پیامک وفات حضرت زینب (س)

آنکه از وصفش زبان گردیده الکن زینب است
آنکه نطقم در مدیحش گشته کودن زینب است
آنکه بعد از نهضت سرخ حسین بن علی
پیکر دین خدا را بود جوشن زینب است
آنکه با ایراد نطق آتشین خویشتن
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 410"
مدینه! کاروانی سوی تو با شیون آوردم
ره آوردم بود اشکی که دامن دامن آوردم
مدینه! در برویم وا مکن چون یک جهان ماتم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 409"
کعبه بی نام و نشان می ماند اگر زینب نبود
بی امان دارالامان می ماند اگر زینب نبود
گرچه دادند انبیا هر یک نشان از کربلا
کربلا هم بی نشان می ماند اگر زینب نبود
مکتب سرخ تشیع کز غدیر آغاز شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 408"
عاشقی را تو دفتری زینب
عاشقان را تو رهبری زینب
تو گل بوستان زهرایی
مادرت را تو مظهری زینب
پدرت را ز گوهر عصمت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 407"
ای برادر، من جهانی را به خود دیوانه کردم
سوختن در عشق را تعلیم هر پروانه کردم
دید چون پروانه از من عاشقی، در حیرت آمد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 406"

همینکه سمت نگاهش به قتلگاه افتاد
دلش شکست و دوباره به آه آه افتاد
دوباره زلزله ای بین بارگاه افتاد
اگر غلط نکنم کوه صبر راه افتاد
ولی چه کوه عجیبی چقدر خم شده است
چقدر دور و برش رشته کوه کم شده است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 405"
بعد زهرا بهترین زن بین زن ها زینب است
لاف نَبود گر بگویم عین زهرا زینب است
گر بپرسی کیست استاد دبیرستان عشق
خیل شاگردان همه گویند تنها زینب است
گر بسنجی در ترازوی عمل معیار صبر
صبر گوید قهرمان صبر دنیا زینب است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 404"
ز نینوای تو رفتم، چو نی نوا کردم
چنان که بادیه ها را چو نینوا کردم
به هر کجا که نشستم گریستم ز غمت
به هر طرف که دویدم تو را صدا کردم
ز خارهای مغیلان بپرس کز داغت
چقدر اشک فشاندم، چه ناله ها کردم
تو دشت ماریه را کربلا ز خون کردی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 403"
تا جسمِ سر جدای تو را دیدم ای حسین!
بر خویش از فراق تو لرزیدم ای حسین!
وقت جدایی از تو که با تازیانه بود
چون چشمه‎های زخم تو جوشیدم ای حسین!
ما گام در طریق اسرات زدیم و حال
ختمِ رسالتی ست که بُگزیدم ای حسین!
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 402"
رفتم من و، هوای تو از سر نمی رود
داغ غمت ز سینهٔ خواهر نمی رود
برخیز تا  رویم  برادر،  که  خواهرت
تنها به سوی روضه مادر،  نمی رود
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 401"
 زخمیِ زنجیرم، کبودِ بی شمارم
بر شانه هایم زخم های کهنه دارم
همشیرۀ خورشیدم و بانوی نورم
هر چند که در پنجه ی گرد و غبارم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 400"

اگر چه پای فراق تو پیرتر گشتم
مرا ببخش عزیزم که زنده برگشتم
شبیه شعله شمعی اسیر سوسویم
رسیده ام سر خاکت ولی به زانویم
بیا که هر دو بگرییم جای یکدیگر
برای روضه مان در عزای یکدیگر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 399"
رنگ غربت به سرِ موی سپیدم افتاد
ناله ی فاطمه را تا که شنیدم افتاد
مثل زن های حرم آه کشیدم افتاد
من خودم شاهدِ او بودم و دیدم افتاد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 398"
از درد تو تمام تنم تیر می کشد
وقتی کسی به روی تو شمشیر می کشد
طاقت ندارم این همه تنها ببینمت
وقتی که چلّه چلّه کمان، تیر می کشد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 397"

چه بگویم که به من گشت چه ها دریکروز
هیجده یوسفم افتاد ز پا در یکروز

همرهانم همه گشتند فدا د ر یکروز
هستیم رفت ز دستم بخدا در یکروز
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس وفات حضرت زینب (س) 396"