حدیث حضرت عیسی (ع)

حماقت ؛ مرضى علاج ناپذیر
بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم
حضرت عیسى علیه السلام مى فرماید:
من بیماران را معالجه کردم و آنان را شفا دادم کور مادرزاد و مرض پیسى را به اذن خدا مداوا نموده و مردگان را زنده کردم ولى آدم احمق را نتوانستم اصلاح و معالجه کنم .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 61"
راضى به سه بلا
حضرت عیسى علیه السلام به مردى که نابینا و ابرص (پیس ) و مفلوج بود گذر کرد و دید، که گوشت تنش از جذام فرو ریخته است و مى گوید: شکر خدائى را که مرا از بلاهائى که بسیارى از مردم بدان گرفتارند عافیت داد!
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 60"
موعظه اى از گنه کار!
مردى محضر حضرت عیسى علیه السلام آمد و عرض کرد:
- مرتکب زنا شده ام ، مرا از گناه پاک کن .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 59"
عذاب
حضرت عیسی (ع ) را گذر بر سر قبری افتاد، از خداوند درخواست کرد که صاحب قبر را زنده فرماید. 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 58"
مجازات سخت رد کردن مؤمن از در خانه
امام رضا (علیه السلام) فرمود: در زمان بنى اسرائیل (در عصر یوشع وصى حضرت موسى (علیه السلام)) چهار نفر مؤمن زندگى مى کردند، سه نفر از آنها روزى در خانه یکى از آنها جلسه داشتند، چهارمین مؤمن که مستمند و ناتوان (مثلا به نام اسماعیل ) بود به سوى آن خانه اى که آنها جلسه داشتند آمد، و در خانه را زد، غلام صاحب خانه بیرون آمد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 57"
عقوبت تجاوز به ناموس مردم
آورده اند که حضرت عیسى (علیه السلام) از گورستانى عبور مى کرد. گورى را دید که آتش از او شعله ور مى شود. حضرت عیسى (علیه السلام ) دو رکعت نماز به جا آورد و عصا بر گور زد. گور شکافته شد. شخصى را در میان آتش دید.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 56"
هکذا تفعل الدنیا باهلها
حضرت عیسی علیه السلام به همراهی مردی سیاحت می کرد پس از مدتی راه رفتن گرسنه شدند به دهکده ای رسیدند عیسی به آن مرد گفت :
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 55"
مهر و قهر
روزی حضرت عیسی (ع) از راهی می گذشت. ابلهی با وی دچار شد و سخنی پرسید.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 54"
روزه
پس از آنکه حضرت مریم علیها السّلام از دنیا رفت، 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 53"
هم نشین
«روزی حواریون به عیسی(ع) عرض کردند: یا روح الله! با چه کسی هم نشینی کنیم؟»
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 52"
گرفتار کیفر
حضرت عیسى (ع) از کنار قبرى مى گذشت از خداى متعال خواست که صاحب قبر را زنده کند تا از او چیزى بپرسد.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 51"
ترک شهوت 
حضرت عیسی (ع) فرمود خوشا به حال کسی که ترک کند شهوت حاضری را برای ثوابی که به او وعده کرده اند و ندیده است . 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 50"
روز رستاخیز 
امام صادق (ع) فرمود عیسی (ع) به اصحاب خود فرمود : 
ای فرزندان آدم از دنیا به سوی خود بگریزید و دل هایتان را از آن بردارید زیرا شما شایسته آن نیستید و دنیا نیز شایسته شما نیست شما در آن نخواهید ماند و دنیا برای شما پایدار نمی ماند دنیایی است پر فریب و پر ماجرا فریب خورده کسی است که مغرور آن گردد و زیان کار کسی است که به آن دل ببندد و هلاک شونده کسی است که آن را دوست بدارد و بخواهد به درگاه آفریدگار خود توبه کنید و از پروردگار بترسید، واهمه کنید از روزی که پدر مجازات پسر را نکشد و فرزندی به جای پدر مجازات نشود .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 49"
یاد آوری مرگ 
حضرت عیسی مسیح (ع) به یاران خود فرمود : 
به حق و راستی می گویم اگر دل های خود را با یاد مرگ نرم نکنید و به دشواری عبادت آن را هموار نسازید سنگین و سرکش می شود . خانه تاریک را چه سود می بخشد چراغی که در بامش روشن کنند در حالی که میان خانه تاریک و وحشتناک باشد .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 48"
بیان حال دنیا پرستان 
امام رضا (ع) فرمود عیسی بن مریم (ع) به حواریون گفت ای بنی اسرائیل هنگامی که
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت عیسی (ع) 47"