پیامک تابستان

چو تابستان شد و هنگام کنکور/ هزاران بار رفتم تا لب گور
پشیمان گشته ام از کردۀ خویش/ نبرده علم کار بنده را پیش !
43
ااگر در شبی تابستانی صدای کف زدن به گوشتان رسید

 صدای بزن و بکوب  و پایکوبی نیست!

آگاه باشید که یکی از ابنای بشر دست خالی

 به نبردی تن به تن با پشه و انبوه دژخیمان خونخوار رفته است!
44

تابستونه هــوای پــشــت بـام شب پر سـتاره          بــه آدم مـیــدهـد عـمـــر دوبــــــار

اوز زیـبـاتـراز هر سرزمـیـن است           بهشـت دنـیـوی گویـنـد هـمین است
45
ادامه مطلب "پیامک تابستان 5"
سلام خوبی !؟
تو این تابستون و گرما کولر هم جواب نمیده !
آدم یخی مثل تو میتونه چاره کار باشه !
پیش ما بیا !
36
سلام خوبی ؟ خواستم بهت بگم دیگه رفتیم تو فصل تابستون ! بیماری وبا تو این فصل زیاد میشه !
خلاصه کمتر با آفتابه آب بخور !
37
از مهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی ، تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست !
38
ادامه مطلب "پیامک تابستان 4"
در این تابستان داغ نگاهای سردت کشنده تر از گرما ست و من
در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک میکنم
29
سلام خوبی !؟
تو این تابستون و گرما کولر هم جواب نمیده !
آدم یخی مثل تو میتونه چاره کار باشه !
پیش ما بیا !
30
حیف نون کولرش خراب میشه
به بچه هاش می گه: مگه نگفتم ۴ نفری جلو کولر نشینید !؟
31
ادامه مطلب "پیامک تابستان 3"
سلام خوبی ؟ خواستم بهت بگم دیگه رفتیم تو فصل تابستون ! بیماری وبا تو این فصل زیاد میشه !
خلاصه کمتر با آفتابه آب بخور !
15
از مهمترین مزیتهای زندگی در کانون گرم خانواده نسبت به زندگی مجردی ، تقسیم پشه ها بین اعضای خانوادست !
16
آری تابستان است فصل محبت من به تو
نگاه گرم من به تو
لذت بخش عرق شرم تو
هدیه تابستان عشق من به تو . . .
17
ادامه مطلب "پیامک تابستان 2"
پدر چیست : موجودی است که نیمه شبها از خواب برخواسته و کولر را خاموش میکند…
8
تو این گرما بیا دیوونه گردیم 
تو حوض آب یخ وارونه گردیم
که این گرمای سوزان کشت ما را 
 برای هم بیا هندونه گردیم !
9
در این تابستان داغ نگاهای سردت کشنده تر از گرماست
و من در آسمان دوستیمان گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درک میکنم

10
ادامه مطلب "پیامک تابستان 1"