حدیث امام محمد باقر (ع)

حضرت باقر (ع) : خداوند از مردم خواستار دو فضیلت است: 1- به نعمت‌ها اقرار کنند تا بر آن بیفزاید، 2- به گناهان اعتراف نمایند تا آنها را ببخشد. الحدیث جلد 2  صفحه 182
905
 امام باقر (ع) : هر بنده‌ای از بندگان خدا روش گمراه‌کننده‌ای را بین مردم بنیان نهد، برای او گناهی همانند گناه کسانی است که مرتکب آن عمل شده‌اند، بدون آن که از گناه عاملین آن کاسته شود. الحدیث جلد 2  صفحه 155
906
 امام باقر (ع) : از اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش این بود که فرزند عزیز، کسی که با گناهکار شریک شود راه ناپاکی را از وی یاد می‌گیرد، کسی که مجادله را دوست داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع می‌شود، کسی که در جایگاه‌های بدنام قدم بگذارد متهم خواهد شد، کسی که با رفیق بد همگام گردد از فساد اخلاق سالم نمی‌ماند، کسی که مالک زبان خود نباشد سرانجام پشیمان خواهد گشت. الحدیث جلد 2  صفحه 131
907
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 190"
هیچ عبادتی در نزد خدا برتر از ترک شهوات شکم و فرج نیست.
898
هر چیزی بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است
899
خود را در دنیا چنان منزل ده که گویى ساعتى در آن منزل دارى وسپس از آن کوچ می کنی.
900
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 189"
چه نیکوست نیکی ها بعد از بدیها و چه زشت است بدیها پس از نیکی ها
891
بردبارى لباس عالم است، پس تو خود را از آن عریان مدار.
892
کبر و بزرگی نمودن(به منزله ی) مرکبی است که سوار خود را به سوی آتش می برد.
893
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 188"
یکی از محبوبترین بندگان خدا در نزد خداوند کسی است که نیکوکار و بسیار توبه کننده باشد
884
خداوند به وسیله تقوا بنده را حفظ می ‏کند از آنچه که عقلش به آن نمى ‏رسد و کور دلى و نادانى او را بر طرف مى ‏سازد.
885
هر مؤمنی  محافظت برنمازش نماید، و او را در وقتش به جا آورد، از انسانهای غافل شمرده نمی شود.
886
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 187"
دوستی قلبی برادرت را از اندازه دوستی قلبی خودت نسبت به او بفهم.
877
چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد.
878
دعای انسان پشت سر برادر دینی اش ، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .
879
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 186"
نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است.
870
هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا کردن و نرمی است
871
کسی که خشمش را از مردمان باز دارد خداوند نیز در روز قیامت عذابش را از او باز می دارد
872
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 185"
سخن طیب و پاکیزه را از هر که گفت بگیرید،‌ اگر چه او خود،‌ بدان عمل نکند.
863
خدا را نشناخته آن که نافرمانی اش کند.
864
هیچ بنده ای عالم نباشد تا اینکه به بالا دست خود حسد نبرد و زیر دست خود را خوار نشمارد.
865
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 184"
افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود ، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .
856
خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد ، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد .
857
مؤمن برادر مؤمن است ، او را دشنام نمی دهد ، از او دریغ نمی کند ، و به او گمان بد نمی برد .
858
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 183"
هر چشمی روز قیامت گریان است ، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد ، چشمی که از ترس خدا گریان شود ، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود .
849
شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند ، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند ، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد .
850
چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها ، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها . 
851
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 182"
آن که از شما به دیگری علم بیاموزد ، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار پاداش دانشجوست ، و از او هم بیشتر می باشد . 
842
هر که علم و دانش را جوید برای آنکه به علما فخر فروشی کند ، یا با نابخردان بستیزد ، و یا مردم را متوجه خود نماید ، باید آتش را جای نشستن خود گیرد .
843
خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .
844
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام محمد باقر (ع) 181"
خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد ، چنانکه سفر کرده ای برای خانواده خود هدیه می فرستد ، و او را از دنیا پرهیز می دهد ، چنانکه طبیب مریض را پرهیز می دهد .
835
 بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی ، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امین دانسته است ، چه آن شخص ، نیک باشد یا بد .
836
غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است . و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست ، به او ببندی .
837
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام محمد باقر (ع) 180"
دانشمندی که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
828
هیچ بنده ای عالم نیست ، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود ، حسادت نورزد ، و زیردست خود را خوار نشمارد . 
829
هر که خوش نیت باشد ، روزی اش افزایش می یابد .
830
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام محمد باقر (ع) 179"
چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است ، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است . 
821
تو را به پنج چیز سفارش می کنم : اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن ، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن ، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو ، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند ، بیتابی مکن .
822
سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند ، فرا گیرید .
823
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام محمد باقر (ع) 178"
مدح و ثناى پنجمین اختر فروزنده

آن سرورى که خلقت عالم براى اوست

عالم تمام سایه نشین لواى اوست

نوشیروان به درگه او کمترین غلام

هنگام جود، حاتم طائى گداى اوست
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام محمد باقر (ع) 177"
فرمود: فضیلت و برترى نماز جماعت بر نماز فرادا و تنها، بیست و پنج درجه از مقامات بهشتى است .
814
فرمود: از اسباب نجات ، ترس از خدا در خفاء و آشکارا است ، رعایت اقتصاد و صرفه جوئى در تمام حالات بى نیازى و نیازمندى ، نیز رعایت انصاف و گفتن سخن حقّ و عدالت در همه حالت هاى خوشى و ناراحتى .
815
فرمود: ولایت و شفاعت ما شامل نمى شود مگر افرادى را که داراى عمل - صالح - و نیز پرهیز از گناه داشته باشند. 
816
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام محمد باقر (ع) 176"