پیامک ولادت امام محمد باقر (ع)


 حــامل عــلم نـبی را صـلوات
چهـارمین پور ولی را صــلوات
پنجمین نــور امــامت  باقــــر
هـفتمین مـهر جـلی را صـلوات
٭   ٭   ٭
شاهی که علوم حق شد از او ظاهر
  نام  و لقبش محمد  است و  باقر
دریــای  ســخای  او  نــدارد  اول
صــحرای ولای او نــدارد آخــر
٭   ٭   ٭
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 170"
شب اول رجب دل من بی تابه
که شب تولده نوه ی اربابه
آسمونا ستاره بارونه     کل زمین آیینه بندونه
کاش ببینم چنین شبی آقا
دور تا دور بقیع چراغونه
یابن الزهرا یابن الزهرا آقام آقام
******
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 169"
به حقّ یا ربّ و     یا باطن و ظاهر
یا مولا أدرکنی        یا حضرتِ باقر
می کنم زمزمه خوش آمدی
دلبر ما همه خوش آمدی
یوسف فاطمه خوش آمدی ، سیّدی
سیّدی ای عزیز فاطمه
******
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 168"

وقت عشق است چشم تر بدهید
شمع ها مژده ی سحر بدهید
کار دل گیر یک نگاه شماست
بر مناجات من اثر بدهید
از شلوغی شهر بیزارم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 167"

شهر مدینه غرق شادی بود آن شب     
آکنده از بانگ منادی بود آنشب
آنشب شفق آئینه دار لطف حق بود      
چشم انتظار جلوه نص علق بود
آنشب عَلم را عِلم بر بام فلق بود     
شادی کتاب آفرینش را ورق زد
آنشب قلم شمشیر خور ار تیز می کرد   
پیمانه اندیشه را لبریز می کرد
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 166"
ای لاله باغ آفرینش               
آیینه جان چراغ بینش
ای نام تو در کتاب هستی       
دیباچه ی آفتاب هستی
مهر از تو گرفت گرمی خوبی        
ماه از تو فروغ راه پویی
گنجینه ی آسمانی             
سرلوحه دفتر معانی
علم از تو کمال سروری یافت  
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 165"
ای کوی تو قبله گاه مردم            
همنام نبی امام پنجم
باشد چو قضا ، قدر مطیعت        
هر گاه کنی به او تحکّم
جز جدّ گرامیت محمد          
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 164"
گفت پیغمبر به جابر گر که دیدی آن امام    
می رسانی جانبش از من درودی و سلام
آن امام پنجمین است با درایت حلم را    
باقر است یعنی کسی که می شکافد علم را
جامع سبطی رسول و نور عین          
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 163"
ای آینه ی جمال احمد       
وای نام گرامی ات محمد
سرخیل اوائل و اواخر        
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 162"
اول ماه رجب شد جلوه گر ماهی تمام
کآمد از هفت آسمان و مهر گردونش سلام
اختر چار آسمان و آسمان هفت مهر
یوسف دو فاطمه نور دل خیر الانام
نسل در نسلش همه خیرالورا خیرالبشر
خود امام ابن امام ابن امام ابن امام
مشعل بزم معارف باقر کلّ علوم
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 161"
هلال ماه رجب! نـاز کن بـه ماه تمام
ز یازده مـه دیگر تو را سلام سلام
سلام بر تو که در دامن تـو می‌تـابد
فروغ حسن خدا از جمال چار امام
ولادت دو محـمد، ولادت دو عـلی
کدام ماه، چنینش سعادت است و مقام؟
چه ماه ‌روح‌فزایی که در نخستین شب
امـام پنـجم مـا شـد ولادتش اعـلام
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 160"

نوری آمد وجود من گم شد
چشم من باز پر تلاطم شد
شرشر اشک روی گونه ی من
شد سرازیر و قدر یک خم شد
گریه از شوق چه صفا دارد
شب میلاد نور پنجم شد
اشک اذن دخول ما بود و
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 159"
ماه رجب سلام! که ماه محمّـدی
یـادآورِ شکـوه گلستـان احمـدی
آیینـه‌دارِ نــور خداونـد سرمـدی
از شـرقِ رحمتِ ازلـی باز سرزدی
ماه تـو نـور بـر دل اهل‌نظر دهد
میلاد چار حجت حق را خبر دهد
آغـاز مـاه تـو کـه به نام پیمبر است
میـلاد پنجمیـن ولـی‌اللهِ ‌اکبـر است
کز چار بحـرِ نور، فروزنده‌گوهر است
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 158"

باز عطر نسیم مى‏ آید          
بوى یار کریم مى‏ آید
در میخانه باز مى‏ گردد      
وقت فیض از نماز مى ‏گردد
پسرى آمده پیمبر رو        
غنچه ‏اى آمده بهشتى بو
نور پنهان و منجلى باشد       
او طلوع مه على باشد
شجر طیبه ثمر داده           
ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 157"
فصل بهار آمد و عالم معطر است 
بوى نسیم صبح بسى روح پرور است 
گویا ز خلد مى ‏وزد این باد مشکبیز 
کاین سان دماغ ابر ز بوى خوش‏تر است

ادامه مطلب
ادامه مطلب "پیامک ولادت امام محمدباقر (ع) 156"