پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع)

 سالها وقتِ   دعایِ   سحرم    خندیدند
درسیه چال به اشکِ  بصرم  خندیدند
سالها  شد سپری در  غل  و  زنجیر عدو
و  به  آزردگی   بال  و  پرم  خندیدند
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 440"
 نگاه خسته ی تان ماتمی به دل انداخت
برای سینه ی ما روضه ی محرم ساخت
دوباره پیرُهن مشکی عزای شما
و باد می وزد از مشهد رضای شما
بخواه تا که کمی روضه خوان شوم آقا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 439"
 از داغ دوری پسرش پیر بود و بس
از این فراق، گریه گلوگیر بود و بس
با اشک چشم آن چه ز لب، گوش می شنید
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 438"
اشک زنجیر به حال بدنم میریزد
گریه بر بی کسی زخم تنم میریزد
آسمان راه گلوی قفسم را بسته
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 437"
  تدبیر کــردند......... قتل ترا بر گـــردن تقـــــــــدیر کردند
 آنهاکه بازهر......... کام ترا از زندگـــــانی ســـــیر کردند
 با تازیــــــانه........ درپیش چشمت کوچه راتصویرکردند
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 436"
من در این زندان هارون روزها سر می کنم
پیروی از جدّ خود ساقیِّ کوثر می کنم
در غُل و زنجیرِ هارون حبس گشتم بی گناه
زیر و رو با ذکر حق کاخ ستمگر می کنم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 435"
در  راه خدا نام علی(ع) زمزمه کرد
دشمن  ز  کلام حقّ او  واهمه  کرد
با هر سخنش کاخ ستم می لرزید
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 434"
الهى به احسانِ ساقىِّ کوثر
روا نیست زندان به اولاد حیدر
خدایا به حقِّ وصىِّ پیمبر
به لطف نگاهى،مرانم از این در
تصدّق نما وُ مشام دلم را
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 433"
پـر می زند دوبـاره قلم در هوای تـو               
چون آسمان گرفته دلش در عزای تو
دیگـر صدای ناله ی شبهـات رفتـه و            
حتـی سحـر بهانـه بگیـرد بـرای تو
  از حال می روی چه قَدَر بین سجده ها  
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 432"
بگیر از من این نیمه جان مرا
ز من بشنو آه و فغان مرا
من آن مرغ باغ بهشتم که خصم
در آتش فکند آشیان مرا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 431"
چهار چوب نگاهت به چهار دیواری
اگر چه روز نداری، همیشه بیداری
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 430"
من کیستـم؟ فـرشتۀ عرش‌آشیانه‌ام
دردا که گشتـه قعر سیـه‌چال، لانه‌ام
از حلقـه‌های سلسلـه بـاشد نشانه‌ها
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 429"
 اگر برآید چو مرغی زپیکر خسته ام پر
پرم سوی بارگاهی که باشد از عرش برتر
به بارگاهی که در آن، هزار موسی ابن عمران
برای خدمت کند رو، به عرض حاجت زند در
ببار گاهی که یوسف گرفته دست توسل
بر آستانی که آن را گرفته یعقوب در بر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 428"
 بریدم از همه تا خلوت وصال گرفتم
که با تو در دل زندان بسته، حال گرفتم
خمید سرو قدم، آب گشت شمع وجودم
مه تمام بُدم، صورت هلال گرفتم
به جای آن که بخوانم زکس برات رهائی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 427"
 طایر عرشم و عمریست اسیر قفسم
خود به زندانم و در دل شده زندان نفسم
شجر طور تجلاّیم و در آب و گلم
لاله ی دامن زهرایم و در خار و خسم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع) 426"