اشعار قیصر امین پور

شادروان قیصر امین‌پور در «نی نامه»  نگاه دیگری به نی دارد و سر نی را به گونه‌ای عاشورایی بازگو کرده است.
18بیت اول مثنوی «بشنو از نی چو شکایت می‌کند» به نی نامه معروف است و این بار مرحوم قیصر امین پور گزارش دیگری از نی به دست داده است؛ می دانیم که سر مبارک حضرت امام حسین (ع) را پس از آن که از تن چاک چاکش جدا کردند بر سر نی خیزرانی منزل به منزل با کاروان اسیران به شام بردند. روایت منظوم زنده یاد قیصر امین پور از این واقعه:
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ نی نامه"
خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری
لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن
خاطرات بایگانی،زندگی های اداری
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ خسته ام از آرزوها"
آبروی آب
ما را به حال خود بگذارید و بگذرید
از خیل رفتگان بشمارید و بگذرید
اکنون که پا به روی دل ما گذاشتید
پس دست بر دلم مگذارید و بگذرید
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ آبروی آب"
جنگل خاطره
در سایه ی این سقف ترک خورده نشستیم
بی حوصله و خسته و افسرده نشستیم
خاموش چو فانوس که در خویش خمیده است
پیچیده به خود با تن تا خورده نشستیم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ جنگل خاطره"
یادداشتهای گم شده
پس کجاست؟
چندبار
خرت و پرت های کیف بادکرده را
زیروروکنم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ یادداشتهای گم شده"
 کودکی ها
کودکی هایم اتاقی ساده بود
قصه ای دور اجاقی ساده بود
شب که میشد نقشها جان میگرفت
روی سقف ما که طاقی ساده بود
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ کودکی ها"
ایستگاه
قطار می رود
تو می روی
تمام ایستگاه می رود
و من چقدر ساده ام
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ ایستگاه"
با این همه
اما 
   با این همه
تقصیر من نبود
                  که با این همه...
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور /با این همه"
حسرت همیشگی
حرفهای ما هنوز ناتمام...
تا نگاه می کنی:
                 وقت رفتن است
بازهم همان حکایت همیشگی  !
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ حسرت همیشگی"
تا که بگویم غم دل بیش‌تر
پیش بیا‌! پیش بیا‌! پیش‌تر !
                                        تا که بگویم غم دل بیش‌تر
دوست‌ترت دارم از هر‌چه دوست
                                        ای تو به من از خود من 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ تا که بگویم غم دل بیش‌تر"
اشتیاق
وقتی جهان
                  از ریشه جهنم
و آدم
          از عدم
و سعی
                 از ریشه های یاس می آید
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ اشتیاق"
حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟
حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟
                               با تو ام ! با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ حرف ها دارم اما ... بزنم یا نزنم ؟"
ای عشق!
دستی به کرم به شانه ی ما نزدی
بالی به هوای دانه ی ما نزدی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ ای عشق"
اگر دل دلیل است
سرا پا اگر زرد و پژمرده ایم
                                     ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
                                     پر از خاطرات ترک خورده ایم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ اگر دل دلیل است"
درد دوستی
انحنای روح من
شانه های خسته ی غرور من
تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است...
ادامه مطلب
ادامه مطلب "قیصر امین پور/ درد دوستی"