حدیث امام حسن عسکری (ع)

روایت شده که حضرت عسکری (ع) در زمان کودکی در چاه آب افتاد و امام علی النقی (ع) مشغول نماز بود ، ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 216"
از ابوهاشم روایت شده که خدمت حضرت عسکری (ع) رسیدم و او مشغول نوشتن نامه بود ، پس وقت نماز فرا رسید ، امام (ع) نامه را زمین گذاشت و به نماز ایستاد ،ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 215"
از ابوهاشم روایت شده که روزی حضرت عسکری (ع) برای رفتن صحرا بر مرکب سوار شد ، من هم با او سوار شدم در آن حال که او در جلو و من در عقب راه می پیمودم ، ناگهان فکر دِینی که بر ذمه داشتم و وقت اداء آن نزدیک شده بود به نظرم آمد و فکر می کردم که چگونه آن را بپردازم ،ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 214"
ابوهاشم می گوید : شنیدم حضرت عسکری (ع) می فرمود : برای بهشت دری است که آن را معروف می گویند و جز اهل معروف ( نیکوکاران و احسان کنندگان) از آن داخل نمی شوند ، ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 213"
از حضرت امام حسن عسکرى علیه السّلام روایت شده که ابا دلف یک درخت خرما صدقه داد که سه هزار و شصت دانه‏ ى خرما داشت خداوند بعدد هر دانه‏ ى خرما یک قریه به او عنایت فرمود که مجموع سه هزار و شصت قریه باشد.  
575
قطب راوندی می گوید : حسن بن علی عسکری (علیه السلام) اخلاقش مانند اخلاق رسول خدا (ص) بود و آن حضرت مردی گندم گون ، خوش اندام ، زیبا روی و جوان بود ، جلال و هیبت و اندامی نیکو داشت ، خاص و عام با نظر عظمت به او می نگریستند و او را برای فضلش تعظیم و برای عفاف و صیانت و زهد و عبادت و صلاح و اصلاحش مقدم می داشتند ، او مردی بزرگوار و نجیب و فاضل بود ، بارهای گران به دوش می گرفت و به فقرا می رسانید ، در برابر روزگار اظهار ناتوانی نمی کرد و اخلاق او مانند اخلاق پدرانش خارق العاده بود.
576
ابوهاشم می گوید : از تنگی زندان و سنگینی زنجیرها به حضرت عسکری شکایت کردم ، او در جواب من نوشت : نماز ظهر امروز را در خانه خود خواهی خواند و همان طوری که فرموده بود وقت ظهر از زندان آزاد شدم و در خانه خود نماز خواندم. 
577
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 212"
حضرت امام حسن عسکری (ع) : دوست شخص نادان همواره در زحمت و ناراحتی است.
568
امام حسن عسکری (ع) : آن کس که برادر خود را در خلوت اندرز و نصیحت گوید به وی جمال و زیبایی بخشیده است و کسی که به برادرش آشکارا (در برابر دیگران) نصیحت و اندرز گوید وی را نامزین (کوچک) ساخته است.
569
امام حسن عسکری (ع) : نفوذ شرک در ضمیر مردم ، پنهان‌تر از آن است که مورچه سیاهی در شب تیره و تاریکی روی گلیم سیاهی راه برود. (وقتی بشر در آن شرایط تاریک و سیاه از راه‌رفتن مور آگاه نشود ، قطعاً از شرک ، که پنهان‌تر از آن است ، آگاه نخواهد شد.)
570
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 211"
حضرت امام حسن عسکری (ع) : کسی که به خدا اُنس گرفت از مردم وحشت میکند. 
561
حضرت امام حسن عسکری (ع) : کسی که زیاد بخوابد خواب پریشان می بیند ؛ یعنی طالب دنیا مانند شخص خواب است و آنچه از دنیا به دست می آورد مانند خوابی است که دیده. 
562
حضرت امام حسن عسکری (ع) : ناپاکی ها در خانه ای ریخته شده و کلید آن دروغ است. 
563
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 210"
حضرت امام حسن عسکری (ع) : اظهار خوشحالی کردن نزد شخص غمگین از ادب نیست.
554
حضرت امام حسن عسکری (ع) : تربیت نمودن و رام کردن شخص جاهل و برگرداندن معتاد از عادتش مانند معجزه است ( کسی که به چیزی عادت کرد باز گرداندنش بسیار مشکل و از عهده مردم عادی خارج است ). 
555
حضرت امام حسن عسکری (ع) : تواضع نعمتی است که مورد حسد مردم واقع نمی شود.
556
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 209"
حضرت امام عسکرى (ع) فرمود : هرکس یاد نداشته باشد نگهدارى مال را یاد ندارد بخشیدن را.
547
حضرت امام حسن عسکری (ع) : جدال و نزاع مکن که خوبی و نیکوئی تو می رود و مزاح مکن که دیگران بر تو جسور می شوند.   
548
حضرت امام حسن عسکری (ع) : از تواضع آن است که بر هرکس می گذری سلام کنی و پائین تر از صدر مجلس بنشینی.
549
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 208"
حضرت امام عسکرى (ع) فرمود : کسى که زیاد در خواب باشد خوابهاى پریشان می ‏بیند : منظور امام (ع) ممکن است این باشد که دنیا طلبى مانند خواب است و آنچه حاصل این تلاش است مانند خواب دیدن است.
540
حضرت امام عسکرى (ع) فرمود : نادانى دشمن و حلم حاکم است ، آسایش دل را نچشیده کسى که بوسیله حلم جرعه جرعه خشم خود را فرو نخورد اگر آنچه مقدر است باید انجام شود زارى و اندوه براى چیست؟  
541
حضرت امام عسکرى (ع) فرمود : هرکس طبعاً با ورع باشد و آراسته به بخشش و نیکوکارى باشد دشمنانش از او تعریف می کنند و در پناه تعریف و تمجید در امان از نقص و انتقاد است.
542
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 207"
حضرت امام عسکرى (ع) فرمود : سخاوت اندازه دارد اگر زیادتر شد اسراف است و احتیاط و دوراندیشى نیز اندازه دارد اگر زیاد شد ترس است. اقتصاد و میانه ‏روى اندازه دارد اگر زیاد شد بخل است. شجاعت اندازه دارد اگر اضافه شد تهور و بی ‏باکى است.
533
حضرت امام عسکرى (ع) فرمود : در ادب تو همین بس که پرهیز کنى از آنچه از دیگران خوشت نمی ‏آید.
534
حضرت امام عسکرى (ع) فرمود : از هر زیرکى که آرام است بترس.
535
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 206"
حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : دو خصلت است که بالاتر از آن دو نیست : ایمان به خدا و نفع براى برادران.
526
حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : جراءت فرزند نسبت به پدر در کوچکى موجب نافرمانى او می ‏شود در بزرگى.
527
حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : از ادب دور است شادمانى کردن در حضور شخص محزون.
528
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 205"
حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : خشم کلید هر شَر است.
519
حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : از همه مردم ناراحت‏ تر ، انسان کینه ‏توز است.
520
حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : با ورع ترین مردم کسى است که در مورد شبهه توقف نماید و عابدترین مردم کسى است که واجبات را به جا آورد و زاهدترین مردم کسى است که حرام را ترک نماید و کوشاترین مردم کسى است که گناهان را ترک نماید.
521
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 204"
حضرت امام حسن عسکری (ع) به شیعیان خود فرمود : شما را سفارش می کنم به تقوى و پرهیزگارى از خدا و ورع در دین و کوشش براى خدا و راستگوئى و اداى امانت به هرکس که تو را امین قرار داد چه بد باشد و چه خوب. ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 203"
تحف العقول – حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : بحث بی ‏خود و لجبازى مکن که ارزشت از بین می رود. مزاح و شوخى نکن که جراءت بر تو می ‏یابند.
512
حضرت امام حسن عسکری (ع) فرمود : هر کس راضى به نشستن در مجلسى به کمتر از شخصیت خود باشد (یعنى تواضع کند) پیوسته خدا و ملائکه بر او درود می ‏فرستند تا از آنجا حرکت کند.
513
یکى از شیعیان نامه ‏اى به حضرت امام حسن عسکری (ع) نوشت و اختلاف شیعه را در آن گوشزد می کرد و در جواب او امام (ع) نوشت : خداوند مردم عاقل را مخاطب قرار داده، مردم در مورد من به چند دسته تقسیم می شوند :
1- کسى است بینا است و راه رستگارى را می داند چنگ به حقیقت زده و شاخه‏ هاى آنها را دستاویز کرده هیچ شک و تردیدى ندارد و جز به من پناه نمی ‏برد 2- کسى که حقیقت را از اهل حق نگرفته آنها مانند دریانوردان هستند که با اضطراب امواج مضطرب و با سکون آن ساکنند.
3- دسته دیگر شیطان بر آنها چیره شده و کار آنها رد کردن اهل حق است و بوسیله باطل به مبارزه حق رفتن بواسطه حسادتى که دارند. رها کن آنهائى را که به چپ و راست می روند. چوپان وقتى بخواهد گوسفندهاى خود را جمع کند با کمترین کوشش جمع می کند. از افشاگرى و ریاست‏ طلبى بپرهیز که موجب هلاکت می شوند. 
514
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن عسکری (ع) 202"