پیامک شهادت امام موسی کاظم (ع)

ای وجودت مطلع الانوار یا موسی ابن جعفر   
ای جلالت برترازگفتار یا موسی بن جعفر
ای رواقت کعبه دل وی حریمت طور سینا    
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 395"
هفتمین برج ولایت موسی کاظم بود     
آن که حبّش بر خلایق واجب و لازم بود
مخزن اسرار حق و منبع فیض وجود    
بهر حفظ دین احمد حافظ و حاکم بود
نور زهرای بتول و سبط محبوب رسول   
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 394"
به شاخه ی گل احساس من لگد می زد
 ز روی دشمنی و کینه وحسد می زد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 393"
بـــــــی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است
ــــون تو باشی در برم، زندان گلستان من است
مونسم در کنج زندان چون کسی جز دوست نیست
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 392"
پیر گشتم کنج زندان ای خدا               
کن خلاصم بار الها زین بلا
سبط پیغمبر بود در گوشه زندان ای خدا      
سلسله بر پای فرمان دار انس و جان چرا
پیر گشتم کنج زندان ای خدا          
کن خلاصم بار الها زین بلا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 391"
توفیق فغان دارم چون چاک گریبانها

خاکستر من مانده بر دامن نیرانها

شد دانهء زنجیرم با پیکر من همخون
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 390"
ای شیعه بر تو باد درود و سلام من

وقت است بشنوید فرازی کلام من

عمرم نه صرف شد به سیه چالها عبث

ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 389"
چون سرو همیشه راست قامت بودی
معنای شرافت و شهامت بودی
در بهت سکوت ظلم هارون عمری
فریاد رسای استقامت بودی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 388"
دیشب درون محبسِ بیداد هارون

 مى گفت موسى با رضایش قصه خون

ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 387"
گوشه زندان مکان موسى جعفر چرا

 این همه ظلم و ستم با آل پیغمبر چرا

گر سر خصمى ندارد با نکویان روزگار
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 386"
چاه زندان قتلگاه یوسف زهرا شده
 چشم یعقوب زمان در ماتمش دریا شده
اختران اشک جارى ز آسمان دیده گشت
چون نهان ماه رخش در هاله غم ها شده
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 385"
چاه زندان قتلگاه یوسف زهرا شده
 چشم یعقوب زمان در ماتمش دریا شده
اختران اشک جارى ز آسمان دیده گشت
چون نهان ماه رخش در هاله غم ها شده
بس که جانسوز است داغ آن امام عاشقان
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 384"
چشم گردون در عزاى موسى جعفر گریست
دیده خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست
گرچه او پروانه حق بود امّا همچو شمع
در مناجاتش ز هجر دوست پا تا سر گریست
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 383"
مردم به غریبی و ندارد کسی خبر  من                دورم ز رضا ، نور دو چشم تر من

                                                معصومه کجایی ، به عزایم بنشینی

                                                ای دختر غمخوار و ضیاء بصر من
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 382"
زنــــــــدانی که غیر از خدا در نظر نداشت
عمری شکنجه دید و کس از او خبر نداشت
هــــــر روز روزه، بود و به هنگام شامگاه
جــــز تـــــازیانه آب و غذایی دیگر نداشت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام موسی کاظم (ع) 381"