میگم ی وقت زشت نباشه ما هنوزم صاف و ساده ایم…
581
یه وخت زشت نباشه بیمارای ما انتهای راهرو سمت چپ بستری نمیشن !
582
میگم یه وقت زشت نباشه
به عنوان ی دختر هرروز یه پسر نمیاد دنبالمون بریم بیرون !
583
ای واااااااای
یوقت زشت نباشه من با پسرا تو قهوه خونه خاطره ندارم
584
میگم یه وقت زشت نباشه

ما آبانیا انقدر خوبیم ، اصن ناراحت این قضیه ام که نکنه دل کَسی بخواد !D:
585
میگمــــــــــــــــــــــــا…
یه وخ زشت نباشه جای اینکه الان سر درس و مشخمون (؟) باشیم داریم توی شادیها  پرسه میزنیم عایا؟!
:|
زش نیس؟!
هس؟!
نیس؟!
586
میگماا !! زشت نباشه جی ال ایکس سری جدیدش راحت از جیب در نمیاد
587