پیامک روز نیروی دریایی

دلهایتان آبیست ای دلاوران نیروی دریایی
همیشه هستید پیروز دلاوران نیروی دریایی .
22
روز نیروی دریایی را به نگهبانان خستگی ناپذیر دریاها تبریک می گوییم .
23
به مناسب فرارسیدن روز نیروی دریایی همگی یه کف و هورای بلند .
24
ادامه مطلب "پیامک روز نیروی دریایی 4"
دریا دلان نیروی دریایی امید آنکه همیشه دریایی بمانید و از هیچ چیز نهراسید .
روز نیروی دریای مبارک باد
15
دلهایتان آبیست ای دلاوران نیروی دریایی
همیشه هستید پیروز دلاوران نیروی دریایی
روز نیروی دریای مبارک باد
16
روز نیروی دریایی بر دریادلان آبی رنگ ایران زمین مبارک باد
17
ادامه مطلب "پیامک روز نیروی دریایی 3"
روز نیروی دریایی را به نگهبانان خستگی ناپذیر دریاها تبریک می گوییم .
8
به مناسب فرارسیدن روز نیروی دریایی همگی یه کف و هورای بلند .
9
روز هفتم آذر روز نیروی دریایی مقتدر ارتش جمهوری اسلامی را به تمامی دریادلان جان برکف وعموم مردم ایران اسلامی تبریک وتهنیت عرض می نمایم.
10
ادامه مطلب "پیامک روز نیروی دریایی 2"
هفتم آذر ماه روز نیروی دریایی بر دریادلان غیور ایران زمین مبارک باد
1
روز نیروی دریایی بر دریادلان آبی رنگ ایران زمین مبارک باد
2
روز نیروی دریایی را بر شجاع دلان آبی رنگ تبریک می گوییم .
3
ادامه مطلب "پیامک روز نیروی دریایی 1"