پیامک روز خلیج فارس

آرشی دگر خواهم شد ، می روم بر بالای دماوند ، کمان بر خواهم کشید و تیری زنم ، اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند . . .ادامه مطلب
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 9"
مردان کشورم همه در راه این وطن / از جسم خود گذشته و از جان خویشتن
در راه اعتلای چنین خاک لاله گون / صد جان فدا نموده به پیکار تن به تن
ادامه مطلب
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 8"
تا نام قشنگ پارس در این وادیست
در هر نفس و کلام یک تن باقیست
این نام خلیج تا ابد فارس ما
بر قلب سیاه تازیان چون داغیست
43
تا هست جهان جهل عرب می ماند
او خلیج فارس را عرب می داند
گر آب رود ز برکه ها بالاتر
یک زشت وزغ ابوعطا می خواند
44
از آن زمان که نقشه ی ایران کشیده شد / نام و نشان کشور شیران کشیده شد
هر قطعه را فضایی و نامی نهاده اند / نقش توهم خلیج دلیران کشیده شد
این قطعه هم بنام وطن شد خلیج / این نقشه ها به حکم امیران کشیده شد
گلبانگ عشق از دل میهن ترانه زد / فریاد شوق از دل ابران کشیده شد
روز بزرگ خلیج فارس مبارک باد . . .
45
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 7"
همه شهر عاشقت شده‌اند شاه بانوی ماه‌ پیشانی
آخرین بازمانده تاریخ فخر افسانه‌های ایرانی
بالش گرم و راحت قو‌ها مایه افتخار جاشو‌ها
قرص باش و نترس از طغیان فارس هستی و فارس می‌مانی
روز ملی خلیج فارس مبارک باد
36
روزگاری کهن تر از میلاد
سال ها دورتر ز عهد جدید
بر فرازِ خلیج روشنِ فارس
نام شاخاب پارس گشت پدید
روز خلیخ فارس بر فارسیان مبارک باد
37
این کهنسال از خلیج خودش
نوش جان کرده است آبِ حیات
پیش ایران و رستمانِ دلش
دشمنان را کجاست تابِ حیات؟
روز خلیخ فارس خجسته و فرخنده باد
38
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 6"
ای آب نیلگون و گهربار کشورم / ای آخرین پناهمو ماوا و سنگرم
امواج تو تلاطم عشق است در دلم / ای عشق پر تلاطم و موج شناورم
ما خون خویش در دل جام تو کرده ایم / تا شهد عشق جمله بریزی به ساغرم
صد جان فدای شوکت نام تو گشته است / ای جان فدای همت و یار دلاورم
آواز عاشقانه بخوان ای خلیج عشق / این جمله بود ذکر شهیدان لشکرم
روز خلیج فارس مبارک
29
خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند . . .
روز خیج فارس مبارک باد
30
آنان که خون خویش به کام تو کرده اند  / حکم خلیج فارس بنام تو کرده اند
روز ملی خلیج فارس مبارک باد . . .
31
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 5"
هر صبحدم/سجاده می گشایم/از خزر تا خلیج فارس
روز ملی خلیج فارس مبارک باشد
22
همه شهر عاشقت شده اند، شاه بانوی ماه پیشانی
آخرین بازمانده تاریخ فخر افسانه های ایرانی
در رگت خون آریایی هاست، در نفس هایت آتش زرتشت
دامنت را گره زدند انگار با زنی از تبار اشکانی
23
روزگاری کهن تر از میلاد/سال ها دورتر ز عهد جدید
بر فراز خلیج روشن فارس/نام «شاخاب پارس» گشت پدید
24
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 4"
ای خلیج فارس بام گنبد دوار ما/نام تو منقوش در قلب و دل بیدار ما
روز ملی خلیج فارس بر شما و خانواده محترم تبریک می گویم
15
خلیج فارس قلب کشور ماست/از آنجا قوم پاک آریا خاست
کز آنها مانده است اندرز بسار/بهین پند و بهین گفت و بهین کار
روز ملی خلیج فارس مبارک
16
ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم/بر آسمان آبی این خاک
و خلیج همیشگی فارس، فارس، فارس خواهد بود
روز ملی خلیج همیشه فارس مبارک
17
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 3"
تو را با آبی چشمان زیبایت/تو را با گرمی نبض نفس هایت
تو را با آفتابی بر چهره مالیده/تو را تا بی نهایت دوست می دارم
روز خلیج فارس مبارک
8
مردان کشورم همه در راه این وطن/از جسم خود گذشته و از جان خویشتن
در راه اعتلای چنین خاک لاله گون/صد جان فدا نموده به پیکار تن به تن
از خاک پاک میهن و آب خلیج فارس/کوته شده دو دست طمعکار اهرمن
تا مرد جنگ باشد و یاران جان به کف/پیروز و جاودانه بماند سرای من
سر کن سرود عشق که ماند به یادگار/از عاشقان ترانه و از عاشقان سخن
خلیج همیشگی فارس! روزت مبارک
9
آرشی دگر خواهم شد، می روم بر بالای دماوند، کمان بر خواهم کشید و تیری زنم، اینبار سوی جنوب نه سوی سمرقند
تیر می رود جان من نیز، جان می دهم پر پر شوم چون گل یاس، ولی دلشاد از آنم که تیر می رود، می رود و نشیند آن سوی خلیج فارس
فریاد بر آرد و رسا گوید: این مرز ایران است/بیشه شیران است
دست ددان کوته زین دیار باد/نام خلیج فارسش تا همیشه جاودان است
روز خلیج فارس بر تمام ایرانیان مبارک باد.
10
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 2"
بخوانیم همیشه در گوش باد/چو ایران نباشد تن من مباد
روز ملی خلیج فارس مبارک باد
1
ای آب نیلگون و گهربار کشورم/ای آخرین پناهمو ماوا و سنگرم
امواج تو تلاطم عشق است در دلم/ای عشق پر تلاطم و موج شناورم
ما خون خویش در دل جام تو کرده ایم/تا شهد عشق جمله بریزی به ساغرم
صد جان فدای شوکت نام تو گشته است/ای جان فدای همت و یار دلاورم
آواز عاشقانه بخوان ای خلیج عشق/این جمله بود ذکر شهیدان لشکرم
روز خلیج فارس مبارک
2
خلیج همیشه پارس است و پارس باقی می ماند
روز خلیج فارس مبارک باد
3
ادامه مطلب " پیامک روز خلیج فارس 1"