پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

زدست اهل مدینه چه خون جگر شده ام
زتیشه های خزان،نخل بی ثمر شده ام
کسی غریبی من را چرا نمی فهمد
شکسته بالترین مرغ خون جگر شده ام

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2580"
کسی که هر نفس او به قصد قربت زهراست
همیشه تحت عنایات خاص حضرت زهراست
تراز روز قیامت به رتبه بندی مردم
قسم به حیدر و اولاد او محبت زهراست
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2579"
اشک تو شرمنده کرده نام اقیانوس را
آه تو بیرون بریزد ناله محبوس را
باشعاعی ،پرتوی از تو هدایت می شویم
بشکند دستی که می گیرد زما فانوس را

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2578"

یک واژه ام نوشته شده در کتابتان
سرمایه ام دعای شب مستجابتان
بانو!شما بهانه خلقت،که می شود.....
آغاز هر چه هست به آغاز نابتان

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2577"
الفاظ ابترند به معنای ژرف تو 
کوثر از تو نیست به تفسیر حرف تو
یک قطره است آنچه به وصف تو گفته اند
دریاست آنچه شعله کشیده به ظرف تو

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2576"
ای اجل اینقدر دور لانه ما پر نزن

خانه ای را که درش آتش گرفته در نزن

یابیا و جای مادر جان زینب را بگیر

یا زداغ او شرر بر قلب ما دیگر نزن

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2575"
چون چشمه که آهنگ سفر داشته باشد
می خواست که چشم از همه برداشته باشد
راهی نگشوده است که ذاتش بشناسیم
این خانه ،محال است که در داشته باشد

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2574"
دست خدا در خلقت زهرا چه ها کرد
سرتا به پا اعجاز رابر او عطا کرد
تا اینکه گنج مخفی اش پنهان نماند
طرح جدیدی از خداوندی به پاکرد

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2573"

زهرا اگر نبود خدا مظهری نداشت
 توحید انعکاس نمایانتری نداشت
جز در مقام عالی زهرا فنا شدن
ملک وجود فلسفه دیگری نداشت

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2572"
دیدی زده بالای دری پرچم زهرا
بی اذن مشو وارد بزم غم زهرا
ایام تعلق به گل یاس گرفته
افراشته بنگر همه جا پرچم زهرا

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2571"
عبور می کنی از چشمهای روحانی
به چشم من نمی آیی شبی به مهمانی
اگر اجازه دهی زیر ابرهای فراق
کمی قدم بزنم در هوای بارانی

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2570"
مگر هوای تو ما را کند بیابان گرد
مگر حضور تو از خاکمان بر آرد گرد
زمین بدون حضورت بگو-چه-را رویاند
چنان که باید وشاید زمان –که –را پرورد؟

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2569"

آه تابوت مادری می رفت 
از در بیت بی دری می رفت
چادری سوخته بر رویش می بود
غرق خونابه معجری می رفت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2568"
گرفته بوی غم وغصه خانه ام زهرا

ز کودکان حزینت تو غم گساری کن

ببین که شوهر مظلوم تو علی تنهاست

در این غریبی و غربت مرا تو یاری کن

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2567"

خشکانده بود رایحه ی باغ سیب را

دستی که بسته بازوی مرد نجیب را

از دست داده اند ز گل های پیرهن

یعقوب های عاطفه صبر و شکیب را

با پای خسته ندبه ی خود تا بقیع برد

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) 2566"