پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع)

 ای که قلبت در جوانی گشت پیر 
گم نمودی روز و شب را سالهاست
بر تنت جای  همه آزارهاست
تو همان شیر به بند افتاده ای
خسته بر مرگ خودت آماده ای
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 365"
موسی شدی که معجزه ای دست وپا کنی 
راهی برای رد شدن قوم، وا کنی
زنجیر های زیر گلویت مزاحم اند
فرصت نمی دهند خودت را دعا کنی
در یک بدن بجای همه درد می کشی
می خواستی تمام خودت را فدا کنی
وقت اذان مغرب این تازیانه هاست
وقتش رسیده است که افطار وا کنی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 364"
از تازیانه مانده بر رویت نشانی
روحت جراحت دیده از زخم زبانی
زنجیرهای پیر این گردن گواه است
شاید فقط امروز را زنده بمانی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 363"
جز با دوای زهر مداوا نمی شود
یک جای پرت مانده ام و بغض کرده ام
در این سیاه چال دلم وانمی شود
کافیست داغ دوری معصومه و رضا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 362"
من در این کُنج قفس غوغای محشر می کنم
پــــــــیروی از مادرم زهرای اطهر می کنم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 361"
بــــــاب الحوائج، در کُنج زندان 
بــــــا ناله گفتا، در دادن جان
چون مرغ پَر گـشته کُنج قفس نشسته       
خلـــــصنی   یـا      رب 2
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 360"
آن که در کنج قفس مرگ طلب کرده منم
هم چو شمعی شده از جور و جفا آب تنم
روزها پیش دو چشمم چو شب تاریک است
هم دم و هم نفسی نیست مرا جز رَسَنم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 359"
ایام سوگواری موسی ابن جعفر است 
آن نازنین امام که فرزند حیدر است
باب الحوائج است و هفتمین امام  
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 358"
زندان صبر بود و هوای رضای او
شوقش کشیده بود به خلوت سرای او
زندان نبود،چاه پر ازکینه بود و بس
زنده به گور کردن آیئنه بود و بس
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 357"
زیر سنگینی زنجیر سرش افتاده
خواست پرواز کند دید پرش افتاده
میشود گفت کجا تکیه به دیوار زده ست
بسکه شلاق به جان کمرش افتاده
آدم تشنه عجب سرفه ی خشکی دارد
چقدر لخته ی خون دور و برش افتاده
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 356"
تو کاظمین آقا، حاجتمو داده
چقدر دلم تنگه، پنجره فولاده
چه حرمی ،چه گنبدی
حس می کنی، تو مشهدی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 355"
حبیب با حبیب خود، به خلوتی صفا کند
ندانم از چه بـــی گنه، عدو به او جفا کند
سرشک غربتش روان، نوازند زنای جان
نهان ز چـــشم دشمنان، بدوستان دعا کند
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 354"
من دراین کنج قفس غوغای محشر می کنم 
پیروی از مادرم زهرای اطهر می کنم
کاخ استبداد را بر فرق هارون دغا       
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 353"
در کنج بلا ای رضا جانم                
بر دیدن بابا ای رضا جانم
کاهیده گشته پیکرم گوشه ی زندان     
جرم و گناه من بود یاری از قرآن
من به زندان می روم بهر حفظ آن    
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 352"
واویلا،واویلا
زنجیر دست و پای من
شده مونس شبای من
اشک غم تو چشمامه
جونم رو لبهامه
تو لحظه ی آخر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 351"