پیامک سربازی

سر پستم رسیدم خوابم آمد / محبت های مادر یادم آمد

نوشتم نامه ای با برگ چایی/ کلاغ پر میروم مادر کجایی

نوشتم نامه ای با برگ انگور / جدا گشتم دو سال از خانه ام دور
64
هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس

بخورم ، نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم
65
به سربازی روم با کوله پوشتی

به دستم داده اند یک نان خشکی

به خط کردن تراشیدم سرم را

لباس ارتشی کردن تنم را

لباس ارتشی رنگ زمین است

سزای هر جوان آخر همین است
66
ادامه مطلب "پیامک سربازی 10"
هر روز تنگ غروب تو سربازی

صفا داره لب مرز تیر اندازی

تا چهل چراغ پادگان روشن میشه

سر دیگ عدسی غوغا میشه

توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس

بخورم ، نخورم گرسنه می مونم

قدر آش ننم رو حالا می دونم
57
سر پستم رسیدم خوابم آمد     محبت های مادر یادم آمد
نوشتم نامه ای با برگ چایی      کلاغ پر میروم مادر کجایی
نوشتم نامه ای با برگ انگور      جدا گشتم دو سال از خانه ام دور
58
به صف کردند تراشیدند سرم را
لباس ارتشی کردند تنم را

الهی خیر نبینی سر گروهبان
که امشب کردی تو مرا نگهبان
59
ادامه مطلب "پیامک سربازی 9"
زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند
تا در حفظ آن شریک باشند !
50
مهمه که بتونی دختری رو پیدا کنی که باباش پولدار باشه،
دختری که خوش تیپ باشه، دختری که دوستت داشته باشه
ولی مهم تر از همه اینه که این ۳ تا دختر نباید همدیگر رو بشناسن !!!
51
اگر طاووس برای ناز کردن و روباه برای فریب دادن وتمساح برای اشک ریختن وکلاغ برای
قارقار کردن داشته باشی دیگر نیازی به زن گرفتن نداری !
52
ادامه مطلب "پیامک سربازی 8"
مردها سه تا آرزو دارن :
اونقدر که مامانشون می گن خوش تیپ باشن !
اونقدر که بچه شون می گن قوی باشن !
و مهمتر از همه اینکه :
اونقدر که زنشون بهش شک داره دوست دختر داشته باشن !
43
بیشتر مردان موفقیت شون رو مدیون زن اولشون هستند و
زن دومشون رو مدیون موفقیت شون !
44
مرد اولی : امان از دست این زنها ! زنم تمام دارائیمو برداشت و رفت !
دومی : خوش به حالت ! زن من تمام دارائی مو برداشت و نرفت !
45
ادامه مطلب "پیامک سربازی 7"
از آن روزی که سربازی به پا شد-ستم بر ما نشد بر دخـــتران شد
بسوزد آن که سر بازی به پا کرد-تمام دخـــتران را چشم به راه کرد
36
هر روز تنگ غروب تو سربازی
صفا داره لب مرز تیر اندازی
تا چهل چراغ پادگان روشن میشه
سر دیگ عدسی غوغا میشه
توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس
بخورم ، نخورم گرسنه می مونم
قدر آش ننم رو حالا می دونم
37
سر پستم رسیدم خوابم آمد - محبت های مادر یادم آمد
نوشتم نامه ای با برگ چایی - کلاغ پر میروم مادر کجایی
نوشتم نامه ای با برگ انگور - جدا گشتم دو سال از خانه ام دور
38
ادامه مطلب "پیامک سربازی 6"
 بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد گروهبانان مرا بیچاره کردند لـــ ـباس شخصی ام را پاره کردند 
به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را
29
هر روز تنگ غروب تو سربازی 
صفا داره لب مرز تیر اندازی
 تا چهل چراغ پادگان روشن میشه
سر دیگ عدسی غوغا میشه 
توی دیگ عدس، افتاده یک مگس 
بخورم، نخورم گرسنه می مونم 
قدر آش ننم رو حالا می دونم 
30
سر پستم رسیدم خوابم آمد – محبت های مادر یادم آمد 
نوشتم نامه ای با برگ چایی – کلاغ پر میروم مادر کجایی 
نوشتم نامه ای با برگ انگور – جدا گشتم دو سال از خانه ام دور
31
ادامه مطلب "پیامک سربازی 5"
 سربازی واسه پسرا مثه حاملگی واسه زناست. هر دو ظاهرتو خراب می کنه و هر کی میبیندمون میپرسه چند ماهته؟
22
 یه جوجه تیغی با یه کیوی داشته راه میرفته بهش میگن: این کیه؟ میگه: داداشمه سربازه!
23
 غضنفر میره سربازی تو صف بوده سروانه میگه: به چپ چپ به راست راست… میبینه غضنفر همینجوری وایستاده میگه: تو چرا به فرمانم عمل نمی کنی؟ غضنفر میگه: جناب سروان شما اول تصمیم قطعی رو بگیرید بعد من انجام میدم!
24
ادامه مطلب "پیامک سربازی 4"
به غضنفر میگن چرا میری سربازی؟ میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش
15
یه روز غضنفر میره سربازی…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………….دنبال چی میگردی نیستش!رفته سربازی
16
 تو پادگان چشمات راه رفتم بی معرفت…سهم من از عشقت کلاغ پر بود؟؟!!!؟
17
ادامه مطلب "پیامک سربازی 3"
بسوزد آنکه سربازی بنا کرد تو را از من مرا از تو جدا کرد
گروهبانان مرا بیچاره کردند لـــ ـباس شخصی ام را پاره کردند
به خط کردند تراشیدند سرم را لباس آش خوری کردند تنم را
8
هر روز تنگ غروب تو سربازی
صفا داره لب مرز تیر اندازی
تا چهل چراغ پادگان روشن میشه
سر دیگ عدسی غوغا میشه
توی دیگ عدس ، افتاده یک مگس
بخورم ، نخورم گرسنه می مونم
قدر آش ننم رو حالا می دونم
9
سر پستم رسیدم خوابم آمد — محبت های مادر یادم آمد
نوشتم نامه ای با برگ چایی — کلاغ پر میروم مادر کجایی
نوشتم نامه ای با برگ انگور — جدا گشتم دو سال از خانه ام دور
10
ادامه مطلب "پیامک سربازی 2"
از آن روزی که سربازی به پا شد / ستم بر ما نشد بر دختران شد
بسوزد آن که سربازی به پا کرد / تمام دختران را چشم به راه کرد
1
تو پادگان چشمات راه رفتم بی معرفت….سهم من از عشقت کلاغ پر بود؟؟!!!؟
2
سربازی راهیست برای آدم کردن پسرها…
اما هیچ راهی برای آدم کردن دخترها وجود نداره!
3
ادامه مطلب "پیامک سربازی 1"
میشــــه اسـم پاکتو رو دل خـــــدا نوشت / میشه با تو پر کشید تــــوی راه سرنوشت
میشـــه با عطـر تنت تا خــــود خـدا رسید/میشــه چشــم نازتو رو تن گلهــــا کـشید
روز دختر مبارک
59
من از تو گلبنی بهتر ندیدم / ز تو باغ گلی خوشتر ندیدم
میان این همه گلهای عالم / گلی خوشبوتر از دختر ندیدم . . .
روز دختر مبارک
60
پدرپیرایه جان است، دختر / صفای باغ رضوان است،دختر
تو را در گلشن جان وقت پاییز / بهار سبز قرآن است،دختر . . .
روزت مبارک
61
ادامه مطلب "پیامک روز دختر 9"