پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع)

چه عالمی ست عالم باب الحوائجی
با توست نورِ اعظم باب الحوائجی
مهر تو است حلقه‌ی وصل خدا و خلق
داری به دست خاتم باب الحوائجی
در عرش و فرش واسطه‌ی فیض و رحمتی
بر دوش توست پرچم باب الحوائجی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 380"
عجب فضائل عرشی، عجب کمالی داشت
چه قدر و منزلت و جلوه و جلالی داشت
به پیش پرتو خورشید تیره گی محو است
سپیده را چه غمی گر سیاه چالی داشت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 379"
صدای تقتق زنجیر و پیرمردی که
میان محبس اهریمنان گرفتار است
اگر چه بسته به غل پا و گردنش دشمن
ولی هنوز هم او حجتی ز دادار است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 378"
 از زخم و درد و رنج ها منظومه دارم
از عمر خود پرونده ای مختومه دارم
دردی شبیه مادر مظلومه دارم
امشب هوای دخترم معصومه دارم

از اشک، روی گونه ام سِیلی گرفته
بابا کجایی که دلم خیلی گرفته؟!
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 377"
دوباره بر سر خوانت شده ریزه خورت مهمان
اگر روزی کند مادر به دردت می خورم آخر
مگر صحن و سرای تو نمی خواهد سگ دربان؟
نگاه لطف تو بدکاره را هم بُرد در سجده
تفضل کن بر این عاصی نظر کن از سر احسان
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 376"
عمری زدیم از دل صدا باب الحوائج را
خواندیم بعد از ربنا باب الحوائج را
روزی ما کرده خدا باب الحوائج را
ازمانگیردکاش "یا باب الحوائج " را

هرکس صدایش کرد بی چاره نخواهد شد
کارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 375"
میان زندان زار و مضطر
غریبانه، بی یار و یاور
دلم سوزد با یاد مادر
یازهرا.س. ۲
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 374"
همیان بدوش اگر بشوند آفتاب ها
سرریز میشوند زساغر شراب ها
از خوشه های گندم روی کریمشان
چرخش گرفت باز زنو آسیاب ها
میخواستم که شرح دهم معجزات تو..
یک فصه ی شطیطه ی تو شد کتاب ها..
ما فی الضمیر خلق برای تو آشکار
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 373"
بندِ دلم پاره شده
با طعنه های دشمنا
به پیش چشمای ترم
دشنام می دن ب مرتضا
کاری بکن جونِ مرا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 372"
بارالها سیدی سلطان من                
گوشه ی چشمی نما بر ناله و افغان من
بودکی زندان یوسف تیره چون زندان من   
روز من شب شد ازین بی رحمی زندانبان من
بارالها سیدی سلطان من            
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 371"
منکه افتاده کنار قفسم                 
می چکد خون دل از هر نفسم
طائر خسته منم                   
صید پر بسته منم 2
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 370"
سر شب تابه سحر گوشه ی زندان چه کنم     
دل آشفته چه ، گیسوی پریشان چه کنم
گاه پروانه صفت سوختم از هجر رضا          
گاه شمع مرا سینه ی سوزان چه کنم
سر شب تابه سحر گوشه ی زندان چه کنم     
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 369"
یا رب به کنج زندان بر لب رسیده جانم      
زهر جفا رسیده بر مغز استخوانم
آمد مرا به لب جان                         
کجایی ای رضا جان
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 368"
یا رب در این زندان غم زار و زمین گیرم     
از زندگی سیرم
یا رب چه ها بر من گذشت از کینه ی هارون         
این دل شده پر خون
گویا که از روز ازل این بوده تقدیرم             
زین زندگی سیرم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 367"
 موسای طور غربتم  و خسته و بی عصا
مجروح عشق هستم و محکوم بی خطا
افتاده ام به گوشه زندان  بی کسی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 366"