میگما یه وقت زشت نباشه که جایه دختر و پسر عوض شده؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
یه وقت زشت نباشه که پسرا کفش پاشنه دار نمیپوشن!!!!!!
588
میگم یه وقت زشت نباشه
حالا که همه با وی چت کار میکنن
ما هنوز با همون یاهو مسنجر کار میکنیم
589
میگم زشت نباشه یه وقت من نمیخوام آرزوهامو به گور ببرم و هنوز امیدوارم!!!!
590
میگما یه وخ زشت نباشه کلیپس پسرونه نیونده ب بازار..؟؟ 
591
میگم که هوا اینقد دو نفرس یه وقت زشت نباشه من تنهایی میرم بیرون!؟
592
میگم یه وقت زشت نباشه عکس پروفایلمون توی خونه با عینک دودی نیست؟
593
عاغا زشت نباشه من به عنوان یک پسر تالا آرایش نکردم
594