پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع)

وقتی زبان عاطفه ها لال می شود
زنجیر ها در آینه ات بال می شود

در فصل گل بهار تو از دست می رود
بر شاخه میوه های تو پامال می شودادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 8"
آه هر چند غل جامعه بر پیکر داشت
بر تنش باغ گل لاله و نیلوفر داشت

مثل گودال دچار کمی جا شده بود
فرقش این بود فقط سایه ی بالا سر داشت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 7"
ترسی از فقر ندارند گدایان کریم
دست خالی نروند از در احسان کریم

حاجت خواسته را چند برابر داده است
طیب الله به این لطف دو چندان کریمادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 6"
مهر و مه گرچه رو به شاه نکرد
روز را از شب اشتباه نکرد

به کدامین گنه به زندان رفت
 او که در عمر خود گناه نکرد

رگ به رگ شد تمام پیکر او
  رگ غیرت ولی تباه نکردادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 5"
مثل یک تکه عبا روی زمین است تنش
آن قدر حال ندارد که نیفتد بدنش

جا به جا گر نشود سلسه بد می چسبد
آن چنانی که محال است دگر وا شدنشادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 4"
می مکد رشته های بی احساس
نیمه جانی که مانده در تن را

یک نفر هم نمیکند چاره
زخم زنجیر و زخم گردن راادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 3"
دستی رسید بال و پرم را کشید و رفت
از بال من شکسته ترین آفرید و رفت
خون گلوی زیر فشارم که تازه بود
با یک اشاره روی لباسم چکید و رفت
بد کاره ای به خاک مناجات سر گذاشت
وقتی صدای بندگی ام را شنید و رفت
راضی نشد به بالش سختی که داشتمادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 2"
می خواستند داغ تو را شعله ور کنند
وقتی که سوختی همه را با خبر کنند
می خواستند دفن شوی زیر خاکها
تا زنده زنده از سر خاکت گذر کنند
می خواستند شام غریبان بپا کنند
تا بچه های فاطمه را در به در کنندادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 1"