پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع)

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این              نیست ما بی خبران را خبری بهتر ازاین
بهر پرواز به کاشانه قاف ملکوت                    حق نداده است مرا بال و پری بهتر از این
هر کسی را اثری هست گرانمایه و من             بین اشعار ندارم اثری بهتر از این
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 180"

ای اساتید دو گیتی طفل ابجد خوان تو         نور دلها تا ابد از مشعل عرفان تو
علم هستی گوهری از بحر بی پایان تو        عقل وعشق و روح محو و مات و سرگردان تو
آفرینش در کنار سفره ی احسان تو              جان جان عالم استی جان ما قربان تو
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 179"

آیینه را به نور تماشا، تبسمی
ای جلوه‌ی نماز، که خورشید هفتمی
سر می‌زند ز مشرق نامت، سپیده‌گاه!
عرش خدای را به تکلم، تجسمی!
مرهون نام توست، شفاخانه‌ی قضا
ای قبله ای که مرکز حاجات مردمی
هر صبح و شام نور تو در جلوه، یا عزیز!
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 178"

شد با صفا خانه ‏ى توحید
نور خدا در افق تابید
شد با صفا خانه‏ ى توحید
ششم امام جان به قربانش
یک گل شکفت از گلستانش
شد باصفا خانه‏ ى توحید
نسل بتول آیت کوثر
هفتم امام نسل پیغمبر
شد باصفا خانه‏ ى توحید
موساى کاظم گل ایمان
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 177"

چو اشک دیده ‏ى عشاق حق، دل ها مصفا شد
قلوب شیعیان از روشنى چون طور سینا شد
اگر بینى فضاى آفرینش گشته عطر آگین
گل روى امام موسى کاظم شکوفا شد
به روز هفتم ماه صفر در شهر پیغمبر
جمال دیگرى از ذات پاک حق، هویدا شد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 176"

آن درگهى که پایه‏‌اش از عرش برتر است
دولت‏ سراى حضرت موسى بن جعفر است
آیینه جمال خداوند سرمدى
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 175"

اگر بر آید چو مرغى ز پیکر خسته ‏ام پر
پرم سوى بارگاهى که باشد از عرش برتر
به بارگاهى که در آن، هزار موسى بن عمران
براى خدمت کند رو، به عرض حاجت زند در
به بارگاهى که یوسف گرفته دست توسل
بر آستانى که آن را گرفته یعقوب در بر
خلیل را کعبه ى جان، ذبیح را قبله ى دل
مسیح را بیت اقصى، کلیم را طور دیگر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 174"
هر شاعری ست در تب تضمین چشم تو
از بس سرودنی ست مضامین چشم تو
چشم جهان به مقدمت ای عشق روشن است
از اولین دقایق تکوین چشم تو
ما را اسیر صبح نگاه تو کرده است
آقا کرشمه های نخستین چشم تو
از ابتدای خلقت عالم از آن ازل
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 173"
آنجا که عاشقی است همیشه فضای ماست
درمرغزار دربه دری ردپای ماست 
وقتی که نان سفره ما از محبت است
صد ها هزار حاتم طائی گدای ماست
دین وطریقت همه انبیا علیست
ای مدعی بدان تو که این ادعای ماست
ناخالص است دین بدون علی سرشت
شاه غدیر صاحب رکن ولای ماست
مثل کلیم تکیه به جایی نمی زنیم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 172"
بزم ما را نبود زیب و فرى بهتر از این

نیست ما بى خبران را خبرى بهتر از این

بهر پرواز به کاشانه قاف ملکوت

حق نداده است مرا بال و پرى بهتر از این

هر کسى را اثرى هست گرانمایه و من

بین اشعار ندارم اثرى بهتر از این

آمد این مژده نگوشم سحر از عالم غیب
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 171"

سر تا به پا نوری و زیبایی چو مهتاب

تو جاری هستی و زلالی جلوه ی آب

تاویل آبات محبت هستی ای نور

اسپند آرید آریا چشمان بد دور

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 170"
بر پای مقدم های گل بارانت ای یار

هر عاشقی گردد فدا، موسی بن جعفر (ع)

ای صد چو حاتم سائل یک گوشه چشمت

لطفی نما بر این گدا، موسی بن جعفر (ع)

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 169"

صبح انوار هدایت
صبح انوار هدایت موسى کاظم بود
صاحب سرّ ولایت، موسى کاظم بود…
آن گلستان ولایت کز نسیم او دمید
گلبنى در هر ولایت، موسى کاظم بود
عقل در تفسیر آیات کمالش کى رسد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 168"
سالار اهل دین
آن درگهى که پایه‏اش از عرش برتر است
دولت‏سراى حضرت موسى بن جعفر است
آیینه جمال خداوند سرمدى
هم مظهر علوم و خصال پیمبر است
در جبهه مبارکش، آثار زهد و علم
لعلِ لبش، علامتى از حوض کوثر است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 167"
شمیم جنت
موساى عیسوى دم، هفتم امام شیعه
از کاظم غیظ افزود بر احترام شیعه
آید شمیم جنت زد بر مشام شیعه
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام موسی کاظم (ع) 166"