پیامک روز خبرنگار

نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک.
64
اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.
65
و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک
66
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 10"
سپاس. بر شما هم مبارک و به همین امید.
57
کاش یاد بگیریم آزادتر ببینیم.
58
قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف. یادمان باشد برای رسییدن به قاف حقیقت آرمان ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان ، رسیدن باشد. هم قلم روزت مبارک
59
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 9"
سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر باشی.
50
در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت
51
چون ققنوس می سوزی و دوباره توتم به دست به زندگی برمی گردی تا بدانند نامیرایی! روزت فرخنده و قلمت پاینده.
52
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 8"
اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.
43
و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خلاصه شویم.روز خبرنگار مبارک
44
سلام، خوبید؟ روزتون مبارک. با آرزوی خبرهای خوش.
45
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 7"
نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
36
خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.
37
به راستی چه زیباست اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زند و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید. روز خبرنگار بر شما مبارک
38
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 6"
ما که ... شما هم نمی شیم، چه برسه به خبرنگار.
29
سلام. روز خبرنگار مبارک. همیشه خوش خبر باشی.
30
در کام قلم زجان من خون می ریخت/ در صفحه چو اشک چشم مجنون می ریخت
آن دل که نثار دوست باید می شد/ خون می شد و قطره قطره بیرون می ریخت
31
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 5"
نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
22
 نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت: «اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران و روز بعثتتان مبارک
23
اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است.
24
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 4"
آگاهی می‌دهی و امید، روزت فرخنده و قلمت پاینده.
15
از بوسیدنی‌های این روزگار، یکی هم بود دست خبرنگار. روزت مبارک...
16
 روز خبرنگار برشما قاصدان اخبار مهم ومفید وشیرین وگاهی تلخ.....مبارک.
17
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 3"
نوشتن را خدا به شما یاد داد و به قلم فسم خورد و گفت:
«اقرا باسم ربک الذی خلق». درود بر شما پیغمبران، روز بعثتتان مبارک...
8
اقتضای جان چو ای دل آگهی است/ هرکه آگه تر بود جانش قوی است...
9
و "قلم” بهانه‌ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده
و جسورانه در بیکران دنیای "خبر” خلاصه شویم.
10
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 2"
قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان‌هاست و پرگشودن تا قاف
یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان‌ها باید سیمرغ شویم تا پرگشودنمان، رسیدن باشد
1
نوشته‌هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است
که نمی‌توانند بگویند و فریادشان بی صداست
2
خبرنگاری شغل، حرفه، هنر و عشق است، هنری و عشقی که خبرنگار باید با جان و دل عاشق آن باشد تا بتواند در این زمینه موفق باشد. روزت مبارک
3
ادامه مطلب "پیامک روز خبرنگار 1"