اشعار سهراب سپهری

زخم شب می شد کبود.
در بیابانی که من بودم
نه پر مرغی هوای صاف را می سود
نه صدای پای من همچون دگر شب ها
ضربه ای بر ضربه می افزود. ادامه مطلب
ادامه مطلب "دیوار پانزدهمین شعر از دفتر «مرگ رنگ»/ سهراب سپهری"
جهان ، آلوده خواب است‌.
فرو بسته است وحشت در به روی هر تپش ، هر بانگ ادامه مطلب
ادامه مطلب "وهم بیستمین شعر از دفتر «مرگ رنگ»/ سهراب سپهری"
قابل ذکر است که «داریوش خواجه نوری» در آلبوم «کلبه» این شعر را با عنوان «مرغ پنهان» اجرا کرده است.ادامه مطلب
ادامه مطلب "با مرغ پنهان بیست و یکمین شعر از دفتر «مرگ رنگ»/ سهراب سپهری"