پیامک شهادت امام رضا (ع)

 ای بهار عمر من ای دلبرم
تو کفن کن بر تمام پیکرم
تا که زهرا آتش زند این سینه را
زنده گردد ناله های مرتضی
ای وای من
خون گشته این دل منادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 240"
ای کعبه آمال دو عالم حرم تو                   
د ارد حرم این رتبه ز خاک قدم تو
تقدیر به فرمان تو چون حلقه به گوشان         
بنوشته به سر لوح قضا از قلم تو
ای شاه خراسان این فخر سلیمان          
با آنهمه حشمت که بود در حشم تو
دست ازلی قصد ابد کرد و برافراشت        ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 239"
کاش جاروکشی صحن نصیبم می شد                  
دل من خادم مولای غریبم می شد
می دونی می خوام چه کار کنم                        
می دونی می خوام کجا برم
می خوام برای کفترا                     ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 238"
عرش را منتظر خویش دگر نگذارم
فرش را خسته و پیوسته قدم بردارم
آن چنان قوت زانوی مرا زهر گرفت
که شده روز، چنان شام، به چشم تارم
عرق سرد به پیشانی گرمم بنشستادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 237"
 باز شب آخر ماه عزاست
باز دلم پیش امام رضاست
باز دو چشمان ترم تشنه اند
باز خراسان دلم کربلاست
مدینه گریه ها برایت نمود
چقدر معصومه دعایت نمودادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 236"
شب هم به قدر دیده ی تو، پر ستاره نیست
دریای غصه های دلت را، کناره نیست
گفتی به خادمت که درِ حجره را ببند
یعنی برای تشنگیت، راه چاره نیستادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 235"
هر چند ناتوان شدی اما ز پا نیفت
ای هشتمین عزیز! عزیز خدا نیفت
می ترسم آن که دست بریزد به پهلویتادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 234"

شده ز ناله ، دلم پر ازغم
می باره بارون ، چشای شبنم
درآسمانها ، عزا به پا شد      وقت عزای ، ابن الرضا شد
در این شب تار ، ز زهر کینه      شده گرفته ، ماه مدینه
بیا جوادم ببین      که شدم نقش زمینادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 233"
تموم اهل سما ، اسیر گوشه نگات
دلم می خواد آقاجون ، بشم یه روز خاک پات
امیر دلربای من ، تویی امید همه
می خوام که خادمت بشم ، گل پسر فاطمهادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 232"
با دیدن حرمت ، چشام خدایی میشه
به یاد سقاخونت ، دلم هوایی میشه
فدای گنبد طلات ، دخیلتم یا رضا
میام به مشهدت آقا ، تا که برم کربلاادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 231"
کعبه امید   قبله ی مراد
مهر تو خدا   در دلم نهاد
سائل توام   یا ابالجواد
یا ابا الحسن یا امام رضاادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 230"
عزای ثامن الحجج رسیده     تر شد دو چشمِ مادرِ شهیده
در عزای پسر      خون رَوان از بَصَر
امام مسلمین رضا جان     کشته ی زهر کین رضا جانادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 229"
حجّت حق حاکمِ مُلک قضا    یا علی موسی الرضا
جان زهرا و علیِّ مرتضی      یا علی موسی الرضا
شمسِ نورِ ولا     دل به تو مبتلا
مشهدت بهر ما     کعبه و کربلاادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 228"
ای بضعه ی مصطفی ضامن آهو     کشته ی زهر جفا ضامن آهو
دارد دل زهرا شور و نینوایی                ثامن الائمه گشته فدایی
واویلا واویلا آه و واویلاادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 227"
زد آتش بر جگرت زهر جفا امام رضا
در حجره از چه زدی تو دست و پا امام رضا
غریب آقا غریب آقا غریب آقا غریب آقا
******ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام رضا (ع) 226"