فیض القدیر :قالَ لُقمانُ علیه السلام لاِبنِهِ : یا بُنَیَّ ، لا تُکثِرِ الضِّحکَ مِن غَیرِ عَجَبٍ ، ولا تَمشِ حدیث مِن غَیرِ أرَبٍ ، ولا تَسأَل عَمّا لا یَعنیکَ . حدیث
فیض القدیر :لقمان به پسرش گفت : «پسرم ! بدون تعجّب ، بسیار نخند و بدون مقصد ، راه نرو ، و درباره چیزى که به تو مربوط نیست ، نپرس» .