حدیث حضرت خدیجه (س)

پیامبر(ص):
ای خدیجه، در حق خود جز نیکی گمان مبر؛ که خداوند بزرگ بارها به ملائک خود؛ به تو مباهات می‏کند
1
پیامبر(ص):
بهترین زنان اهل بهشت چهارنفرند:حضرت خدیجه  و حضرت فاطمه و آسیه زن فرعون و مریم دختر عمران
2
پیامبر(ص):
چهار زن سرور زنانِ زمان خویشند:مریم ، آسیه  و خدیجه  و فاطمه(س)و بهترین آنها فاطمه است
3
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت خدیجه (س) 3"
ابن عباس نقل می کند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند:
«با فضیلت ترین زنان اهل بهشت چهار نفرند: خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمّد (ص)، مریم دختر عمران و آسیه دختر مزاحم همسر فرعون.» 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت خدیجه (س) 2"
فضائل حضرت خدیجه علیهاالسلام
۱.بصیرت ژرف
از بالاترین فضائل خدیجه کبری این است که از اندیشه بلند و فکر عمیق و بصیرت ژرف برخوردار بود؛ مخصوصاً عقل عملی او در اوج خود قرار داشت. این امر را می‏توان از انتخاب پیامبر اکرم به عنوان شوهر آینده و شایسته خود از بین آن همه خواستگاران پولدار و تاجر فهمید.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت خدیجه (س) 1"