تنهایی حق کسی است که خیانت میکند،اما نصیب کسی میشود که وفــــــــــــــادار میماند . . .

پیامک های جدید و زیبا 

22041
خیانت است . . .!
آنقدر که با یادت بودم

با خودت نبودم . . .

اس ام اس عاشقانه 

22042
چه زیباست وقتی میفهمی
کسی زیر این گنبد کبود
انتظارت را میکشد
چه شیرین است
طعم پیامکی که میگوید....

”کجایی”.....؟

پیامک عاشقانه 

22043
صدایت که میکنم...
این جانی که میگویی...
تمام جانم را میگیرد...
نزن این حرف را...
دل من جنبه ندارد...

موقعی که نیستی دمار از روزگارم در می آورد...!!

شعرهای زیبای عاشقانه 

22044
مرسی که هستی و هستی را رنگ می آمیزی
هیچ چیز از تو نمی خواهم
فقط باش ، فقط بخند ، فقط راه برو …
نه !!! راه نرو …

میترسم پلک بزنم و دیگر نباشی !

عاشقانه ی 96 

22045
آمدنش را حیران بنگرم یا رفتنش را مات بمانم
باد آورده را باد میبرد قبول
اما

دلم را که باد نیاورده بود

اس ام اس های احساسی جدید 

22046
ساده می خندی و دل من سخت زیر و رو می شود... مجازاتش پای خودم دلم

آغوش ممنوع تو را می خواهد!

پیامک های زیبای عاطفی 

22047