حدیث امام جعفر صادق (ع)

امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا در سفرى از مرکب خود پیاده شد و پنج مرتبه به سجده افتاد، چون سوار مرکب شد یکى از یارانش عرض کرد: ما کارى از شما دیدیم که تاکنون چنان نکرده بودید؟! فرمود: آرى جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و مرا بشارت داد که على علیه السلام اهل بهشت است. من بشکرانه این نعمت به پیشگاه خدا سجده آوردم، چون سر برداشتم گفت فاطمه هم اهل بهشت است. من بشکرانه آن نیز سجده آوردم. چون سر برداشتم گفت: حسن و حسین دو سرور جوانان بهشتى اند. بازهم بشکرانه آن سجده کردم. چون سر برداشتم گفت هرکس هم که ایشان را دوست بدارد نیز اهل بهشت است. من بشکرانه آن سجده کردم. چون سر برداشتم، گفت هرکس هم که دوستِ دوستان ایشان باشد، اهل بهشت است و من بشکرانه آن نیز سجده کردم.
2482
سیف تمّار گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که مى فرمود: هیچگاه دست از دعا بر ندارید، که شما به هیچ وسیله اى بمانند آن به درگاه خدا نزدیکى پیدا نمى کنید، و هیچ گاه درخواست حاجتى را بخاطر کوچک بودنش رها نکنید، چرا که اختیاردار حاجات ناچیز همان اختیاردار حوائج بزرگ است.
2483
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: چون گناه بنده (مؤمنى) فراوان شود و عمل صالحى نداشته باشد که جبران آن گناهان کند، خـداوند او را به غـم و انـدوه گرفتار مى سازد تا گناهانش را پاک کند.
2484
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 473"
امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا در سفرى از مرکب خود پیاده شد و پنج مرتبه به سجده افتاد، چون سوار مرکب شد یکى از یارانش عرض کرد: ما کارى از شما دیدیم که تاکنون چنان نکرده بودید؟! فرمود: آرى جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و مرا بشارت داد که على علیه السلام اهل بهشت است. من بشکرانه این نعمت به پیشگاه خدا سجده آوردم، ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 472"
عبدالمؤمن انصارى مى گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم گروهى از پیامبر نقل مى کنند که آن حضرت فرموده اختلاف امت من رحمت است. امام صادق علیه السلامفرمود: راست گفته اند. انصارى مى گوید، عرض کردم: اگر اختلافشان رحمت است پس با هم بودنشان عذاب است؟ ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 471"
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: در تورات چنین آمده است: برایتان نوحه سرایى کردیم، اما نگریستید، تشویقتان کردیم اما به شوق نیامدید. (اى پیامبر) به خونریزان بفهمان که خداى را شمشیرى است که آرامش ندارد وآن جهنم است .ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 470"
از هنگامى که کودک به مرحله درک مى رسد ، در تعامل خود با والدین ، با وعده هایى برخورد مى کند . این وعده ها گاه عملى مى شوند و گاه نمى شوند . در آموزه هاى اسلام ، این مسئله مورد توجّه قرار گرفته و نسبت به وفاى به عهد ، توصیه اکید شده است . دلیل این توصیه را به چند وجه مى توان تحلیل و تبیین کرد : ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 469"
یکى از مباحث مهم تربیتى ، عدالت ورزى والدین در اظهار محبّت به فرزندان و واگذارى امکانات مادّى به آنهاست . این مسئله از دو نگاه ، قابل بحث و بررسى است : فقهى ـ حقوقى  حدیث و تربیتى . 
آنچه در این جا مورد نظر است ، عدالت ورزى نسبت به فرزندان از نگاه دوم است . 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 468"
بررسى رهنمودهاى پیشوایان اسلام درباره حقوق نوزاد ، نشان مى دهد که کودک ، در آغاز تولّد ، هشت حق بر خانواده خود دارد .این حقوق ، عبارت اند از :
1 . بزرگداشت تولّد
روزى که خداوند متعال ، نعمتى به انسان عنایت کند ، «عید»  حدیث است و فرخنده و مبارک . نوزاد ، نعمت بزرگى براى خانواده است و جشن تولّد ، در حقیقت ، جشن سپاس گزارى از این نعمت بزرگ الهى است و تهنیتِ گفتن آن و ولیمه دادن براى بزرگداشت آن ، مطلوب است . 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 467"
امام باقر و امام صادق علیهماالسلام : چون پسر به سه سالگى رسید ، باید به او بگویند: هفت مرتبه بگو «لا إله إلاّ اللّه ». ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 466"
قرآن:
«وَالْوَ لِدَ تُ یُرْضِعْنَ أَوْلَـدَهُنَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» .  حدیث 
«وَ وَصَّیْنَا الاْءِنسَـنَ بِوَ لِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَ فِصَــلُهُ فِى عَامَیْنِ...» .  حدیث 
«ومادرانى که بخواهند شیر دادن به فرزندانشان را کامل سازند ، دو سال تمام شیرشان بدهند» .
«و ما سفارش پدر و مادر را به انسان کردیم . مادرش به او باردار شد ، در حالى که ضعف بر روى ضعف ، افزوده مى شد و از شیرگرفتنش در دو سالگى بود» .
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 465"
سیف تمّار گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که مى فرمود: هیچگاه دست از دعا بر ندارید، که شما به هیچ وسیله اى بمانند آن به درگاه خدا نزدیکى پیدا نمى کنید، و هیچ گاه درخواست حاجتى را بخاطر کوچک بودنش رها نکنید، چرا که اختیاردار حاجات ناچیز همان اختیاردار حوائج بزرگ است.
2475
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: چون گناه بنده (مؤمنى) فراوان شود و عمل صالحى نداشته باشد که جبران آن گناهان کند، خـداوند او را به غـم و انـدوه گرفتار مى سازد تا گناهانش را پاک کند.
2476
امام صادق علیه السلام در وصف مؤمنان کامل مى فرماید: آنان کسانى اند که در روزگار سختى وآسایش به برادران خود نیکى مى کنند، در تنگدستى دیگران را بر خود ترجیح مى دهند و خداوند در وصف ایشان فرموده است «و از خود گذشتگى مى کنند، در حالى که خود بشدّت به آن نیاز دارند.»
2477
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 464"
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: مـا خانـدانى هستـیم که مـردانگى مـا گذشت از کسى است که به ما ستم کرده است.
2468
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: هرگاه آبـرو بـریزد، جمع آورى و (جبران) آن دشوار است.
2469
مفضل بن قیس مشکل مالى خود را براى امام صادق علیه السلامشرح داد. حضرت فرمود: اى کنیز آن همیان را بیاور. پس فرمود: این چهارصد دینار است که ابوجعفر (منصور دوانیقى) به من پیشکش کرده است، بردار و با آن به زندگى خود گشایشى بده. مفضل مى گوید عرض کردم: فدایت شوم به خدا مقصودم این نبود بلکه دوست داشتم تا به درگاه خداوند برایم دعا کنید. مفضل مى گوید: حضرت فرمود: این کار را خواهم کرد. اما مبادا مشکلات و گرفتارى هاى خود را به مردم بگویى که نزد آنها بى مقدار مى شوى.
2470
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 463"
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: در موردى که نیت و اراده آدمى قوى باشد، بـدن دچـار ضعـف و ناتـوانى نمى گـردد.
2461
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: اولیاء خدا، از زمانى که خداوند آدم را آفرید، همواره در ضعف و اقلیت بوده اند.
2462
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: خــداوند در دنیا دوست خود را، آماج دشمن خویش قرار داده است.
2463
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 462"
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: اى پسر جندب ... سزاوار است هر مسلمانى که مارا مى شناسد، کردارش را در هر شبانه روز بر خودش عرضه کند و خود را حسابرسى نماید، اگر خوبى دید برآن بیفزاید و اگر گناه دید، از آن آمرزش بخواهد تا در روز قیامت رسوا نشود .
2454
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: بنده مؤمن فقیر مى گوید: پروردگارا ثروتى روزى ام کن تا در راه خیر واحسان چنین و چنان کنم .و چون خداوند به راستىِ نیتش پى مى برد ، براى او همان اجر وپاداش را مى نویسد که اگر انجام مى داد مى نوشت. همانا خداوند وسعت بخش وکریم است.
2455
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: اهل دوزخ از این رو در دوزخ براى همیشه مى مانند که قصد داشتند، اگر در دنیا جاودان ماندند، همیشه نافرمانى خدا کنند و اهل بهشت از این رو در بهشت جاودانند که نیت داشتند اگر در دنیا باقى بمانند همیشه در اطاعت خدا باشند؛ پس این دسته و آن دسته به سبب نیّت خود (در بهشت یا جهنم) جاودانى شدند. سپس این آیه را تلاوت فرمود: « بگو هرکس برابرِ برنامه خود عمل مى کند»، یعنى برابر نیت خویش .
2456
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 461"
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: ارباب گونه به عیوب دیگران ننگرید، بـلکه چـون بنـده اى متـواضع، عیب هاى خود را وارسى کنید.
2447
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: سه خصلت عـلامت نفاق اسـت، گر چه صاحبش اهل نماز و روزه باشد: دروغگویى، خلف وعده و خیانت در امانت.
2448
امـام صـادق علیه السلام فرمـود: کوه کندن از دل کندن آسانتر است.
2449
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 460"
امام صادق علیه السلام : وقتى برادرتان نزد شما نبود ، از او به بهترین شکلى یاد کنید که دوست مى دارید وقتى شما نزد او نیستید ، از شما آن گونه یاد شود .
2440
امام صادق علیه السلام : دوست داشتنى ترینِ دوستان من ، کسى است که عیب هایم را به من هدیه دهد .
2441
امام صادق علیه السلام : به کسى که با دوستى به شما رو آورده است ، طعنه نزنید و کار بدى را که انجام داده، به رخُش نکشید که موجب سرافکندگى او مى گردد ؛ چرا که این ، از اخلاق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و از اخلاقِ دوستان او نیست .
2442
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 459"
امام صادق علیه السلام : پایین ترین درجه نافرمانى ، «اُف» گفتن است و اگر خداوند عز و جلچیزى کمتر از این سراغ داشت ، بى تردید ، از آن نهى مى نمود .
2433
امام صادق علیه السلام : ـ درباره سخن خداوند متعال «و از سرِ رحمت ، بال فروتنى بر آنان بگستر» ـ : چشمانت را جز با مهربانى و دلسوزى از نگاه به آنان ، پُر مکن و صدایت را بالاتر از صداى آنان و دستت را بالاتر از دستان آنان ، بلند مکن و بر گام هاى آنان ، پیشى مگیر .
2434
امام صادق علیه السلام : ـ درباره سخن خداوند متعال «محترمانه با آنان سخن بگو» ـ : اگر تو را زدند ، به آنان بگو : خداوند ، شما را بیامرزد!
2435
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 458"
امام صادق علیه السلام : موسى بن عمران علیه السلام گفت : پروردگارا ! کدام عمل ، نزد تو برترین است ؟ 
فرمود : «دوست داشتن کودکان ؛ چرا که من ، آنان را بر توحید خود سرشته ام . اگر آنان را بمیرانم ، به رحمت خودم آنان را وارد بهشتم خواهم کرد» .
2426
امام صادق علیه السلام : مردى خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و گفت : هرگز کودکى را نبوسیده ام . وقتى بازگشت پیامبر خدا فرمود : «این ، کسى است که در نظر من از اهل آتش است» .
2427
امام صادق علیه السلام : پدرم علیه السلامفرمود : «به خدا سوگند ، من نسبت به یکى از فرزندانم تظاهر مى کنم و او را بر زانویم مى نشانم و بسیار به او محبّت مى کنم و بسیار از او تشکّر مى کنم . هر چند حق با فرزند دیگر من است ؛ لیکن به خاطر حفاظت کردن وى از او و دیگران ، چنین مى کنم تاکارى را که برادران یوسف با او کردند ، اینان با وى نکنند . خداوند ، سوره یوسف را فرو نفرستاده است ، مگر نمونه اى براى آن که برخى از ما نسبت به برخى دیگر ، حسادت نورزد ، همان گونه که برادران یوسف بر او حسادت ورزیدند و ستم نمودند» .
2428
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 457"
الکافى ـ به نقل از یونس بن رباط ، از امام صادق علیه السلام ـ : پیامبر خدا فرمود : خدا رحمت کند کسى را که فرزندش را بر فرمانبَرى از وى یارى کند . 
[کسى ]پرسید : چگونه او را بر فرمانبَرى یارى مى کند ؟ 
فرمود: «آنچه را در توانش بوده ، بپذیرد و از آنچه در توانش نیست ، بگذرد و به آنچه نمى تواند ، وا ندارد و بر او سخت نگیرد که چیزى میان او و ورود در قلمروى از قلمروهاى کفر نیست ، مگر این که وارد نافرمانى [والدین] و یا بُریدن ارتباط خویشاوندى شود .
2419
امام صادق علیه السلام : پسران ، وقتى به ده سالگى رسیدند ، بسترشان از زنان ، جدا مى شود .
2420
امام صادق علیه السلام : وقتى دختر آزاد به شش سالگى رسید ، براى تو شایسته نیست که او را ببوسى .
2421
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 456"
امام صادق علیه السلام : در آشنا کردن جوانانتان به حدیث ، شتاب کنید ، پیش از آن که مرجئه حدیث بر شما پیشى گیرند .
2412
امام صادق علیه السلام : امیر مؤمنان از این که شعر [پدرش ]ابو طالب ، روایت و تدوین شود ، خرسند مى شد و مى فرمود : «آن را فرا بگیرید و به فرزندانتان یاد بدهید ؛ چرا که او بر دین خدا بود و در آن ، دانشِ بسیار است» .
2413
امام صادق علیه السلام : اى گروه شیعه! به فرزندانتان شعر عبدى  حدیث را یاد بدهید ؛ چرا که او بر دین خداوند است .
2414
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 455"
امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا ، نماز ظهر و عصر را خواند و دو رکعت [آخر ]را سریع به جا آورد. [بعد از نماز ]مردم به ایشان گفتند : اى پیامبر خدا! در[باره ]نماز ، چیز تازه اى آمده است ؟ 
فرمود : «این [سؤال ]به خاطر چیست ؟» . 
گفتند : دو رکعت آخر را سریع خواندى . 
فرمود : «آیا صداى گریه کودک را نشنیدید؟» .
2405
امام صادق علیه السلام : بهترین چیزى که پدران براى پسرانشان به ارث مى گذارند ، تربیت است ، نه مال ؛ چرا که مال مى رود و تربیت مى ماند .
2406
امام صادق علیه السلام : مؤمن ، همواره به خانواده اش ، دانش و تربیت شایسته ارث مى دهد تا همه را وارد بهشت سازد ، به گونه اى که نه از کوچکشان ، نه از بزرگشان ، نه از خادمشان ، نه از پناهنده شان خالى نباشد . بنده نافرمان [خدا ]براى خانواده اش ادب ناشایست به ارث مى گذارد تا همه آنان را وارد دوزخ سازد ، به گونه اى که نه از کوچک خانواده اش ، نه از بزرگشان ، نه از خادمشان و نه از همسایه شان تهى نباشد .
2407
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام جعفر صادق (ع) 454"