پیامک سیگار

میخواهم تمام سیـــــ ــ ـــگار ها را زیر تابلوی سیگار کشیدن ممــــــنوع دود کنم...
تا باطل کنم قانونی ک معنای"درد"را نمــــــــــــی فهمد ! ! !
820
با سیگار کشیدن کسی مرد نشد
ولی با نامردی خیلی ها سیگاری شدند
821
کاش پشت پاکت سیگار
به جای تصویر ریه ای بعد از کشیدن سیگار
تصویر اعصاب های خراب
قبل از کشیدن سیگار را می گذاشتند…!
822
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 120"
چند نخ سیگار و چشمان تو …
آنقدر برایت عاشقانه خواهم نوشت تا ازحسادت دوباره عاشق ات شوم!
813
مــرد گریه نمیکنــد ، مــرد نمی شکند…
فقط سیگاری روشن می کند
آرام  بی صدا ، لابه لای  دود می میرد
814
آدم ها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی می کنند
همدیگر را می کشند ، لذت می برند ، دود می کنند ، تمام می کنند
و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر
815
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 119"
من به تعداد تمام سیگار هایی که کشیده ام تو را یاد کرده ام
اگر می توانستم تو را فراموش کنم سیگار را هم ترک می کردم
806
لب پنجره نشستی
و به هوای مه گرفته بیرون نگاه می کنی
پاهایت را در آغوش می گیری و سیگاری روشن می کنی مثل همیشه
مثل همیشه پاهایت را به من ترجیح دادی …
807
باز کلمه کم آورده ام ، برای احوالاتم
بروید یک سیگار بکشید تلخی اش که ماند ته گلویتان
فکر کنید همان بغضی است که توی گلوی من
نه بالا می رود و نه پایین
808
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 118"
غرور گوگــردی ام را بگیران بگذار روی سیگــارت
که نمی دانی برای بخاطر آوردنم است
یا از خاطر بردنم
بســـرانم در ریه ات به یاد روزهایی که نفست بودم!
799
عشق سیگار نیست که ازش خسته شدی زیر پات لهش کنی  !
800
ماشینم بوی سیگار می دهد
تنم ، لباسم ، دفتر کارم
حتی قهوه های دو نفره ی فرانسوی هم بوی سیگار می دهد
از زمستان 2 سال پیش تمام لحظه های من که بوی تو را می داد
فقط بوی سیگار می دهد …
801
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 117"
تو به احساست بیاموز نفس نـکـشــد
هواﮮ دل هـا آلـودسـت
ایـنـجــا فاصلـه یک عـشـق تا عـشـق بـعــدﮮ یک نخ سیگار است . . . !
792
گوشه ی کافه ای می نشینم بدون هیچ بهانه ای قه قهه می زنم
نه به حضور باران نیازی است
نه به قهوه ، نه به سیگار و نه حتی به نگاه تو
فقط بی دلیل ، به نداشته هایم می خندم
793
این روزها چقدر سیگارت شبیه آرزوهای من است
هر دو دود می شوند …
794
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 116"
سیگار بکش
بغض کن
گریه کن
دق کن
ولی با هر آدم نامردی درد و دل نکن
785
مرگ ، مُردن نیست
و مرگ ، تنها نفس نکشیدن نیست
من مردگان بی شماری را دیده ام
که راه می رفتند
حرف می زدند
سیگار می کشیدند
و خیس از باران انتظار و تنهایی را درک می کردند
786
برایم سیگاری آتش بزن
میان لب هایم بگذار و دور شــو . . .
پر از باروتم !
787
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 115"
به ته سیگارهایتان احترام بگذارید
نیندازیدشان زیرپا
چرا آدم ها عادت دارند هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا
778
سیگاری گوشه لبم بود
دنبال کبریت بودم
گفتم آقا آتیش دارید ؟
گفت تو جیبم نه اما تو دلم هست به کارت میاد؟
779
چه فرقی می کند چه کسی می گوید : نوش! سیگار وزندگی همه تلخند
780
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 114"
صندلی خالی ، گل های تازه ،سیگارهای نیمه
رفته ای یا هنوز نیامده ای؟
771
چرا ترک کنم سیگار لعنتی را که فریاد می زند نبودنت را؟
که در دست می گیرم بدن نرمش را جای دست های سردت  که حس می کنم بودنش را …
772
حقیقت تلخ تر از آن بود
که شب اش به سیـــــــــــــــــــگاری سرانجام یابد …
773
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 113"
زندگی مثل سیگار می ماند
اگر خاموش شود می شود روشنش کرد
اما مزه ی اولش را که نمی دهد هیچ مزه ی زهر مار می دهد …
764
نفس هایم بی تو
بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد
که به جوانی ازدست رفته اش می اندیشد
765
گاهی باید بدون پک زدن فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه می سوزد
شاید آخر فهمیدم چه لذتی می بری از تماشای سوختن من
شاید آخر قانع شدم …
766
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 112"
خــامـوش شـدی در مـن
درست مـثل ســیگاری نیــمه
که پــرت کـرده بـاشـند مــیان  جـــوی آب
757
این سیگارهای آخر شب عجب بوی تو می دهند
می گویند سرطان زاست ولشان کن حتمــــا تــــو را نشنیده اند
758
شمرده بودم پنج سیگار تا خانه ی او راه بود
حالا دیگر کوچه به کوچه ، سیگار پشت سیگار می گردم و نمی رسم
759
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 111"
سیگار روشنت را در جنگل خشک و آشفته روح من انداختی
بعد پرسیدی : مزاحمت که نشدم ؟
خندیدم و گفتم : نه اصلاً …
750
بی تو نه شعر می چسبد نه مرور خاطره ها نه سیگار
من تو را می خواهم
می فهمی ؟ …
751
به ته سیگارهایتان احترام بگذارید
نیندازیدشان زیرپا
چرا آدم ها عادت دارند
هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا ؟
752
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 110"
اینکه گاهی سیگار می گیرد در دست
یعنی هنوز هم نشانی از تو در خاطرش هست
743
سیگار دیگه آرومم نمی کنه
یه مسکن قوی می خوام
بوی تو … آغوش تو … تو …
744
ته سیگار هایم پوکه های خاطرات است
که شلیک می کنم وسط مغزم
می کشد مرا
اما شاید تو را فراری دهداز ذهنم
همه را خطا زدم
پاکت بعدی خشابی دیگر …
745
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 109"
دلت روآتش زدی و خودت رو دربند کاغذی کردی
که وقتی آتیش می گیره دود کنی؟
دلنوشته های سیگار
این روزها میلی به سیگار کشیدن ندارم
کمی برایم ناز کن …
736
خمیازه های کشدار سیگار پشت سیگار
شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار
این روح خسته هر شب جان کندنش غریزی است
لعنت به این خود آزار سیگار پشت سیگار
اندیشه فولادوند
737
هر شب همین بساط است، چای و سکوت و یک فیلم
بعد از مرور اشعار سیگار پشت سیگار
ته مانده های سیگار در استکانی از چای
هاجند و واج انگار سیگار پشت سیگار
738
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 108"
هوای تو از دود سیگارم هم مضر تر است
دود سیگار به سرفه ام می اندازد هوای تو به گریه
729
رفت و اثارش پا برجاست
یه قهوه سرد
یه سیگار خیس
یه قاب کج شده
گلدون های ترک خورده
قلب شکسته
روح دریده شده
مطمئنم عوامل پشت پرده دست داشته اند…
خودت اینجوری نبودی
730
وقتی دلت شکست تنها و بی هدف
شب پرسه می زنی از هر کدوم طرف
روزای خوبتو انکار می کنی
این واقعیتو تکرار می کنی
اطرافیانتو از دست می دیو
افسرده میشیو از دست می ریو
دور خودت همش دیوار می کشی
افسوس می خوری سیگار می کشی
731
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 107"
سیگار میسوزه ، کم میشه ولی تکرار میشه
من میسوزم ، کم میشم ولی دیگر تکرار نمیشم
722
به همان اندازه که دود سیگارم از من دورتر می شود
یاد تو به من نزدیکتر می شود …
723
بقال گفت سیگار گران شده ، ترک نمیکنی ؟
با خودم گفتم کاش بدانی چقدر گران تمام شد تا سیگاری شدم …
724
ادامه مطلب "اس ام اس سیگار 106"