709
... است دیگر
دوست دارد اخر جمله ها بیاید و همه را به فکر بیندازد...
710
ادامه مطلب "پیامک است دیگر 100"
"چال لپ" است دیگر...
.
.
.
گاهی هوس میکند رخ بنماید و هوش و حواس "مذکر جماعت" را به یغما ببرد...!
700
توت فرنگی، که بعنوان ملکه میوه ها در آسیا شناخته می شود،
میوه ای سرشار از ویتامین ها، مواد مغذی بود و خواص و فواید درمانی زیادی دارد.
توت فرنگی میوه ای محبوب بوده و حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان، فیبر و ویتامین می باشد.
این میوه مغذی و پرفیاده چربی خوب خون را افزایش داده، فشارخون را پایین می آورد و به شما برای محافظت در برابر سرطان کمک می نماید. 
این میوه جزو 20 میوه پر از آنتی اکسیدان بوده و منبعی خوب برای تامین پتاسیم و کلسیم می باشد. 
فقط 8 عدد توت فرنگی، ویتامین C ای بیشتر از 1 پرتقال دارند.
701
سعدی است دیگر....
آغو دیروز بابام گف: رها جون برو گلستانو بیار بخونیم دوتا چیز یاد بگیریم....
منم دختر حرف گوش کن...^____^
هیچی رفتم آوردم....
من-بابایی کدوم باب رو دوس داری بخونم؟
بابا-باباجون همون باب اخلاق درویشانو وا کن هر جا اومد بخون
من-چشم
آغو چشتون روز بد نبینه
باز کردم این بیتو دیدم خوندم
چو باد اندر شکم آید فرو هل که باد اندر شکم بار است بر دل
هیچی دیگه بابام داره عمل میکنه به حرف سعدی
منم با ماسک دارم پست می زارم
وی لاو یو سعدی&___&
702
ادامه مطلب "پیامک است دیگر 99"