حوا که بغض کند...

حتی اگر خدا اجازه برداشتن سیب را بدهد...

چیزی به جز آغوش آدم آرامش نمی کند...!
7045
با آدمهای این دنیا راحت نباش...
راحت که باشی....
زود حلت میکنن میرن سراغ نفر بعدی...!!!!
7046
نه درگیر تو شده ام ،
و نه حسی دارم به تو...!
اصلا میخواهی همه چیز را برگردانم به روز اول !
تو یک آدم معمولی شوی و من . . .
نــــــــــه !!!
ممکن است دوباره عاشقت شوم . . .
7047
چه سخت است ، تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی و دل سپردن به قبرستان جدایی وقتی میدانی پنج شنبه ای نیست ، تا رهگذری ، بر بی کسی ات فاتحه ای بخواند
7048
¶لیلی نوشت... 

لیلی ... الی ... 
"دلم ....... حرمت را شکستی ...
{دیدی ای دل .... آخرش حرمت شکست ... }
لیلی نوشت .... 
مجنون. ...? 
7049
" بــا چــــراغــی هــــمـه جــا گـشـتـــم و گــشـتــم در شــــهـر
هـیـــچ کـس، هـیـچ کـس ایــنـجــــا بـــه تـــو مــانـنـد نـــشـد ... ! "
7050
سلامتی دختری که اولین مرد زندگیش باباشه و اخریشم همسرش...................................
لایکشم از خودمه
7051