پیامک خاطرات

وقتى حالت خوب نیست

خاطره ها زودتر از همه میان عیادتت...
414
همیشــــــــه مـی گفتنــــد

سختی ها نمک زندگیست

امــــا چــــرا کسی نفهمیـــــد نمک برای من که خاطـــــراتم زخمی ست

شور نیست مـــــزه درد می دهد
415
زندگی یعنی یک نگاه ساده

تنها چند خاطره و تنها چند لحظه

زندگی یعنی همین نگاهی به یک عکس ساده
416
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 60"
تو خیسِ بارانی

اما من مثل اتاق زیر شیروانی پُر از خاطره بارانم …
407
طب سوزنی عجیبی ست مرور خاطراتت

تمام سوزن ها یکجا در قلب آدم فرو می رود !
408
طوری خاطره بسازید که

بعد از شما هم بتواند زندگی کند …
409
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 59"
قبل از اینکه بیایی خواب نمیدیدم

قبل از اینکه بروی هم …

اما چند وقتی است با چشمانی باز

نیمه های روز و حتی ایستاده میان هجوم آدمها هم خواب می بینم !

خواب هایی واضح ، روشن و با جزئیات و تلخ !
400
دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت …
401
چه بیهوده اختراع شد
سَم ، شکنجه ، تیغ ، چوبه ی دار و امثال اینها !

وقتی یک خاطره می تواند نفست را بند بیاورد

زمین گیرت کند

تو را به گریه بیندازد

خونت را به جوش آورد و …
402
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 58"
تو نیستی و خاطراتت ضعیف گیر آورده اند !
393
اشک تنها خاطره ایست که این روزها از تو به “یادگار” دارم !
394
ما خاطره ها را می سازیم

و خاطره ها ما را ویران می کنند …
395
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 57"
بعدها وقتی که تنها خاطراتم مانده است / رهگذر می آید و من نیستم . . .
386
حمله خواهند کرد ، خاطراتی که زبان آدمیزاد نمی فهمند . . .
387
دوباره عود میکند عفونتِ لذیذِ خاطراتِ تو !
کرخت میشوم !
بغض میکنم !
سست میشوم !
گول میزنم خودم را که لیاقت مرا نداشت . . . !
388
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 56"
تو  + خاطراتت + چشمانت + دستانت + لبخندت + اشکت
چند نفر به یک نفر ؟!
379
ﺧﺎﻃﺮﻩ الکل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﻩ !
ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ س ! می مونه ﻭ دمار از روزگارت در میاره !
380
لعنت به بعضی خاطره ها که مثل مینهای عمل نکرده توی روحت کاشته شده و با یک حرف می ترکن . . .
381
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 55"
صداش رفت ، تصویرش رفت !
ولی خاطراتش هنوز مونده . . .
372
میگن : هر چی از دوست رسد نیکوست !
پس چرا هر چی از تو می رسه :
خاطره ، نگاه ، لبخند ، یاد ؛ ویران کننده است ! منو داغون میکنه . . . !
373
خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند . . .
374
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 54"
اما اینجا باران که میزند فقط بوی خاطره ها می آید . . .
365
حرف تازه ای ندارم فقط خزان در راه است . . .
کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند ، شاید یادت بیافتد جیب هایت را وقتی دست هایم مهمانشان بودند . . .
366
لامصب مثل سیگار است خاطره . . .
حال می دهد اما از درون می پوساندت . . .
367
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 53"
میروم تا در آغوش خاک قرار گیرم ، و تمام خاطراتمان را به خاک بسپارم
چون دیگر بعد تو پناهی بهتر از آغوش خاک ندارم . . .
358
بعضی دوستیا
شوخی شوخی میان و جاگیر میشن توی دلت
تبدیل به یه عشق عمیق میشن
ته نشین میشن توی قلبت
ولی
تو سکوت میرن
سخته ، اما قشنگه
باید بلد باشی چطور با یه خاطره کنار بیای . . .
359
صدا ، رفت . . . !
تصویر ، رفت . . . !
خاطراتش ، موند و نرفت :|
360
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 52"
ازاتاق خاطراتم
بوی حلوا بلند شده است
آرام فاتحه ای بخوان . . .
شاید خدا گذشته ام را بیامرزد . . . !
351
قانون بقای خاطره :
انسان نمیتواند از خاطره فرار کند بلکه از خاطره ای به خاطره ی دیگر غرق میشود . . .
352
خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره میان خنده هایی بلند !
353
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 51"
از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است

آرام فاتحه ای بخوان …

شاید خدا گذشته ام را بیامرزد !
344
بوی ربنای تو و ماه دلتنگی های من

افطار می کنم خاطرات نبودنت را …
345
هر کسی برای خودش خیابانی دارد ، کوچه ای ، کافی شاپی

و شاید عطری که بعد از سال ها خاطراتش گلویش را چنگ میزند …
346
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 50"
این روزهای من چیزی نیست

مگر باقیمانده تقسیم احساس تــــــو

بر شب های بی خاطره ام !
337
آهای خاطرات

اگر میدانستم روزی طناب دارم خواهید شد هیچوقت نمی ساختمتان !
338
دارم برگ می کشم اما نه سیگار برگ !

برگ برگ خاطرات سوخته ام را که داخل سیگارم ریخته ام
339
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 49"
جور میکند خدا در و تخته را با هم آنطور که تو و مرا …

تو خاطره ساز و من خاطره باز !
330
کوه های غرورم از گناه رفتنت آب شده تا قبل از سیل برگرد …

سیل که بیاید همه را با خود می برد حتی خاطراتت را
331
تقصیر از من است

آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی

یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت ؟
332
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 48"
خاطره یعنی گذشته ، نگذشته !!!
323
به من مجوز چاپ نمیدهند !
میگویند داستانی که نوشته ای قابل باور نیست ؛ اما من فقط خاطراتم را نوشته بودم !
324
بعضی اوقات فکر می کنم که شاید بهشت خاطرات گذشته باشد !
325
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 47"
آقای شهردار بگویید اینقدرعوض نکنند رنگ و روی این شهرِ لعنتی را …
این پیاده رو ها ، میدان ها ، رنگ و روی دیوار ها …
خاطراتم دارند از بین می روند !
316
این روزهای من چیزی نیست مگر باقیمانده تقسیم احساس تــــــو بر شب های بی خاطره ام !
317
آهای خاطرات ؛ اگر میدانستم روزی طناب دارم خواهید شد هیچوقت نمی ساختمتان !
318
ادامه مطلب "پیامک خاطرات 46"