پیامک روز نوجوان

همراه با قرآن از قصه های روشن مهتاب، جرعه جرعه بنوش.
225
بلوغ تو چقدر به جوانه های درخت می ماند که رو به پنجره می شکفند!
226
آری او با اقدام شجاعانه خود در روزهای آغاز جنگ تحمیلی ، جهانیان را به حیرت واداشت و راه رسیدن و عشق به معبود را برای رزمندگان هموار کرد .
227
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 37"
این تردیدها، نشانه های خوبی است که تو را به ساحل امن آرامش می رساند؛ اگر سرکوبشان نکنی و بهانه بی حالی و بی تحرکی نسازیشان، بلکه قدرشان را بدانی و از آنها پلی بسازی به سوی بزرگ ترهایی که حالا از مزرعه تجربه و علمشان، خوشه های کمال می چینند.
218
قدر لحظه های تو را چه کسی می داند، جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم، گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند، حتی بی بال و پر را در سر داری؟!
219
آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.
220
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 36"
چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست . کنجکاوی ، در بساط نوجوانی ات یافت می شود ؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری . . .
روز نوجوان مبارک باد
211
محبوب‏ترین خلایق نزد خدا نوجوان خوش ‏سیمایی است که جوانی و زیبایd خود را برای خدا و در راه طاعت او بگذارد . خداوند رحمان به وجود چنین نوجوانی برفرشتگان می‏بالد و می‏فرماید : ” این است بنده راستین من! ” ( پیامبرصلی الله علیه وآله )
روز نوجوان مبارک باد
212
قلب نوجوان ، همچون زمین ناکِشته است که هر چه در آن افکنده شود می‏ پذیرد . ( امام علی علیه السلام )
روز نوجوان مبارک باد
213
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 35"
آرزوهای دور و دراز توست که
به تکه تکه این دنیای بزرگ امید و جنبش می بخشد
پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را
204
بعضی وقت ها آدم هر چقدر هم که لجباز باشه
بزور مجبور میشه کاری رو که دوست نداره انجام بده
مثل رفتن به مدرسه…!
205
تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این
سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست
206
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 34"
او به ما فهماند که چگونه می توان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست .
197
تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای
و این سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست
198
امروزهستی پیر و کهن احساس می کند که
به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود
هم آهنگ با تو!
199
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 33"
آری او با اقدام شجاعانه خود در روزهای آغاز جنگ تحمیلی ، جهانیان را به حیرت واداشت و راه رسیدن و عشق به معبود را برای رزمندگان هموار کرد .
190
او خوب فهمید که چگونه می توان به وصال یار رسید . و چه زیبا و چه زود این وصال برایش محقق گشت .
191
او درس پرواز را به همه آموخت . پرواز تا اوج قله های رفیع کمال و سعادت را .
192
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 32"
چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست. کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت می شود؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری.
183
خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.
184
بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن.
185
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 31"
حکایت دیگری از تو ورق خورده است
که پله پله غرق گل شوی
176
در مقطعی دیگر
جلوه مقدماتی عشق را می بینی
و به سرسبزی ها آراسته می شوی
177
بهاری نو خوش دمیده است
که تو را از نَفَس های خویش برویاند
قرار است پا به نهالستان آوازهای ماه بگذاری
178
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 30"
از ستم جبر به جان آمدم
از غم املا به فغان آمدم
خسته شدم بنده ز جغرافیا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 29"
اختر و ماهی فروزانی محصل
تو آن جوایا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل
همان خــورشید تابانی محصل
169
در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند
170
به به شده امروز چه پرشور و دل افروز چون حفظ شده حرمت و وجهه  دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز
171
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 28"
تهدیدات و تبلیغات دولت آمریکا به قدر پشیزی نزد ملت ما ارزش ندارد.
ما اگر هزار بار قطعه قطعه شویم دست از مبارزه با ظالم برنمی‌داریم.
162
به به شده امروز چه پر شور و دل افروز/چون حفظ شده حرمت و وجهه دانش آموز
هر یوم در این عصر به از یوم گذشته است/وین سیزده آبان به از سیزده نوروز
163
چه عالی شده امروز چه شادی دل افزون چون تقدیر شده این روز دانش آزمون
164
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 27"
به به شده امروز چه پرشور ودل افروز
چون حفظ شده حرمت ووجهه  دانش آموز
هر یوم در این عصر به ازیوم گذشته است
وین سیزده آبان به ازسیزده نوروز
155
حاضرم آمونیاک خالص استنشاق کنم ولی بوی ماه مهر به مشامم نرسه
روز دانش آموز مبارک
156
در مدرسه از نشاط من کم کردند
از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم
از نمره ی انضباط ما کم کردند
157
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 26"
در مدرسه از نشاط من کم کردند/از فرصت ارتباط من کم کردند
هر وقت به هم عشق تعارف کردیم/از نمره انضباط ما کم کردند!
148
روز به ذلت کشیدن استکبار جهانی
توسط دانش اموزان ایران زمین مبارک
149
اختر و ماهی فروزانی محصل
تو ان جویا ی عرفانی محصل
به دنیای که تاریک است ازجهل
همان خــورشید تابانی محصل
150
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 25"
او به ما فهماند که چگونه می توان
غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست
و به یگانه معبود هستی پیوست
141
او به همه فهماند که چگونه می توان
تمام وجود را در قربانگاه عشق به معشوق تقدیم کرد
142
او به همه فهماند که چگونه می توان از قعر نیستی به اوج هستی رسید
143
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 24"
او درس پرواز را به همه آموخت
پرواز تا اوج قله های رفیع کمال و سعادت را
134
او به ما فهماند درس انسان شدن
و از خود گذشتن و به خدا پیوستن را
135
فهمیده خود فهمید و به همه جهانیان فهماند
که چگونه می توان در سن ۱۳ سالگی ره صد ساله را طی کرد
و نشان و مدال رهبریت را دریافت کرد
136
ادامه مطلب "پیامک روز نوجوان 23"