پیامک شهادت امام حسن (ع)

امروز طرحی تازه دارد آستانت
رنگی دگر دارد طلای ناودانت
بوی خدا پیچیده در هر جای خاکت
عطری بهشتی می وزد در آسمانت
تا آسمان هفتم انگاری نشستند
صدها فرشته رو به صحن بی کرانت
این جا مهیای چه رخدادی ست امروز؟
این راز شیرین چیست داری در میانت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1183"
 دلِ عالم گرفت از هُرم آهت
فدای کودکان بی پناهت
الهی قلب من آتش بگیرد
شب آخر شبیه خیمه گاهتادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 390"
 ندارد وسعت داغم مساحت
ندیدم بعدِ تو یک روز راحت
مرا از کربلا بردند اما
دلم جا ماند بین قتلگاهتادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 389"
 ندارد وسعت داغم مساحت
ندیدم بعدِ تو یک روز راحت
مرا از کربلا بردند اماادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 388"
مصیبت، طاقتش را سر می آورد
که با خود یک دل پرپر می آورد
از آن تن های غرق خون! بمیرم
هزاران تیر باید در می آورد
تنت خورشیدِ دشت کربلا بودادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 387"
و که آرامبخش این قلوبی
خبر از حال من داری به خوبی
جواب اشک های زینب تو
شده در شام رقص و پایکوبی
شده زخم دل من سخت کاریادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 386"
میسوزد از پـا تـا ســرم زینب کجایی              
شد بی رمق ایـن پیکـرم زینب کجایی
دستم بـه دامـانت بیـا زود در کنـارم           ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 385"
جـان حسین و زینب و عبـاس مـن درود            
رازی خبـر دهم که دل همواره خون نمود
یک ماجرا بگویم از آن کوچه هـای تنگ             
آن کوچه که به جـز منـو مادر کسی نبود
دستم به دست مادر و خندان به کوچه ها            
گام ها بلند ، تـا که به مقصـد رسیم زودادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 384"

کریم های دو عالم به نام زاده شدند
زبانزد همه ی خاص و عام زاده شدند
اگر که ظرف نباشد توقع مِی نیست
شراب ها همه از فیض جام زاده شدند
چقدر خام شدم تا مرا کمی بپزندادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 383"
زهر کاری گشت و درمان بی اثر
مجتبا بسته دگر بارِ سفر
می چکد خون حسینم از بصر
زینبم شال عزا افکنده سرادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 382"
ماه صفر دوباره بزم عزا به پا شد
فاطمه در سه نوبت صاحب این عزا شد
******
حضرت فاطمه در ماه صفر شکسته
گه به عزای بابا گهی پسر نشسته
شال عزا سه نوبت بر سر و سینه بسته
داغِدار ؛ سوگِوار ؛ حضرت زهرا شدهادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام حسن (ع) 381"
فاطمه داغ ، دارد بی شمار فاطمه داغ ، دارد بی شمار
داغ بـابـایـی  والـا تـبــار  فاطمه داغ  ، دارد بی شمـار
سـوگ فرزنـدی بـا اعتبـار  فاطمه داغ  ، دارد بی شمـار
******
غرق انـدوه گردیده جهـان
نقـش غـم بر فرق آسمـان
لرزد عالم زین سوگ گـرانادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام حسن (ع) 380"

 قاسمم را  من به دستت می سپارم یا حسین
بـا امیـدت دیـده بـر  هـم می گذارم یا حسین
 ******
قاسمم دستت امانت     از گلم بنما حضانت
چون علی اکبر جوانت   جان او بسته به جانت
یا حسین زهر جفا بر پیکرم کاری شدهادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام حسن (ع) 379"
 فاطمه صاحب عزا شد واویلا
وقت هجر مصطفا شد واویلا
خون به جام مجتبا شد واویلا
مضطر از داغ رضا شد واویلاادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام حسن (ع) 378"
 واویلا ، واویلا     از غصه و بلا
از جور اشقیا     از غصه و بلا
******
آید به گوشِ جان ، بازم صدایِ غم
دل کرده آشِیان ، اَندر سرایِ غم
غوغا شده از این ، پیغامِ جبرئیل
وقت وداع شد و ، هنگامة رحیلادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام حسن (ع) 377"