فال انبیا

فال انبیا معروف به فال 29 پیامبر الهی است...

برای گرفتن فال ابتدا نیت کرده و سپس فقط یک عدد از 1 تا 29 را انتخاب کنید

حال روی عدد انتخاب شده در لینک زیر کلیک کنید تا فال شما نمایان شود.

16 اسماعیل - 7 ایوب - 26 یعقوب - 8 موسی - 9 عیسی - 6 یحیی - 15 شیث - 28 آدم - 25 هود - 29 نوح - 4 یوشع - 17 ذوالکفل - 19 سلیمان - 14 خضر - 5 لوط - 22 هارون - 10 الیاس - 1 صالح - 18 زکریا - 11 محمد - 21 لقمان - 27 یونس - 24 اسحاق - 2 ادریس - 13 ذوالقرنین - 23 یوسف - 3 شعیب - 20 ابراهیم - 12 داوود

ادامه مطلب
ادامه مطلب "فال انبیای الهی"