پیامک ولادت امام جعفر صادق (ع)

 سیدی مدح تو گویم که تو ممدوح خدائی

ششمین حجت حق نجل رسول دو سرائی

صادق الوعدی و مصداق صداقت همه جائی
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک شهادت امام جعفرصادق (ع) 349"
بار دیگر کینه توزی با علی آغاز شد / نیمه ی شب خانه ای را با لگد در باز شد
در هجوم غم، سکوت کوچه ها در هم شکست / این نوای جان خراش پیرمردی خسته استادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس شهادت امام جعفرصادق (ع) 206"
ای روح صداقت از دم تو
ای گوهر علم از یم تو
زیبندة توست نام صادق
الحق که تویی امام صادق
بر هر سخنت ارادت علم
در هر نفست ولادت علم
میلاد تو ای ولیّ سرمد
شد روز ولادت محمدادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 120"
در هفدهم ربیع جلّ الخالق
هم جشن ولادت رسول مدنی
کز مشفق دین دمد دو صبح صادق
هم عید ولادت امام صادق (ع)
طلوع آفتاب و ماه
امشب که صفا با دل و جان همراه استادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 119"
به هر کرانه سر زده روشنی صبح امید
باد بهار عاشقان ، به جانب چمن وزید
ز مشرق طلوع نور ، صبا رسد به صد نوید
به گوشه‌ی بنفشه زار ، یک گل تک دانه دمید
گلی که چشم دو جهان ، شبیه او دگر ندید
ز آسمان ز کهکشان ، زمزمه می رسد به گوش
کسی به جمع قدسیان ، نمانده ساکن و خموش
عیان شده ز بی نشان ، نشان جنبش و خروش
داده سبو بر همگان ، ساقی مستِ مِی فروش
هر که در این دایره بود ، کوثر ناب سرکشید
میان باغ و گلسِتان ، گل یگانه می رسدادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 118"
جشن خدا بـه وسعت دنیا مبـارک است
تکرار عیـد دیگـر «طاهـا» مبـارک است
در لیلـــۀ ولادت پیغمبــــر عظیــــم
میـلاد علـم و دانش و تقوا مبارک است
بـر «باقـرالعلـوم» کـه آیینـۀ خـداست
دیــدار روی حـیِّ تعالـی مبـارک است
عیــدِ ولادتِ ششمیـن حجّــت خــدا
بر احمد و به حیدر و زهرا مبارک است
آییـن مـاست جعفـری از لطـف کبـریاادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 117"
نه چون خط نیکویت اندر ریاحین
نه چون سنبل مویت اندر حدایق
نه زیباست با قامتت شاخ طوبی
نه لایق به سرو قدت  نخل باسق
تویی دوحه بوستان معارف
تویی گلبن  گل  ستان حقایق
تویی عقل اقدم تویی روح عالم
محیط دوایر مدار مناطق
تویی منطق حق و فرمان مطلق
إلی الحقِ داعٍ و بالحق ناطقادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 116"

ای روح صداقت از دم تو
ای گوهر علم از یم تو
زیبنده ی تو است نام صادق
الحق که تویی امام صادق
بر هر سخنت ارادت علم
در هر نفست ولادت علم
میلاد تو ای ولی سرمد
شد روز ولادت محمد
در هفدهم ربیع الاولادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 115"
چون از افق برآید انوار صبح صادق
در پاى سبزه بنشین با همدمى موافق
شد موسم بهاران پرلاله کوهساران
بستان پر از ریاحین صحرا پر از شقایق
بلبل که در غم گل مى کرد بى قرارى
شکر خدا که معشوق آمد به کام عاشق
یک سو نشسته خسرو در بزمگاه شیرین
یک سو نهاده عذرا سر در کنار وامق
ابر بهار گسترد دیباى سبز در باغ
باد از شکوفه افکند بر روى آب قایق
بر آستان معشوق تسلیم شو که آن جاادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 114"
رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را
دل رها شده از محنت خلایق را
دلی که پر زده تا آستان احسانت
که غرق نور اجابت کنی دقایق را
بر این کویر ترک خورده‌ی دل خسته
ببار جرعه ای از کوثر حقایق را
مرید صبح نگاه تو می برد از یاد
مگر ترنم «قال الامامُ صادق» را؟
نگاه لطف تو آقا به دل بها دادهادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 113"

آنان که شکوه در حقایق دیدند
گل را ورقی ز حُسن خالق دیدند
پُر نورترین ستارۀ دنیا را
در آینۀ امام صادق دیدندادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 112"

ای صداقت تا قیامت بنده ای از بندگانت
ای کرامت سائلی از سائلان آستانت
ای علوم انبیا و اولیا زیر زبانت
ای اساتید جهان پیوسته مرهون بیانت
ای سلام حق به آباء تو و بر خاندانت
جان جان عالمی جان ها فدای جسم و جانت
کیستی تو کیستی تو، وجه رب العالمینی
نور داور، روی قرآن، روح ایمان، رکن دینیادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 111"
چه بی قراره دلای عاشق     اومده از ره امام

صادق
از آسمون خبری درراهه
شب، شب شادی آل اللهه
جشن میلاد رسول اللهه
شکر خدا که به کامه ایام     اومده از ره رهبر
ادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 110"
 سلام ای گل خاتم المرسلین
مصفا شده از تو عرش برین
بهشت خدا جلوه ی روی تو
شب عارفان چله ی موی تو
شکفته ز چشمت گل رازقی
ولای تو سرلوحه ی عاشقی
شبستان قلب تو خلد برین
رواق نگاه تو حشر آفرین
مسیحای صدها مسیحا تویی
چراغ شب تار موسی تویی
به گرد سرت ای مه دلنشینادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 109"
من همان باده نوش جام توام
بلبل مست روی بام توام
بی نگاهت غزل نمی خوانم
شاعر فیض مستدام توام
ششمین آینه سلام آقا
آرزومند یک سلام توام
به پر زخمی ام نگاه کنید
آه؛ محتاج التیام توامادامه مطلب
ادامه مطلب "اس ام اس ولادت امام جعفرصادق 108"