حدیث حضرت محمد (ص)

خدایا! به تو پناه مى برم از دلى که اهل طاعت [و بندگى] نیست و از دانشى که سودى نمى بخشد و از دعایى که شنیده [و اجابت] نمى شود و از نَفْسى که سیرى ناپذیر است و از گرسنگى که بد همدمى است.
4075
خدایا! از شیطانِ رانده شده و از وسوسه و سحر و جادویش، به تو پناه مى بَرم.
4076
هیچ چیز نزد خدا گرامى تر از فرزند آدم نیست. عرض شد: اى پیامبر خدا! حتى فرشتگان؟! فرمودند: فرشتگان، همانند خورشید و ماه، مجبور [به اطاعت ]اَند.284. بهتر از فرشتگان، به شرط!
4077
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 880"
شما را سفارش مى کنم به راستگویى، که راستگویى با نیکوکارى همراه است و هر دو در بهشت اند و از دروغگویى بپرهیزید که دروغگویى همراه با بدکارى است و هر دو در جهنم اند.
4068
راستگویى، مایه آرامش و دروغگویى، مایه تشویش است.
4069
هر کس درباره انسانى مسلمان یا اهل کتاب یا هر انسان دیگرى شهادت دروغ بدهد، در روز قیامت، از زبانش آویزان مى شود و همراه منافقان، در طبقه زیرین جهنّم خواهد بود.
4070
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 879"
صدقه، بلا را دفع مى کند و مؤثرترین داروست. صدقه، قضاى حتمى را دفع مى کند. و درد بیمارى ها را چیزى جز دعا و صدقه از بین نبرد.
4062
مسکین، نه آن گداى دوره گرد است و نه آن کسى که یکى دو دانه خرما و یکى دو لقمه نان مى گیرد و مى رود، بلکه مسکین آن نادارى است که مناعت و عزّت نفس دارد، به طورى که دست سؤال به سوى مردم دراز نمى کند و کسى به تهیدستى او پى نمى برد تا به وى صدقه دهد.
4063
بدون تردید، هر کس با سوگند [دروغ]، مال مسلمانى را به چنگ آوَرَد، خداوند، بهشت را بر او حرام و جهنّم را بر او واجب مى گردانَد. گفتند: اى پیامبر خدا! حتّى اگر مالى اندک [و ناچیز] باشد؟! فرمودند: اگر چه مسواکى از [چوب ]درخت اَراک باشد.
4064
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 878"
صبور، سه نشانه دارد: اول آن که سستى نمى کند ، دوم آن که افسرده و دلتنگ نمى شود و سوم آن که از پروردگار خود شِکوه نمى کند؛ زیرا اگر سستى کند، حق را ضایع کرده، و اگر افسرده و دلتنگ باشد، شکر نمى گذارد و اگر از پروردگارش شکوه کند، او را معصیت کرده است.
4055
هر عملى، پس از مرگ صاحبش، از او جدا مى شود، مگر عمل کسى که در راه خدا مرزبانى کند؛ عمل چنین کسى رشد مى کند و تا روز قیامت، روزى داده مى شود.
4056
یک روز مرزبانى، بهتر از یک ماه روزه دارى و شب زنده دارى است.
4057
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 878"
این دین را در هر نسلى، افراد عادلى حفظ مى کنند که تفسیرهاى غلط اهل باطل و تحریف غُلُوکنندکان و دستبرد نادانان را از آن، مى زُدایند، چنان که کوره، زنگار آهن را مى زُداید.
4048
دختران ، دلسوز ، مددکار و بابرکت اند . هر کس یک دختر داشته باشد ، خداوند ، او را پوششى از دوزخ قرار مى دهد و هر کس دو دختر داشته باشد ، به خاطر آن وارد بهشت مى شود و هر کس سه دختر یا مانند آن خواهر داشته باشد ، جهاد و صدقه از او برداشته مى شود .
4049
رحمت خدا بر پدرى که دخترانى دارد! دختران، با برکت و دوست داشتنى اند و پسران، مژده آورند. دختران، باقیات الصالحات (بازماندگان شایسته)اند.
4050
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 877"
نیرنگ و فریب و خیانت، جایشان در جهنمّ است.
4041
هرگاه کسى از شما خواست با همسرش آمیزش کند ، باید خود را بپوشانَد ، چرا که اگر نپوشاند ، فرشتگان حیا مى کنند و خارج مى شوند و شیطان حاضر مى شود .
4042
هر کس با همسرش در حال حیض، آمیزش کند و فرزندش با جُذام یا پیسى متولّد شود، کسى جز خود را سرزنش نکند.
4043
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 876"
بنى اسرائیل [در داستان گاو که در سوره بقره آمده است]، به ذبح یک ماده گاو معمولى مکلّف شدند؛ امّا وقتى بر خودشان سخت گرفتند [و جزئیات بیشترى را درباره آن سؤال کردند]، خدا هم بر آنان سخت گرفت. به خدا قسم چنانچه نمى گفتند «اگر خدا بخواهد» تا ابد براى آنان معلوم نمى شد که گاوِ مورد نظر، چه گاوى است.
4034
هر کس چهل روز حلال بخورد، خداوند قلبش را نورانى فرماید. و فرمودند: خداى را فرشته اى است در بیت المقدس که هر شب ندا مى دهد: هر کس حرام خورد، خداوند کار مستحب و واجبى را از او قبول نمى کند.
4035
ظلم، سه قسم است: ظلمى که خدا نمى آمرزد، ظلمى که مى آمرزد و ظلمى که از آن نمى گذرد. امّا ظلمى که خدا نمى آمرزد، شرک است. خداوند مى فرماید: «حقا که شرک ظلمى بزرگ است». و امّا ظلمى که خدا مى آمرزد، ظلم بندگان به خودشان میان خود و پروردگارشان است. امّا ظلمى که خدا از آن نمى گذرد، ظلم بندگان به یکدیگر است.
4036
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 875"
خداوند، ابراهیم را به عنوان خلیل خود (دوست صمیمى خود) برنگزید، مگر به خاطر غذا دادنش به مردم و نماز شب خواندنش، وقتى همگان در خواب بودند.
4027
خشم خدا بر کسى که خیال کند مالک [حقیقى] دنیاست، سخت خواهد بود؛ چرا که مالکى جز خدا نیست.
4028
بهترینْ زنان بهشت، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمّد و آسیه دختر مزاحم (همسر فرعون) هستند.
4029
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 874"
من براى آوردن دین پاکیزه و آسان، برگزیده شده ام و هر کس با روش من مخالفت کند، از من نیست.241. بهترین احکام، آسان ترین آن است
4020
ابن اَدرَع مى گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله مردى را در حال نماز خواندن دیدند و لحظاتى به او نگریستند. سپس فرمودند: آیا فکر مى کنى او به راستى نماز مى خواند؟ عرض کردم: اى رسول خدا! او از همه مردم مدینه بیشتر نماز مى خواند. فرمودند: این حرف را به خود او نگو که نابودش مى کنى. سپس فرمودند: خداوند، حقیقتا خواستار راحتى این امّت است و نمى خواهد که آنها به زحمت بیفتند.
4021
آسان بگیرید و سخت نگیرید و جذب کنید و فرارى ندهید.
4022
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 873"
هرگاه امّت من نسبت به یکدیگر کینه نداشته باشند، هرگز دشمنى در برابر آنها قد عَلَم نمى کند.
4013
چون روز خدا را آغاز کردى، صدقه اى بده تا شومى آن روز را از تو دور گرداند و چون شب شد، صدقه اى بده تا شومىِ آن شب را از تو دور سازد.
4014
ابن عباس مى گوید: هنگامى که فرمان اِنفاق (خرج کردن) در راه خدا نازل شد، گروهى از صحابه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و عرض کردند: این اِنفاقى که فرمان یافته ایم تا از اموال خود بپردازیم، نمى دانیم چیست. چه قدر از مالمان را انفاق کنیم؟ پس خداوند، این آیه را نازل فرمود: «از تو مى پرسند که چه انفاق کنند. بگو: مازاد را». تا پیش از این آیه، پیامبر صلی الله علیه و آلهاز مال خود چندان انفاق مى کرد که دیگر چیزى نمى یافت تا صدقه بدهد و هیچ غذایى نمى خورد، مگر این که از آن مقدارى صدقه مى داد.
4015
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 872"
بهترین امت من کسانى هستند که مردم را به سوى خدا دعوت و بندگانش را محبوب او کنند (با اطاعت از امر و نهى خداوند محبّت او بدست مى آید).
4006
هر کس از شرّ بدزبانى و سخن چینى و شکم پرورىِ خودش در امان بماند، بهشت بر او واجب مى شود.
4007
مؤمن، آسان گیر و بلند نظر است و اخلاقى خوش دارد. و کافر، بد خُلق و سختگیر است.
4008
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 871"
آنچه تو را به شک و تردید مى اندازد رها کن و به سراغ آنچه تو را به شک و تردید نمى اندازد برو؛ زیرا خوبى مایه آرامش و بدى مایه تشویش و دودلى است.
3999
هر کس با زن نامَحرمى دست بدهد، در روز قیامت، او را با غُل و زنجیر خواهند آورد و سپس به سوى آتش، رانده مى شود و هر کس که با نامحرمى بدون ضرورت، هم صحبت گردد، در اِزاى هر سخنى در دنیا هزار سال در آخرت، گرفتار آتش خواهد بود.
4000
تقواى الهى داشته باشید و اصلاح کنید میان خودتان را زیرا خداوند در روز قیامت میان مؤمنین را اصلاح مى کند.
4001
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 870"
هر کس براى آشتى میان دو کس قدم بردارد، فرشتگان خدا بر او درود مى فرستند تا [وقتى که] بازگردد و پاداش شب قدر به او داده مى شود و هر کس براى قطع رابطه میان دو کس قدم بردارد، وبال گناه او به اندازه ثواب کسى است که میان دو نفر آشتى برقرار نماید و لعنت خدا بر او نوشته مى شود تا با ورود به دوزخ، عذابش دو چندان گردد.
3992
بدترین عذرخواهى، زمانى است که مرگ فرا رسد.
3993
هنگامى که زن باردار مى شود ، همانند روزه دارِ شب زنده دار و مجاهدى است که با جان و مالش در راه خدا جهاد مى کند و هنگامى که فارق شود ، پاداشى دارد که نمى دانى عظمت آن چه قدر است و هنگامى که شیر بدهد ، در هر بار مکیدن ، پاداش آزاد کردن یکى از فرزندان اسماعیل علیه السلامبراى اوست و آن گاه که شیردادن تمام شود ، فرشته اى بر پهلوى او مى زند و مى گوید : «عمل را از نو آغاز کن که بى تردید ، آمرزیده شدى» .
3994
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 869"
آگاه باشید، به درستى که بهترین بندگان خدا کسى است که با تقوا، پاک و گمنام باشد و بدترین بندگان خدا کسى است که انگشت نما باشد.
3985
در انجام دادن عمل [صالح]، به این که عملت آمیخته با تقوا باشد، بیشتر اهمیت بده تا افزودن بر مقدار عمل؛ چرا که هیچ عملى، اگر آمیخته با تقوا باشد، اندک نیست و چگونه اندک باشد، در حالى که مقبول [درگاه الهى] واقع شده است؟ خداى عز و جل مى فرماید: «خداوند، تنها از تقواپیشگان مى پذیرد».
3986
تا زمانى که خویشاوند نیازمند است، به کسى دیگر نباید صدقه داد.
3987
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 868"
سه چیز است که اگر مردم آثار آن را مى دانستند، به جهت حریص بودن به خیر و برکتى که در آنها هست، به قرعه متوسل مى شدند: اذان نماز، شتاب به نماز جماعت و نماز در صف اوّل.
3978
بدانید که خداوند متعال نماز جمعه را بر شما واجب ساخته است. پس آنان که در زندگى و پس از مرگ من، از روى سبک شمردن و یا انکار، آن را ترک کنند، با وجود این که پیشواى عادلى دارند، خداوند وحدتشان نبخشد و در کارشان برکت ندهد، آگاه باشید نه زکات، نه نماز، نه حج و نه روزه آنان پذیرفته است. بدانید که زندگى آنان برکتى نخواهد داشت، مگر توبه کنند.
3979
مبادا با پرداختن به کسب روزى تضمین شده، از آنچه بر تو واجب شده است، بازمانى؛ زیرا قسمت تو از روزى مى رسد و آنچه قسمت تو نباشد، به آن دست نمى یابى.
3980
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 867"
از گناه دیگران، تا زمانى که هنوز موجب حدّ شرعى نشده است، گذشت کنید.
3971
در اسلام هیچ ضررى نیست و ضرر زدن به دیگران نیز ممنوع است، پس اسلام به مسلمان خیر مى رساند و شر نمى رساند.
3972
هرگاه یکى از شما بمیرد، قیامتش برپا مى شود و خوبى ها و بدى هاى خود را مى بیند.
3973
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 866"
اى مردم! جز این نیست که من هم مانند شما بشرى هستم و شاید که رفتن من از میان شما نزدیک باشد. پس، اگر به آبرو یا مو یا پوست و یا مال کسى لطمه اى زده ام، اینک این آبروى محمّد و مو و پوست و مال او! برخیزد و قصاص کند! و هرگز کسى از شما نگوید: من از دشمنى و کینه محمّد مى ترسم! بدانید که این دو خصلت، از طبیعت و اخلاق من به دورند.
3964
اى مردم! قصاص را زنده نگه دارید و حق را زنده کنید و پراکنده نشوید و مسلمان و تسلیم [حق] باشید تا سالم بمانید.
3965
هنگامى که فاسقان به سرورى برسند و فرومایگان، زمامدارى یابند و به فاسق، احترام گذاشته شود، باید منتظر بلا بود.
3966
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 865"
کسى از پیامبر خدا پرسید: اى پیامبر خدا! آیا براى وارد شدن بر مادرم، اجازه بگیرم؟ فرمودند: آرى. گفت من در خانه با او زندگى مى کنم. فرمودند: براى وارد شدن بر او اجازه بگیر. مرد گفت: من خدمتگزار او هستم حضرت فرمودند: آیا دوست دارى او را برهنه ببینى؟! گفت: نه. فرمودند: پس براى وارد شدن بر او، اجازه بگیر.
3957
راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت، کتاب خدا (قرآن) است.
3958
هنگامى که فتنه ها چون پاره هاى شب تار بر شما مشتبه شود ، به قرآن روى بیاورید ... براى قرآن ظاهرى و باطنى است . ظاهر آن حکمت و باطن آن دانش است ... در قرآن چراغ هاى هدایت و نشانه هاى حکمت و راهنماى معرفت هست، براى کسى که ویژگى اش را شناخت .
3959
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 864"
سوگند به کسى که جانم به دست اوست ، اگر کسى با همسرش درآمیزد و در اتاق ، کودکى بیدار باشد که آنان را ببیند و سخن گفتن و صداى نَفَس آنان را بشنود ، هرگز رستگار نمى شود . اگر پسر باشد ، مردى زناکار و اگر دختر باشد ، زنى زناکار مى گردد .
3950
خداوند دوست دارد وقتى به بنده اى نعمت داد اثرش در او دیده شود و فقر و تظاهر به فقر را دشمن مى دارد.
3951
هر کس دلش را خالصانه پذیراى ایمان گردانید و قلبش را سالم [و پاک ]ساخت و زبانش را راستگو و روانش را آرام و اخلاقش را درست و گوشش را شنوا و چشمش را بینا کرد، به یقین، رستگار خواهد شد.
3952
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 863"
امّت من تا هنگامى که یکدیگر را دوست بدارند، به یکدیگر هدیه دهند و امانتدارى کنند، در خیر و خوبى خواهند بود.
3943
به راستى که بهترینْ بندگانِ خدا، کسانى هستند که به عهد و وعده خود، وفا مى کنند و مایه آرامش و دلگرمى دیگران اند.
3944
هرگاه سفره پهن مى شود، چهار هزار فرشته در اطراف آن گرد مى آیند. چون بنده بگوید: «بسم اللّه » فرشتگان مى گویند: «خداوند، به غذایتان برکت دهد!» سپس به شیطان مى گویند: «اى فاسق! بیرون شو. تو بر آنان، راه تسلّط ندارى».
3945
ادامه مطلب "پیامک حدیث حضرت محمد (ص) 862"