حدیث امام علی نقی (ع)

وقت جان دادنت نزد خانواده ات را به یاد آر که در آن هنگام طبیبى جلوگیر مرگت و دوستى نفع رسانت نباشد.
465
جدال ، دوستى قدیمى را تباه مى کند و پیوند محکم را مى گسلد و کمترین چیزى که در آن است کوشش براى غلبه بر دیگرى است که آن هم ریشه علتهاى جدایى است .
466
حکمت ، اثرى در دلهاى فاسد نمى گذارد.
467
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 194"
از کسى که بر او خشم گرفته اى ، صفا و صمیمیت مخواه و از کسى که به وى خیانت کرده اى ، وفا مطلب ، و از کسى که به او بدبین شده اى ، انتظار خیرخواهى نداشته باش ، که دل دیگران براى تو همچون دل تو براى آنهاست .
458
خشم بر زیر دستان از پستى است .
459
هر که از خود راضى باشد ، خشمگیران بر او زیاد خواهند بود.
460
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 193"
فقر یعنى آزمندى نفس است و ناامیدى بسیار.
452
 بخل ناپسنده ترین خلق و خوى است .
453
طمع خصلتى ناروا و ناشایست است .
454
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 192"
شخص شکرگزار ، به سبب شکر ، سعادتمندتر است تا به سبب نعمتى که باعث شکر شده است . زیرا نعمت کالاى دنیاست و شکرگزارى ، نعمت دنیا و آخرت است .
445
خداوند دنیا را سراى امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سراى رسیدگى قرار داده است ، و بلاى دنیا را وسیله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلاى دنیا قرار داده است .
446
ستمکار بردبار ، بسا که به وسیله حلم و بردبارى خود از ستمش گذشت شود و حقدار نابخرد ، بسا که به سفاهت خود ، نور حق خویش را خاموش کند.
447
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 191"
فروتنى آن است که با مردم چنان کنى که دوست دارى با تو چنان باشند.
438
براى خداوند بقعه هایى است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعاى دعاکننده را به اجابت رساند ، و حائر حسین (ع ) یکى از آنهاست .
439
هر کس از خدا بترسد ، مردم از او بترسند ، و هر که خدا را اطاعت کند ، از او اطاعت کنند ، و هر که مطیع آفریدگار باشد ، باکى از خشم آفریدگان ندارد ، و هر که خالق را به خشم آورد ، باید یقین کند که به خشم مخلوق دچار مى شود.
440
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 190"
 لَمّا سَألَهُ إبراهیمُ بنُ عقبةَ عن زیارَةِ أبی عبدِاللّه الحُسینِ وعن زیارَةِ أبی الحَسنِ الکاظم وأبی جعفرٍ الجوادِ علیهم السلام : أبوعبدِاللّه علیه السلام المُقَدَّمُ ، وهذا أجمَعُ وأعظَمُ أجراادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 189"
 لَمّا کَلَّمَ اللّه ُ عز و جل موسی بنَ عِمرانَ علیه السلام قالَ موسی : إلهی ... ما جَزاءُ مَن وَصَلَ رَحِمَهُ ؟ قالَ : یا موسی ، اُنسِی لَهُ أجَلَهُ واُهَوِّنُ علَیهِ سَکَراتِ المَوتِ .ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 188"
خَیرٌ مِن الخَیرِ فاعِلُهُ ، وأجمَلُ مِن الجَمیلِ قائلُهُ ، وأرجَحُ مِن العِلمِ حامِلُهُ  .ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 187"
الحِکمَـةُ لا تَنْجَـعُ فی الطِّباعِ الفاسِدَةِ  .ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 185"
قد سُئلَ عنِ التّوبةِ النَّصُوحِ : أنْ یَکونَ الباطِنُ کالظّاهِرِ وأفْضَلَ مِن ذلکَ  .ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 182"
 الإمامُ بَعدی الحسَنُ ، وبعدَ الحسنِ ابنُه القائمُ ، الّذی یَملأُ الأرضَ قِسْطا وعدلاً کما مُلِئتْ جَورا وظُلما .ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 181"
لا تَطلب الصَّفا ممّن کَدّرتَ علَیهِ ، ولا النُّصْحَ ممّن صَرَفْتَ سُوءَ ظنِّکَ إلَیهِ ، فإنّما قلبُ غیرِکَ لکَ کقلبِکَ لَهُ  .ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام علی نقی (ع) 180"