پیامک حدیث

خداوند حاجت تورا می داند و میداند که چی میخواهی ولی دوست داردکه حاجتهای خود را به درگاه او شرح دهی .(امام صادق ع)
281
وقتی کار به نهایت رسید راه چاره پیدا می شود . پیامبر اکرم( ص )
282
از ارتکاب معصیتهاى الهى (حتى ) در نهان خوددارى کنید زیرا آن خدایى که شاهد است خود نیز حاکم است .
امیرالمومنین (ع)
283
ادامه مطلب "پیامک حدیث 40"
سخن نیک بگویید تا بدان شناخته شوید و کار نیک کنید تا از نیکوکاران شوید.امام علی (علیه السلام)
274
امام علی ع:
روز انتقام مظلوم از ظالم شدیدتر است . از روز ستم کردن ظالم بر مظلوم .
275
امام علی ع:
بزرگی خالق نزد تو ،مخلوق را در چشم تو کوچک می کند.
276
ادامه مطلب "پیامک حدیث 39"
امام صادق (ع)

کسی که خدا خیر خواه او باشد

محبّت حسین و شوق زیارتش را در دل او می اندازد
267
امام علی (ع)

قلب شخص نادان در زبان اوست

و زبان شخص خردمند در قلب اوستی
268
امام صادق (ع)

خداوند عزوجل فرمود هرگاه کسی که مرا می شناسد نافرمانی ام کند

کسی را که مرا نمی شناسد بر او مسلّط می گردانم
269
ادامه مطلب "پیامک حدیث 38"
امام صادق (ع)

از خدا بترسید و کسی از شما بر دیگری حسد نوَرزد
260
امام صادق (ع)

بردباری به عنوان یاری کننده کافی است و فرمودند :

اگر بردبار نیستی خود را به برداباری وادار
261
امام باقر (ع)

با هوای نفسانی خود مبارزه کن

همانگونه که با دشمنت مبارزه می کنی
262
ادامه مطلب "پیامک حدیث 37"
رسول خدا (ص)

خوشا آنکه زیادی دارایی‌اش را انفاق کند

و زبانش را از زیاده گویی نگه دارد
253
امام علی (ع)

صبر به سوی سختی های زمانه تیر می افکند

و بی تابی از یاری کنندگان  زمانه است
254
امام باقر (ع)

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست
255
ادامه مطلب "پیامک حدیث 36"
امام علی (ع)

بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند

و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند
246
امام صادق (ع)

زکات چشم به دیده عبرت نگریستن

و چشم پوشی از شهوات و مانند آن است
247
امام صادق (ع)

همنشینی با صالحان، انسان را به سوی صلاح رهنمون می‌شود
248
ادامه مطلب "پیامک حدیث 35"
امام علی (ع)

هر که با مردم مدارا کند از مکر آنها ایمن گردد
239
امام علی (ع)

خشم فرد خشمگین را پست می کند

و عیب های او را آشکار می سازد
240
رسول اکرم (ص)

در بهشت مقامی است که به آن دست نیابد

مگر پیشوای دادگر یا خویشاوندی که زیاد صله رحم به جا آورد و یا عیالوار صبور
241
ادامه مطلب "پیامک حدیث 34"
امام جواد (ع)

هر که گوش به گوینده اى دهد به راستى که او را پرستیده

پس اگر گوینده از جانب خدا باشد در واقع خدا را پرستیده

و اگر گوینده از زبان ابلیس سخن گوید به راستى که ابلیس را پرستیده است
232
امام جواد (ع)

کسى که بر مرکب شهوات سوار است

از لغزش درامان نخواهد ماند
233
امام جواد (ع)

کسى که آگاه به ظلم است

و کسى که کمک کننده بر ظلم است

و کسى که راضى به ظلم است هر سه شریکند
234
ادامه مطلب "پیامک حدیث 33"
پیامبر اکرم (ص)

هرگاه انسان چهل ساله شود و خوبیش بیشتر از بدیش نشود

شیطان بر پیشانى او بوسه می ‏زند و می ‏گوید :

این چهره ‏اى است که روى رستگارى را نمی ‏بیند
225
پیامبر اکرم (ص)

خداوند بندگان غیرتمند خود را دوست دارد
226
امام صادق(ع)

دوست ندارم جوانی از شما را جز بر دو گونه ببینم

دانشمند یا دانشجو
227
ادامه مطلب "پیامک حدیث 32"
امام صادق (ع)

عقل راهنمای مؤمن است
218
پیامبر اکرم (ص)

هر دردی دوایی دارد و دوای گناهان استغفار کردن است
219
پیامبر اکرم (ص)

فرزند آدم وقتی تن تو سالم است و خاطرت آسوده است

و قوت یک روز خویش را داری ، جهانگر مباش
220
ادامه مطلب "پیامک حدیث 31"
امام علی (ع)

به کسی که تو را امین شمرده خیانت مکن

هر چند او به تو خیانت کرده باشد

و راز او را فاش مساز

اگر چه او راز تو را فاش ساخته باشد
211
پیامبر اکرم (ص)

هر کس دنیایش را دوست داشته باشد به آخرت خود زیان می رساند
212
پیامبر اکرم (ص)

برترین ایمان آن است که بدانی خداوند همه جا با توست
213
ادامه مطلب "پیامک حدیث 30"
رسول خدا (ص)

خوشا آنکه زیادی دارایی‌اش را انفاق کند

و زبانش را از زیاده گویی نگه دارد
204
امام علی (ع)

صبر به سوی سختی های زمانه تیر می افکند

و بی تابی از یاری کنندگان  زمانه است
205
امام باقر (ع)

خوبی دنیا جز در پیوند با برادران و آشنایان نیست
206
ادامه مطلب "پیامک حدیث 29"
امام علی (ع)

بزرگوار کسی است که آبرویش را با مالش حفظ کند

و فرومایه کسی است که مالش را با آبرویش حفظ کند
197
امام صادق (ع)

زکات چشم به دیده عبرت نگریستن

و چشم پوشی از شهوات و مانند آن است
198
امام صادق (ع)

همنشینی با صالحان، انسان را به سوی صلاح رهنمون می‌شود
199
ادامه مطلب "پیامک حدیث 28"
امام رضا علیه السلام

مردم به انجام روزه امر شده‏ اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند

و به واسطه آن فقر و بیچارگى آخرت را بیابند
190
رسول خدا صلى الله علیه و آله

براى هر چیزى زکاتى است و زکات بدن ها روزه است
191
رسول خدا صلى الله علیه و آله

روزه سپر آتش (جهنم) است

یعنى بواسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در امان خواهد بود
192
ادامه مطلب "پیامک حدیث 27"
امام صادق (ع)

محبوبترین بندگان نزد خدا کسی است که در گفتارش راستگو باشد

و در گزاردن نماز و آنچه بر او واجب کرده مواظبت و امانت پرداز باشد
176
امام علی (ع)

همانا هر مومن آرام  وبا وقار و نرم خوئی اهل بهشت است
177
امام علی (ع)

شجاعت پیروزی آماده و فضیلتی آشکار است
178
ادامه مطلب "پیامک حدیث 26"