شعرهای زیبای محرم 

من و یک درد، یک اندوه رایج


و بیم روز اعلام نتایج

بدون دست‌های مهربانت

چه خواهم کرد، یا باب‌الحوائج؟

***

رها مانده است بر شن‌ها چه دستی!

جدا از پیکر سقا، چه دستی!

عموی ماه! بعد از دست‌هایت

بگیرد دست بابا را چه دستی؟
جملات زیبا ویژه محرم