پیامک شهادت امام علی (ع)

شاهدان را شمس دلبر حیدر است
نیست کس را در جهان این منزلت
معنی نفس پیمبر حیدر است
من چه گویم از مقام و منسبش
صاحب صهبای کوثر حیدر است
در مقام او همین بس تا به حشر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1310"
با آن که آفریده شده ست آدم از خدا
مولاست بنده ای که ندارد کم از خدا
ای اتفاق ممکن ناممکن ای علی (ع)
ای جوهر تو ، هم ز تو پیدا ، هم از خدا
بین تو و خدا ، الف الفت است و عشق
علم از تو سربلند شد و عالم از خدا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1309"

ما باده در پیاله ی عمار می خوریم
پایِ بساط میثم تمار می خوریم
تنها به خرج حیدر کرار می خوریم
خرده نگیر! بر در و دیوار می خوریم
این عُرف شرعی ست، به مقدار می خوریم
مائیم و جرعه های ز پیمانه ریخته
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1308"
عشق بوده ست که با دست خدا از اول
خِشت خشتِ همه را با برکاتِ نفسش
پایِ خاکستر خود کرده بنا از اول
آسمان عطر نفس های تو را دارد ای
قُوَت بالِ کبوتر شده ها از اول
تاری از معجزه ی سبز توسل بوده ست
بین چشمانِ تو و این دلِ ما از اول
نفسی دلهره و ثانیه ای دلتنگی
کار عاشق همه این بوده چرا از اول
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1307"
یک شمع دارند عارفان آنهم علی المرتضاست
یک جلوه دارد این جهان آنهم علی المرتضاست
یک روح دارد شیعیان آنهم علی المرتضاست
یک راه دارد رهروان آنهم علی المرتضاست
یک نابغه دارد زمان آنهم علی المرتضاست
قدسی شجر نیکو ثمر والا گهر صاحب نظر
فرخنده فر بهجت اثر احمد سیر قرص قمر
هم دادور هم داد گر قدرت قدر فخر بشر
هم نامور هم تاجور هم صاحب تیغ دو سر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1306"
ای دو جهان طور تجلای تو
گنــج خداونــد، تـولاّی تــو
ارض و سما خاک کف پای تو
روی خـدا روی دل‌آرای تـو
روح دو پهلوی نبی، همسرت
بیـت خــدا زادگـهِ مـادرت
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1305"

دوست دارم خاک باشم در ره پای علی
تاکنم در رهگذار او تمنای علی
دوست دارم اشک باشم چشمه چشمه، جوبه جو
تا که قطره قطره افتم درقدمهای علی
دوست دارم باد باشم با امید و آرزو
سرنهم مثل نسیم صبح برپای علی
دوست دارم چون کبوتر باشم و با بال شوق
پر زنم تا گلشن سبزو دل آرای علی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1304"
اشک محبتی که نشیند به روی ما
امید می رود که شود آبروی ما
مارا چه حاجت است به مینای دیگران
لبریز عشق دوست بود تا سبوی ما
دلدادگان گلشن سبز ولایتیم
زین باغ لاله خیز بود رنگ وبوی ما
فردا به احترام علی باز می شود
درهای رحمت احدیت به روی ما
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1303"

با آن دواتِ ناب که زمزم مُرَکَّبش
 جبریل می نویسد از آن حُسن مطلبش
جبریل می نویسد از اوصاف مرتضی
 با آن زبان عرشی و خطِّ مُعَرَّبش
وصفش برون ز حدِّ گمان بشر نوشت
 با دست چینی از کلماتِ مُرتَّبش
آمیزه ای ز نام خداوند نام او
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1302"
اگر ما با علی باشیم در دنیا علی با ماست
نه تنها اندر این دنیا که در عقبا علی با ماست
علی با حق و حق با او گواهم پنح دم یا هو
به ابجد سیر کن تا بنگری معنا، علی با ماست
مسیح از مرتضی پرسید راه آسمان ها را
بگو بر پیروان مکتبِ عیسی علی با ماست
ز لطفش نامهٔ اعمال شیعه می شود اصلاح
علی پرونده ها را می کند امضا، علی با ماست
خروشان موج در پیش و از طوفان چه می ترسی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1301"
امشب در میخانه، حق است که کوبیدن
لعل لب ساقی را حیف است نبوسیدن
گر مستم و هوشیارم، گر خوابم و بیدارم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1300"
بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علی ست
هر که گوید یا علی، در روز محشر با علی ست
در طواف کعبه گر با دیده ی دل بنگری
هر طرف آئینه ای باشد کزان پیدا علی ست
گر خدا خوانم علی را، کفر باشد کفر محض
به که گویم المثنای حق یکتا علی ست
ای یهودی، ای مسیحی، ای مسلمان، ای فلان!
رکن کعبه، چلچراغ مسجد الاقصی علی ست
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1299"

 این سؤال از منطق مولا علیست
گفت فرزندم حسن جان، عقل چیست
گفت دل را آنچه بسپردی به او
هر چه پیش آید نگهدارش نکو
باز پرسید آن امام دادگر
دور اندیشی چه باشد ای پسر
گفت چون فرصت تو را آمد به دست
زود کن اقدام در کاری که هست
باز پرسید آن امام ممتحن
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1298"

طبع شعر کمیت می خواهم
مدد از اهل بیت می خواهم
طبع خواهم به وسعت دو جهان
که گشایم به وصف شیعه دهان
کیست شیعه حقیقتی مظلوم
یک تجسّم زچارده معصوم
شیعه یعنی کتاب اهل البیت
شیعه یعنی شرار شعر کمیت
شیعه یعنی روایتی کامل
شیعه یعنی قصیده ی دعبل
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1297"
 مصطفی جانانِ کلِّ خلقت و جانش علی است
در حقیقت حق اگر حقّ است میزانش علی است
دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا
نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علی است
هیچ می دانی که باشد مسلم کامل عیار
آنکه در طیّ طریق آغاز و پایانش علی است
بی علی هرگز نشاید دم زدینداری زدن
کلِّ ایمان را کسی دارد که ایمانش علی است
زآن کتاب الله می بالد که از بدو نزول
هل اتی و کوثر و تطهیر و فرقانش علی است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام علی (ع) 1296"