پیامک روز دانش آموز

درختت بارو با علــم و دانش / همان معدن که پنهانی محصل
به فکر و ذکر داری صد معما / به خدمت نسل انسانی محصل
154
شعار جدید روز دانش آموز !
“ ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم ! ”
روز دانش آموز مبارک
155
اختر و ماهی فروزانی محصل /  تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خورشید تابانی محصل . . .
روز دانش آموز مبارک
156
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 35"
در کشور ما نور خدا هادی فضل است / وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه روز و همه مکتب علم است / لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . .
روز دانش آموز مبارک
147
هرکسی درجستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ی آرامش است . . .
روز دانش آموز مبارک
148
شعار جدید روز دانش آموز !
“ما خواهان آزاد شدن تقلب در امتحانات هستیم !”
149
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 34"
همیشه تو مدرسه یاد میدن ۱ سال ۱۲ ماه ، ۱ ماه ۴ هفتش ، ۱ هفته ۷ روز ، ۱ روز ۲۴ ساعت ، ۱ ساعت ۶۰ دقیقس ، ولی کسی بهم نگفت ۱ دقیقه بدون تو بدون مثل ۱۰۰۰ ساله . . .
روز دانش آموز مبارک باد !
140
بیایید دنیای مان را دگرگون کنیم !
روز دانش آموز مبارک
141
چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست .
کنجکاوی ، در بساط دنش آموزان ات یافت می شود ؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری . . .
روز دانش آموز مبارک باد
142
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 33"
به به شده امروز چه پرشور و دل افروز / چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است / وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز
133
دانش آموزان یاد گرفته اند قدر لحظه ها را بدانند  . وقت طلاست !
روز دانش آموز مبارک باد !
134
بعضی وقتها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه ، به زور مجبور میشه کاری رو که دوست نداره انجام بده ! مثل رفتن به مدرسه . . . !
روز دانش آموز مبارک باد !
135
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 32"
هرکسی درجستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ی آرامش است . . .
روز دانش آموز مبارک
126
در کشور ما نور خدا هادی فضل است /  وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه روز و همه مکتب علم است / لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . .
روز دانش آموز مبارک
127
این سیزده آبان همان ثابت روز است ، کین روز شده ثبت به دیباچه هرروز
هر سال به وماه به و روز به وبه امروز ز دیروز ودگر روز به امروز
128
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 31"
به به شده امروز چه پرشور و دل افروز
چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است
وین سیزده آبان به از سیزده نوروز
در کشور ما نور خدا هادی فضل استادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 30"
نور خدا به کشور ما جلوه گر شده است
حق آمده است، ظلمت باطل به در شده است
قدرش بدان که نور الهی عیان شده است
عدل آمده است و جور ستمگر به سر شده استادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 29"
با آن که همه ، روز و همه،مکتب علم است
لیکن که یکی روز بود ثابت و پیروز
این سیزده آبان ، همان ثابتِ روز استادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 28"
به به شده امروز چه پرشور و دل افروز
 چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته استادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 27"

 اختر و ماهی فروزانی محصل/         تو آن جوایا ی عرفانی محصل /

به دنیای که تاریک است ازجهل /         همان خــورشیدتابانی محصل/

زعظمت جهل و ظلمت خوارگردد /         مهی زینت به کیوانی محصل/ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 26"
در بارگاه حضرت حق، نامور شده است
در راه عشق با قلم پا ز خون خویش
با شاهدان خفته به خون همسفر شده استادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 25"
نور خدا به کشور ما جلوه گر شده است
حق آمده است، ظلمت باطل به در شده است
قدرش بدان که نور الهی عیان شده استادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 24"
روز به ذلت کشیدن “استکبار جهانی” توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک
119
اختر و ماهی فروزانی محصل /  تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .
120
در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند !
121
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 23"
اختر و ماهی فروزانی محصل / تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل / همان خــورشیدتابانی محصل . . .
112
هرکسی درجستجوی دانش است
اجر او تا منزلش در زایش است
او قدم هایش در راه خداست
علم نافع مایه ی آرامش است . . .
روز دانش آموز مبارک
113
در کشور ما نور خدا هادی فضل است / وز نور خدا جان گرفت دانش آموز
با آن که همه روز و همه مکتب علم است / لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز . . .
روز دانش آموز مبارک
114
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 22"
روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی
توسط دانش آموزان ایران زمین مبارک
105
اختر و ماهی فروزانی محصل
تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل
همان خــورشید تابانی محصل
106
در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند
107
ادامه مطلب "پیامک روز دانش آموز 21"