فال تاروت

در قسمت پایین 78 کارت تاروت می بینید که باید ابتدا نیتتان را واضح و بی ابهام به صورتی که دارای دو جنبه نباشد مطرح کنید و سپس روی یکی از کارت ها پس از تمرکز و با چشم بسته کلیک کنید...

کارت نمایان شده گویای پاسخ پرسش شماست.

روش نیت کردن ::...

سوالات غلط: من در کار ..... موفق می شوم یا نه؟

سوال صحیح: آیا من در کار .... موفق می شوم؟

سوال غلط: من با .... ازدواج می کنم یا نه؟

سوال صحیح: آیا من با .... ازدواج می کنم؟

ادامه مطلب
ادامه مطلب "فال تاروت"