اختصاصــی شِــــــــــــــــــــرِک!

ینـی کـاری که آلمـان بـا برزیـل کـرد دوس دختـر آرمیــــــن 2afm با آرمیــن نکـرد:|
519

یه چیزی میگم انصافن لایک کنید.....
.
نظر کارشناسای خارجی محترمه ولی اگه اون داوره پنالتی مارو جلو آرژانتین گرفته بود، ما بازیو برده بودیم و الان تو جای آرژانتین فینال باید یکشنبه بازی میکردیم . . .
نذاشتن نامردا. . .نذاشتن . . .!!
520
شیوه. جدید شمردن اعداد:ده، نه،هشت،برزیل،استقلال،پنج،پرسپولیس سه دو یک
521
نیمار در پیغامی به هم تیمیهاش گفت : کمر من شکسته بود یا کمر شماااا؟ وااالااا
522
ما همون پرسپولیسی هایی هستیم که ۱۰ دقیقه آخر بازی تلویزیون روشن میکنیم ۳ تا گل میبینیم و یک لبخند میزنیم وبعد میریم تو افق محو میشیم :D
523

خطاب به اون دختر خانم هایی که دلشون رو بعد از حقیقی به موسوی و معروف خوش کردن باید بگم که این بزرگواران رفتن لیگ ایتالیا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!اما غفور و میرزاجانبور هستنااااااااااااااااا
524
هیتلر : کاری که آلمان با برزیل کرد ، من با دنیا نکردم ... :)))))
525