به گوش خدا برسانید 
آدم این حوا سالهاست که رفته است ...
این حوای تنها را برگردان پیش خودت ...
بهشتش را نمیخواهم 
به جهنمش هم راضی ام ..!
هرجایی باشد جز این دنیا 

این دنیا زیادی بوی آدم گرفته ...!!!!

عاشقانه ی 96 

22265
ﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...ﺑﺮﺍﯼِ ﺷﺐﻫﺎﺕ ﻗﺼّﻪ،
ﺑﺮﺍﯼ ﻗﺼﻪﻫﺎ ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ... ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ... ﺩﻟﯿﻞ ِ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ... ﺷﺮﯾﮏِ ﺑﻐﺾﻫﺎﯼ
ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ...ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ِ
ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ
ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﺗﻮ ... ﺷﻌﺮ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻧﺪ، ﺟﺰ

ﺧﻮﺩﺕ .

متن های جدید و زیبا 

22266
ﻣﯿﻠـﯿﻮﻥ ﻣـﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗُـﻦ ﺻﺪﺍ ﻭﺟـــــﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻩ ...!
ﻭﻟــــــﯽ ﻓﻘـــــﻂ ﻭ ﻓﻘــــﻂ ..
ﯾـــــﮑﯽ ﺷﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘـــــﯽ ﻣــــﯽ ﺷﻨﻮﯼ ..

ﺩﯾــــــﻮﻧﻪ ﻣـــﯽ ﺷــﯽ ...

پیامک های عاطفی جدید 

22267

عشق باید پا درمیونی کنه تا آدم احساس جونی بکنه

شعرهای احساسی  

22268
ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ
ﮐﻪ ﺑﺮﻑ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﺪﺍﺳﺖ
ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
پاﮎ ﮐﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﮐﺸﺪﺭﻭﯼ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ

ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ... ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ...

متن های زیبای عاطفی جدید 

22269
درد را از هر طرف که بخوانی درد است
بعضی دردها را نمی شود گفت
بقول قیصر: دردهای من نهفتنی ست
اما در میان همه دردها، نداشتن "تو" دردی است که اگر دنیا را هم به آدم بدهند باز چیزی ندارد
خط فقر جایی میان بود و نبود توست

جایی میان دار و ندار من

اس ام اس های زیبای عاشقانه 

22270

به زندانی گفتند: تنها تر از تو کیست؟ گفت کسی که دلش زندانی دیگری است...

عاشقانه های جدید و زیبا 

22271