❤ نـمـیـدانـی ...
چـطـور گـیـج مـیـشـومـــ
وقـتـی هـرچـه مـیـگـردمـــ
مـعـنـی نـگـاهـتـــ
در هـیـچ فـرهـنـگـــ لـغـتـی

پـیـدا نـمـیـشـود ...! ❤

عاشقانه ی 96 

22272
❤ به هیـــــچ روزی پـس‌اتـــ نـمـیـدهـمـــ !
به هیـــــچ سـاعـتـی
به هیـــــچ دقـیـقـه‌ای
به هیــــچ، هیچــــــــــی!
سـخـتـــ چـسـبـیـده‌امـــ

تـمـامـتـــ را ...! ❤

اس ام اس های زیبای احساسی 

22273
نبار باران …!
عــاشقـــانه اش نـکن…!
بین من و او فـــاصـــلـــه هــاســـت…!
در این هوای بارانی میخواهم تک نفری ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم.

به درخواست چتر هم جواب رد میدهم.پس نبار باران که من نه چتر دارم نه یار……..

پیامک های عاطفی جدید 

22274

میدونی محبت یعنی چی ؟ م = من ح= حالا ب= به یاد ت = توام.....

اس ام اس های زیبای عاطفی و جدید 

22275

کاش هر روز جمعه بود تا دلتنگی هایم را گردن غروبش می انداختم..

عاشقانه ی غمگین 

22276

میگن خوبیه که باعث دلتنگى میشه . انگار ما تو دنیا به کسى خوبى نکردیم !

پیامک های زیبای احساسی جدید 

22277
یواشکی دوستم داشته باش،

آدمهای اینجا چشم دیدن عشق را ندارند

عاشقانه ی زیبای احساسی 

22278