حدیث امام حسن (ع)

امام حسن علیه السلام فرمود:هر کس قبل از سلام سخن گفت جوابش ندهید.
1038
دانش را فراگیرید و اگر توان حفظش را ندارید بنویسید و درخانه هایتان نگهداری نمائید.
1039
امام حسن علیه السلام فرمود: آغاز نمودن به بذل و بخشش پیش از درخواست و تقاضا، از بزرگترین شرافت و بزرگی است.
1040
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 190"
امام حسن علیه السلام فرمود: شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا و ادامه تفکر و اندیشه سفارش می کنم زیرا تفکر و اندیشه سرچشمه همه خوبیها است.
1031
امام حسن علیه السلام فرمود: شستن دستها پیش از غذا فقر رامی زداید و بعد از آن اندوه را برطرف می سازد.
1032
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: چنان با مردم رفتار نما که دوست داری باتورفتارکنند.
1033
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 189"
از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام پرسیده شد زهد چیست؟فرمودند: میل به پرهیزگاری و بی میلی نسبت به دنیا. باز پرسیده شد که حلم چیست؟ فرمودند: خشم را فرو بردن و مالک خود شدن. باز پرسیده شد که سداد چیست؟ فرمودند: بدی را به وسیله خوبی برطرف نمودن.
1024
امام حسن علیه السلام به یکی از فرزندانشان فرمودند: ای پسرم با احدی برادری مکن تا آنکه بدانی کجاها می رود و از کجاها می آید، و چون از حالش خوب آگاه شدی و رفتارش را پسندیدی با او برادری کن. به شرط اینکه رفتارت براساس چشم پوشی از لغزش و همراهی در سختی باشد. 
1025
امام حسن علیه السلام فرمودند: همانا بیناترین چشم ها آن است که در طریق خیر نفوذ کند، و شنواترین گوش ها آنست که پذیرنده تر باشد و سالم ترین دلها آن است که از شبهه پاک باشد.
1026
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 188"
امام حسن علیه السلام فرمود: زیرکترین زیرکها فرد با تقوا است احمق ترین احمقها شخص فاجر و فاسق است.
1017
امام فرمودند: جایگاههای دانش و چراغهای درخشان هدایت باشید زیرا روشنی روز بعضی از بعضی دیگرش بیشتر است. 
1018
امام حسن علیه السلام فرموده است: از میان شیعیان ما علمائی بپامی خیزند که ایستادگی افراد ضعیف از دوستان ما و آنها که ولایت ما را پذیرا شده اند به واسطه آنها است و از تاجی که برسر دارند نور می درخشد.
1019
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 187"
امام حسن علیه السلام فرمود: چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردامرگت فرا می رسد
1010
امام مجتبی علیه السلام فرموده است: پرهیزکاری در بازگشت «به سوی خدا» و سررشته هر حکمت، و شرافت هر کار است، وهر کس از پرهیزکاران به کامیابی رسید به وسیله تقوا بوده است.
1011
امام مجتبی علیه السلام فرمود: هیچ قومی مشورت نکرد مگر اینکه به ترقی و تکامل راه یافت.
1012
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 186"
از حضرت امام حسن علیه السلام پرسیده شد که بردباری یعنی چه؟ فرمودند: بردباری عبارت از فرو بردن خشم و اختیار خود داشتن است.
1003
از حضرت پرسیده شده بزرگواری چیست؟ فرمودند: احسان به قبیله و تبار و تحمل خسارت و جرم آنها.
1004
1005
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 185"
امام حسن (ع) : ای بنده های خدا بدانید براستی که خدا شما را بیهوده نیافریده ، و سرخود رها نکرده است ، عمر شما را نوشته و روزی شما را میانتان قسمت کرده تا هر خردمندی اندازه خود را بداند ، و بفهمد که هرچه برایش مقدر است به او میرسد ، و هرچه از آنش نیست به او نخواهد رسید ، ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 184"
امام حسن (ع) : ( سوالهایی که از آن حضرت (ع) شده و پاسخ فرموده اند ) : 1. زهد چیست ؟ رغبت به تقوی و بی رغبتی در دنیا ، 2.حلم چیست ؟ خشم فرو خوردن و اختیار خود داشتن ، 3.سداد چیست ؟ دفع از زشتی به خوبی ، 4. شرف چیست ؟ احسان به قبیله و تبار و تحمل خسارت و جرم آنها ، ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 183"
امام حسن (ع) : هیچ مردمی با هم مشورت نکنند جز اینکه به درستی رهبری شوند.
996
امام حسن (ع) : به یکی از فرزندانش فرمود : ای پسر جانم با احدی برادری مکن تا بدانی کجاها می رود و کجاها می آید ، و چه ریشه ای دارد ، و چون خوب از حالش آگاه شدی و معاشرتش را پسندیدی با او برادری کن به شرط اینکه از لغزش گذشت باشد و در تنگی مواسات باشد.
997
امام حسن (ع) : خویش ( فامیل ) کسی است که دوستیش نزدیک کرده و گرچه نژادش دور باشد ( غریبه باشد ) ، و بیگانه کسی است که از دوستی به دور است و گرچه نژادش نزدیک باشد ( فامیل باشد ) ، ( نگویید از نزدیکان است و بخاطر آنها گناه نکنید ) چیزی از دست به تن نزدیکتر نیست ، و راستی که دست بشکند و معیوب گردد ( سیاه شود و گند گیرد ) ( پس پول می دهید ) که دستتان را ببرند و دور اندازند.
998
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 182"
از امام حسن مجتبى علیه السّلام روایتى آورده ‌اند که : «. . . و اذا اردت عزّاً بلا عشیرة و هیبة بلا سلطان، فاخرج من ذلّ معصیة اللّه الى عزّ طاعته.» یعنى: هنگامى که عزّت، بدون داشتن عشیره و دار و دسته، هیبت و شکوه، بدون حکومت و ریاست خواستى، راهش این است که از ذلّت معصیت و نافرمانى خدا، بپرهیزى و به عزّت و سرفرازى اطاعت دستورات او روى آورى.ادامه مطلب
995
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 181"
 مردى از حضرت حسن بن على علیه السّلام چیزى خواست حضرت پنجاه هزار درهم به او بخشید و عباى خود را براى کرایه و حمالى پولها به او داد و فرمود جوانمردى این است که پول کرایه هم داده شود. 
982
 امام حسن (ع) فرمودند : دو مرد با هم یک نماز میخوانند ولى فاصله بین آن دو از زمین تا آسمانست از نظر ثواب (زیرا که یکى توجهش بیشتر است ( در نماز و حضور قلب دارد ) از دیگرى ( ولی دیگری در نماز حضور قلب ندارد).
983
امام باقر علیه السلام مى فرمود: چون وفات امام حسن علیه السلام در رسید، گریه کرد، به او عرض شد، پسر پیغمبر! گریه مى کنى : در صورتى که نزد رسولخدا چنان مقامى دارى ؟! و پیغمبر درباره تو چنین و چنان فرموده ، و بیست بار پیاده به حج رفته اى ، و سه بار تمام دارائیت را نصف کرده ئى حتى کفشت را (و در راه خدا به فقرا داده ئى ). فرمود: من تنها براى دو مطلب مى گریم : بیم موقف (حساب روز قیامت یا از بیم خدا) و از جدائى دوستان .
984
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 180"
حضرت امام حسن (ع) : پس کوشش و جدیت کنید و بترسید که مبادا از کمک ‏کنندگان ستمگران باشید زیرا که رسول خدا فرمود: هر کس با ظالم و ستمگرى راه رود و در این راه رفتن کمکى به ستم‏گر کند پس از روش اسلام بیرون شده و کسى که شفاعت او سواى شفاعت خدا و رسولش باشد مسلم خدا و رسولش را به خشم در آورده.ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 179"
حضرت امام حسن علیه السّلام فرمود : که گروهى شب را بروز آوردند بهشت و نعمتهایش و جهنم و عذابش را میدیدند ، نادانان خیال میکردند که آنان مریضند و حال اینکه ایشان را مرضى نبود و مضطرب بودند همانا آنان را کارى بزرگ که ترس و بیم از خدا باشد مضطرب کرده بود و مهابت خدا در دلهاى ایشان بود چنین میگفتند که ما را بدنیا نیازى نیست نه براى دنیا آفریده شدیم و نه براى سعى و کوشش دنیا مامور شدیم مالهایشان را در راه خدا انفاق کردند خونهایشان را در راه خدا ریختند با شهادت رضا و خوشنودى خدا را خریدند ،ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 178"
امام حسن (ع) : پستی این است که انسان سپاسگذار نعمت نباشد.
975
حضرت امام حسن مجتبی (ع) : بهترین لباسهای خود را در موقع نماز در تن می‌کرد، کسانی از آن حضرت سبب این کار را پرسش کردند، حضرت در جواب فرمود: خداوند جمیل است و جمال و زیبایی را دوست دارد. به این جهت خود را در پیشگاه الهی زینت می‌کنم، خداوند امر فرموده که با زینت‌های خود در مساجد حاضر شوید.
976
 امام حسن (ع) : ای فرزند آدم تو از آن زمان که از شکم مادر به زمین فرو افتادی پیوسته از عمر خود کاسته ای ، پس فرصت را غنیمت شمار و آنچه هم اکنون در اختیار تو است برای منازل و مراحلی که در پیش داری ذخیره ای بردار که مومن از دنیا توشه می گیرد و کافر تنها به تمتع و کامکاری توجه دارد .
977
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 177"
امام حسن (ع) در ستایش برادر دینی صالحی که داشت و درگذشت چنین فرمود : او از همه مردم در نظر من بزرگتر بود به واسطه آنکه دنیا در نظرش خوار و بی ارزش بود.هرگز اسیر نادانی نمی شد ، و دست به چیزی که دراز میکرد اعتماد داشت که سودمند است ( کاری را انجام میداد که درست باشد ) ، هرگز شکایت نمی نمود و نه خشمگین میشد و نه افسرده و ملول ، بیشتر اوقات ساکت بود ،ادامه مطلب
974
ادامه مطلب "اس ام اس حدیث امام حسن (ع) 176"