پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع)

صدای نـاله ای که از کنج زندان           
بــگویم می رسد با چشم گریان
گمـــــانم باشد این صورت مُکّدر  
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 410"
 ندارد ابر چون این چشم گریانی که من دارم 
ندارد آتشی چون آه سوزانی که من دارم
قسم بر روشنی روز که ، از یاد من رفته
ندارد آسمان چون شام ظلمانی که من دارم
سحر وقت نمازم می کند از خواب بیدارم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 409"
بر روی لب هایت به جز یا ربنا نیست
غیر از خدا ، غیر از خدا، غیر از خدا نیست
زنجیر ها راه گلویت را گرفتند
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 408"
این مردمان که قلب خدا را شکسته اند 
دائم غرور آینه ها را شکسته اند
خورشید را روانه ی زندان نموده اند
و حرمت امام منا را شکسته اند
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 407"
این مردمان که قلب خدا را شکسته اند 
دائم غرور آینه ها را شکسته اند
خورشید را روانه ی زندان نموده اند
و حرمت امام منا را شکسته اند
زنجیر دور گردن او حلقه می کنند
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 406"
این مردمان که قلب خدا را شکسته اند 
دائم غرور آینه ها را شکسته اند
خورشید را روانه ی زندان نموده اند
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 405"
زیر بار کینه پرپر شد ولی نفرین نکرد
در قفس ماند و کبوتر شد ولی نفرین نکرد
روزهای تیره هریک شب‌تر از دیروز تار
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 404"
من خسته شدم زین دوران 
 دیگر به لبم آمد جان
چه بگویم از این قلب خون و سینه سوزان
که رسد به پایان عمر من در گوشه زندان
بودم تنها   
مثل زهراس
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 403"
 آنقدر بی رمق شده بودی که جز عبا
پیدا نبود از تو به هنگام سجده ها
زندان به حال و روز تو هر روز گریه کرد
شد با کنایه روزه ی هر روزه ی تو  وا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 402"
احوال من از این تن تب دار روشن است
زندان من به چشم گهربار روشن است
از صبح تا غروب که حبسم به زیر خاک
تا صبح حالم از دم افطار روشن است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 401"
ای شام تیره با مه انور چه می کنی؟
با اختران منظره گستر چه می کنی؟
گسترده ای تو پرده ای از ابر بر زمین
با آفتاب صبح منور چه می کنی؟
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 400"
چاه زندان قتلگاه یوسف زهرا شده      
چشم یعقوب زمان در ماتمش دریا شده
اختران اشک جاری زآسمان دیده اش     
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 399"
چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست      
چشمه خورشید برآن ماه خوش منظر گریست
شمع خاموش محبت بود و از بیداد خصم    
همچنان پروانه ای بر شعله آذر گریست
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 398"
صدای ناله ای از کنج زندان  
بگوشم می رسد با چشم گریان
گمانم باشد این صورت مکرّر    
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 397"
هفتمین رهبر دین حجّت دادار توئی     
موسی جعفری و قبله احرار توئی
نوح آل اللهی و مظهر آیات خدای          
ملتزم بحر و لامخزن اسرار توئی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 396"