حدیث امام علی (ع)

امام على علیه السلام ـ در بیان آفرینش آدم علیه السلام ـ فرمود : سپس، خداوند سبحان از قسمت هاى سخت و نرم زمین و شیرین و شوره زار آن، خاکى برداشت و بر آن آب ریخت تا پاک و خالص شد و با رطوبت بیامیختش تا آنکه چسبناک گشت. ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 850"
«بر آنچه مى گویند صبر کن و داوود، بنده ما را که داراى امکانات [متعدد] بود به یاد آور. آرى او بسیار بازگشت کننده [به سوى خدا] بود...ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 849"
امام على علیه السلام ـ وقتى مردى از ایشان که در مسجد کوفه حمایل شمشیرش را به خود پیچیده بود، درباره خصوصیات [جسمى ]پیامبر سؤال کرد ـ فرمود : رسول خدا صلى الله علیه و آله رخسارى سفید و گلگون داشت و چشمانى سیاه و درشت و موهایى صاف و نرم و ریشى انبوه و گونه هایى کم گوشت و استخوانى و گیسوانى که تا نرمه گوشش مى رسید و گردنى چون جام سیمین و از زیر گلو تا نافش خط باریکى از مو چون نى رسته بود و جز آن مویى بر سینه و شکمش وجود نداشت. ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 848"
امام على علیه السلام : راستى اوج ایمان است.
5548
امام على علیه السلام : هرگاه آواز دهنده اى از آسمان آواز برآورد که: «همانا حق در میان خاندان محمّد است» آن هنگام مهدى بر سر زبانهاى مردم مى افتد و جام محبت او را سر مى کشند و جز یاد و نام او بر زبان نمى آورند.
5549
امام على علیه السلام : آنگاه که خاطب به هلاکت درمى افتد حدیث و امامِ عصر از دیدگان پنهان مى شود و دلهایى شاداب و دلهایى دیگر فسرده مى گردند، آرزومندان نابود مى شوند و از هم فرو مى پاشند و مؤمنان باقى مى مانند که شمارشان اندک است، سیصد نفر یا بیشتر. در رکاب این مؤمنان دسته اى [از فرشتگان ]مى جنگند که روز بدر در کنار پیامبر خدا صلى الله علیه و آله جنگیدند که نه کشته شدند و نه مردند.
5550
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 847"
امام على علیه السلام : آن کس از شما ایمانش کاملتر است که اخلاقش نیکوتر باشد.
5541
امام على علیه السلام : سه چیز است که هر کس داشته باشد ایمانش کامل است: خرد، بردبارى و دانش.
5542
امام على علیه السلام : ایمان بنده اى کامل نمى شود مگر آن که آنچه را خداوند دوست دارد او نیز دوست داشته باشد و آنچه را خداوند دشمن دارد او نیز دشمن بدارد.
5543
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 846"
امام على علیه السلام : هیچ بنده اى مزه ایمان را نمى چشد مگر آن که بداند آنچه بدو رسیده، ممکن نبود نرسد و آنچه به او نرسیده، ممکن نبود که برسد و اینکه زیان بخش و سودرسان ، خداوند عز و جل است و بس.
5534
امام على علیه السلام : قسمى از ایمان در دلها استوار و پابرجاست و قسمى دیگر میان دلها و سینه ها عاریت و ناپایدار تا زمانى معلوم (هنگام مرگ).
5535
امام على علیه السلام : خویشتندارى نیکو و خرسند بودن به قدر کفاف ، از پایه هاى ایمان است.
5536
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 845"
امام على علیه السلام : مؤمن، کسى است که دل خود را از پستى پاک کرده باشد.
5527
امام على علیه السلام : مؤمن کسى است که دین خود را با دنیاى خود حفظ کند و فاجر کسى است که دنیاى خود را با دینش نگه دارد.
5528
امام على علیه السلام : مؤمن، هنگام خوشى و آسایش سپاسگزار است و هنگام گرفتارى و بلا، شکیبا و به گاه ناز و نعمت ترسان.
5529
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 844"
امام على علیه السلام : هرگاه امانتدارى تقویت شود، صداقت و دوستى زیاد گردد.
5520
امام على علیه السلام : به کسى که تو را امین قرار داده است خیانت مکن هر چند او به تو خیانت کرده باشد، و راز او را فاش مساز اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد.
5521
«و آنان که رعایت کننده امانتها و پیمان خود هستند».
5522
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 843"
«جن و انس را نیافریدم مگر تا مرا بپرستند».
«اگر پروردگار تو خواسته بود، بى گمان همه مردم را یک امّت مى کرد، ولى همواره گونگون خواهند بود، مگر آنهایى که پروردگارت بر آنها رحمت آورده و آنها را براى همین بیافریده است».
5513
امام على علیه السلام : شما به پرواى از خدا فرمان یافته و براى نیکوکارى و فرمانبردارى [از خدا ]آفریده شده اید.
5514
امام على علیه السلام : هر که از مردم جدا افتد با خداوند سبحان انس مى پذیرد.
5515
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 842"
امام على علیه السلام : آفت یقین، شک است.
5506
امام على علیه السلام : هوس، آفت خردهاست.
5507
امام على علیه السلام : آفتِ ایمان، شرک است.
5508
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 841"
امام على علیه السلام : آفت بزرگ زادگى، تکبّر است.
5499
امام على علیه السلام : آفت زیرکى ، حیله گرى است.
5500
امام على علیه السلام : آفت عبادت، ریاست.
5501
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 840"
امام على علیه السلام : آفت وزیران، بدسگالى است.
5492
امام على علیه السلام : آفت عالمان، حبّ ریاست است.
5493
امام على علیه السلام : آفت مشورت، درهم شکستن آراء است.
5494
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 839"
امام على علیه السلام : آفت قاضیان، طمع است.
5485
امام على علیه السلام : آفت اشخاص عادل، کمىِ پارسایى است.
5486
امام على علیه السلام : آفت لشکر، سرپیچى از فرماندهان است.
5487
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 838"
امام على علیه السلام : آفت جستجو، کامیاب نشدن است.
5478
امام على علیه السلام : آفت هیبت و شکوه، شوخى است.
5479
امام على علیه السلام : آفت صرفه جویى، بخل است.
5480
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 837"
امام على علیه السلام : آفت بخشندگى، نادارى است.
5471
امام على علیه السلام : آفت عمل، نداشتن خلوص است.
5472
امام على علیه السلام : آفت گزارش دادن، دروغ نقل کردن است.
5473
ادامه مطلب "پیامک حدیث امام علی (ع) 836"