پیامک روز کارگر

پرسش های یک کارگر اهل مطالعه
تیبس *ِ هفت دروازه را چه کسانی بنیان نهادند ؟
کتاب ها می گویند پادشاهان .
یعنی پادشاهان تخته سنگ های بزرگ را روی هم گذاشتند ؟
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 25"
پینه های تهی دستی           
کار می کنی
کار می کنی
عشق می کاری
و نان نقاشی می کنی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 24"
«شعر کارگر به مناسبت روز جهانی کار و کارگر»
خواستم شعری برایت بگویم کارگر
شعری از پر پینه دستت،
شعری از پر کینه قلبت،
درد و رنجت.
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 23"
کار یعنی روح و جان زندگی

کار یعنی مایه پایندگی

کار اصل رویش و افزودن است

خود صدای کار نبض بودن است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 22"
حضرت علی (ع) :
کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه با هرزگی ارزشمندتر است
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
134
امام صادق (ع) : کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد کارگری را بکار نمی گیرد، مگر اینکه بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد
روز جهانی کار و کارگر گرامی باد
135
فراموش مباد در آیینه ای که آیندگان ، به صافی و زلالی اش ، سوگند خواهند خورد
مبارک باد هر روز تاریخ ، به نامت
خوشا عرق جبینت که خداوند ، پاس می داردش...
روزت مبارک
136
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 21"
زبون من قاصر بود دیدم این شعر رو خیلی زیبا در وصف تو گفتند. تقدیمش میکنم به بهترین کارگر دنیا. روزت مبارک باشه:
مرد یعنی کار و کار و کار و کار
یکسره در شیفت های بیشمار
مثل یک چیزی میان منگنه
روز و شب از هر طرف تحت فشار
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 20"
نامت که شکوه کار و تکاپوست
تنها واژه ماندگار روزگار است
نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم
از بسته ترین زوایای اهرام تا بازترین گوشه های تخت جمشید!
روزت مبارک
127
تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد!
روز بهروزی من روز بهروزی تو
روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان
دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها
شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!
128
حضرت محمد (ص) : هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد
روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد
129
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 19"
رسول خدا (ص) فرمود:

خداوند، آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد، دوست می دارد.

روز کارگر مبارک 
120
جام جم سرا:
بمیرم واسه دستایی که خسته س از این زمونه
دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه
همش شرمنده ی بچش می شه وقتی میاد خونه
دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه
روزت مبارک باشه دستهای دوست داشتنی
121
دست هایت که آیینه تلاش روزگارند پر برکت باد!
توانِ دست هایت را می ستایم
ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش
روز جهانی کار و کارگر مبارک
122
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 18"
خداوند، آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد، دوست می دارد.
(رسول خدا)
روز کارگر مبارک
113
هنر کارگران است که ایران آباد / کار بسیار هنــــــــــــــــــر را بنیاد
همت ای اهل هنــــــــــر بار دگر / تا شــــــــــود کل وطن خرم وشاد
روز کارگر گرامی باد
114
نامت که شکوه کار و تکاپوست ، تنها واژه ماندگار روزگار است

نام تو ثبت است بر تمام جراید عالم

از بسته ترین زوایای «اهرام»، تا بازترین گوشه های تخت جمشید!
115
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 17"
بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونه/دلش می خواد که تک باشه ولی طفلی نمی تونه
همش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونه/دستاش خالیه و قلبش پر ازشرم و پر از خونه
مرد یعنی کار و کار و کار و کار/یکسره در شیفت های بی شمار
مثل یک چیزی میان منگنه/روز و شب از هر طرف تحت فشار
مرد موجی است هی در حال دو/جان بر آرد تا برآرد انتظار
او خودش همواره در تولید پول/لیک فرزند و عیالش پول خوار
بنده یک کارگر و این همه کار سرم/زاده درد و عذاب و عاشق همسرم
دلی دریایی دارم و سفره ام باز باز/لب من در همه حال مشغوله راز و نیاز
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد
106
هنر کارگران است که ایران آباد/کار بسیار هنر را بنیاد
همت ای اهل هنر بار دگر/تا شود کل وطن خرم وشاد
روز کارگر گرامی باد
107
دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد!
توان دست هایت را می ستایم ای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینش
روز کارگر مبارک
108
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 16"
از عذاب کار می ریزد عرق آنطور که/ذره ای باقی نماند هیچ نای کارگر
آی پیمانکار! کمتر خرده بر کارش بگیر/می رسد یک روز بر دادش خدای کارگر
روز کارگر گرامی باد
99
رویت سفید کارگر معدن زغال!
کای می روی به پای خودت در سیاه چال
ای دل شکسته در دل سنگین کوه ها!
جان می کنی به قیمت یک لقمه حلال
100
مرد یعنی آن که با پول و پله/می شود در خانه صاحب اعتبار
مرد یعنی سکته یعنی سی سی یو/ختم مطلب مرد یعنی جان نثار
خلقتش اصلا به این خاطر بود/تا صبح ها برخیزد و رود سرکار
روز کارگر گرامی باد
101
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 15"
تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد!
روز بهروزی من روز بهروزی تو
روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان
دست هایی که روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها
شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها!
92
حضرت محمد (ص) :
هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد ، لعنت خداوند بر او باد
روز جهانی کار و کارگر بر کارگران مبارک باد
93
رسول گرامى اسلام دست کارگرى را که بر اثر کار و فعالیت ورم کرده بود بلند کرد و فرمود:
این دستى است که هیچ گاه آتش جهنم آن را نمى سوزاند
این دستى است که خدا و رسولش آن را دوست مى دارد
کسى که از دسترنج خود روزى اش را فراهم کند خداوند با نظر رحمت به او مى نگرد
94
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 14"
با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست

هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر

گر هـوادارش نباشد هیچ یار همدلی

نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر

روز جهانی کار و کارگر گرامی باد.
85
کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند

زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است

روز جهانی کار و کارگر خجسته باد..
86
بنده یک کارگر و این همه کار سَرَم
زاده ی درد و عذاب و عاشق همسرم
دِلی دریایی دارم و سفره ام باز ِ باز
لـَب ِ من در همه حال مشغوله راز و نیاز
روز جهانی کار و کارگر مبارک باد
87
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 13"
تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو باد

روز بهروزی من روز بهروزی تو روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهان

دست هایی که

روزها را در تلاشند برای آرامش شب ها

شب ها در تکاپویند برای آسایش روزها
78
کار مایه حیات زندگی است

چشمه سار زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینند

روز جهانی کار و کارگر مبارک باد
79
حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریخت

و در کشتزار کار می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کرد

روز جهانی کارگر گرامی باد.
80
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 12"
فراموش مباد؛ در آیینه ای که آیندگان، به صافی و زلالی اش، سوگند خواهند خورد
مبارک باد هر روز تاریخ، به نامت
خوشا عرق جبین ات که خداوند، پاس می داردش
71
رسول خدا (ص) فرمود:
خداوند، آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد، دوست می دارد.
روز کارگر مبارک
72
کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریض
نیست دارویی بود یک دم شفای کارگر
پادشاه از زور قدرت پول می آرد به دست
کارگر با رنج پس باشد گدای کارگر
73
ادامه مطلب "پیامک روز کارگر 11"