فال درختان

فال درختان | طالع بینی درختان | ویژگی های و خصوصیات درخت ماه تولد شما...

برای دیدن طالع بینی درخت خود ، درخت ماه تولد خود را پیدا کرده و طالع مربوط به آن را بخوانید:

1 فروردین: درخت بلوط

2 الی 11 فروردین: درخت فندق

12 الی 21 فروردین: درخت سماق کوهی

22 الی 31 فروردین: درخت افرا

1 الی 10 اردیبهشت: درخت گردو

11 الی 24 اردیبهشت: درخت سپیدار

25 اردیبهشت الی 3 خرداد: درخت شاه بلوط

4 الی 13 خرداد: درخت زبان گنجشک

14 الی 23 خرداد: درخت آلش

24 خرداد الی 2 تیر: درخت انجیر

3 تیر: درخت توس

4 الی 13 تیر: درخت سیب

14 الی 23 تیر: درخت صنوبر

24 تیر الی 3 مرداد: درخت نارون

4 الی 13 مرداد: درخت سرو

14 الی 22 مرداد: درخت سپیدار

23 مرداد الی 1 شهریور: درخت سدر

2 الی 11 شهریور: درخت کاج

12 الی 21 شهریور: درخت بید مجنون

22 الی 31 شهریور: درخت لیموترش

1 مهر: درخت زیتون

2 الی 11 مهر: درخت فندق

12 الی 21 مهر: درخت سماق کوهی

22 مهر الی 1 آبان: درخت افرا

2 الی 20 آبان: درخت گردو

21 الی 30 آبان: درخت شاه بلوط

1 الی 10 آذر: درخت زبان گنجشک

11 الی 20 اذر: درخت آلش

21 الی 30 آذر: درخت انجیر

1 دی: درخت راش

2 الی 10 دی: درخت سیب

11 الی 21 دی: درخت صنوبر

22 دی الی 4 بهمن: درخت نارون

5 الی 14 بهمن: درخت سرو

15 الی 19 بهمن: درخت سپیدار

20 الی 29 بهمن: درخت سدر

30 بهمن الی 9 اسفند: درخت کاج

10 الی 22 اسفند: درخت بید مجنون

23 الی 29 اسفند: درخت لیموترش

ادامه مطلب
ادامه مطلب "فال درختان"