پیامک ولادت امام مهدی (ع)


تشنگان را سحاب پیدا شد
رحمت بی‌حساب پیدا شد
در دل این کویر تفیده
بهر جوشید و آب پیدا شد
چشم‌ ِچشم‌انتظارها روشن
روی حق بی‌نقاب پیدا شد
در جمال منورِ یک ماه
چارده آفتاب پیدا شد
بامدادان ز نکهت یک گل
یک گلستان گلاب پیدا شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 390"
روز میلاد امام انس وجــــــــــان آمد خوش آمد
موسم شور و سرور شیعیـــــــان آمد خوش آمد
حجت حق مهــــــــدی صاحب زمان خوش آمد
خوش آمــــد، خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد
گــــشته از دامان نرجس غنچه ای زیبا شکوفا
روشن از رخسار او شد چشم حیدر قلب زهرا
در گلستان ولایت آن گــــــــل خندان خوش آمد
خـــــوش آمد، خوش آمد، خوش آمد، خوش آمد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 389"

آفرینش از گُـــــــــــــــــــــل نــــــــــــرگس گلستان امشب
آسمان دریـــــــــــــــــــــــا ولی دریای غُفران است امشب
ســــــــــــــــامره سر سبز تر از باغ رضوان است امشب
گــــــــــــــــام گامش بوسه گاه حور و غلمان است امشب
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 388"

حجت ابن الحسن خوش آمد، خوش آمد
رهـــبر بت شکن خوش آمد، خوش آمد
آسمـــــــــــان و زمین دارد این زمزمه
جلوه گر شـــــــــــــد رُخ یوسف فاطمه
این جشن ولادت مبــــــــــارک بر همه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 387"


حجت ابن الحسن خوش آمد، خوش آمد
رهـــبر بت شکن خوش آمد، خوش آمد
آسمـــــــــــان و زمین دارد این زمزمه
جلوه گر شـــــــــــــد رُخ یوسف فاطمه
این جشن ولادت مبــــــــــارک بر همه
چراغِ انجمن خوش آمد، خـــــــوش آمد
در نیمـــــــــــۀ مــــــــاهِ شعبان المعظم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 386"
دوستان هنگام بینایی شده        
طلعت مهدی تماشایی شده
این امید هر نبی و هر ولی است    
پای تا سر هم محمد و هم علی است
این پسر چشم و چراغ فاطمه است         
این گل امید باغ فاطمه است
شمع جان عالمین است این پسر           
طالب خون حسین است این پسر
این چراغ بزم در قلب شب است           
این نوید انتقام زینب است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 385"
مظهر حسن سرمدی                        
یابن الزهرا
قائم آل رسول                              
یابن الزهرا
آئینۀ محمّدی                             
یابن الزهرا
دسته گل محمّدی                       
یابن الزهرا
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 384"
با خنده شکوفا                                       
لبهای حسن شد
بر دامن نرگس                                    
پیدا یاسمن شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 383"
مژده ای دل شب نیمه شیعیان آمد        
بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد
بانگ تکبیر نگر در همه عالم برپاست          
همه گویند مگر جلوۀ یزدان آمد
عالم کون و مکان در طرب و وجد سرور           
حور و غلمان و ملائک همه خندان آمد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 382"

ابا صالح ابا صالح یا مولا 
دل می زنم دل می زنم به دریا
دم می زنم دم می زنم ز مولا
به یار دیگه یه بار دیگه می خونم
از خورشید زمین و آسمون ها
ابا صالح ابا صالح یا مولا 
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 381"
کوکب است این که ز دامان سحر می ریزد  
یا که در مقدم تو سکّه زر می ریزد
چون که از راه رسد موکب فرخنده تو        
در رهت آنچه فلک داشت گهر می ریزد
این شهاب است که ریزد به افق از هر سو   
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 380"
امشب سرای عسکری مهری درخشان آمده 
کز نور رویش شرمگین خورشید تابان آمده
روی زمین از مقدمش ما ناصفاهان آمده     
از مقدم شاه زمان عالم گلستان آمده
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 379"

مژده ای دل که شب نیمه شعبان آمد   
بر تن مرده و بی جان جهان جان آمد
بانگ تکبیر نگر در همه عالم برپاست   
همه گویند مگر جلوه ی یزدان آمد
عالم کون و مکان در طرب و وجود و سرور   
حور و غلمان و ملائک همه خندان آمد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 378"
شادی کنید ای شیعیان چون ماه شعبان آمده  
بر این زمین آسمان مهر درخشان آمده
از دامن نرجس بدان یک ماه تابان آمده               
بر یاری درماندگان مهدی شتابان آمده
بانگ طرب از هر طرف از سوی نیکان آمده
وقت سرور و شادی ختم رسولان آمده
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 377"
در نیمه شعبان شد ، نور حق عیان به به   
صاحب الزمان آمد شاه انس و جان به به
ای شیعه نما شادی ، با کمال آزادی      
زان که مهدی و الهادی شد رخش عیان به به
در نیمه شعبان شد ، نور حق عیان به به
صاحب الزمان آمد شاه انس و جان به به
شیر کردگار آمد ، ختم هشت و چار آمد   
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام مهدی (ع) 376"